TLN adviseert Rotterdam rondom Verkeerscirculatieplan

Transport en Logistiek Nederland heeft de gemeente Rotterdam geadviseerd over het nieuwe Verkeerscirculatieplan (VCP) voor de stad. Rotterdam werkt momenteel aan een VCP, waarmee wordt ingezet op duidelijke en herkenbare routes in de stad om bestemmingen vlot en veilig te bereiken. TLN heeft via de door haar opgerichte Adviesgroep Stadslogistiek Rotterdam de gemeente gewezen op de belangrijkste aandachtspunten voor de logistieke sector in het VCP.

Advies VCP

Het ambtelijk advies dat het bedrijfsleven heeft uitgebracht, tijdens de fysieke bijeenkomst van de Adviesgroep Stadslogistiek en op papier, gaat in op de nodige aandacht voor logistiek in het Verkeerscirculatieplan. Zo wordt in het plan gesproken over het toepassen van ‘filters’ (een minder harde variant van een ‘knip’ in de weg), waarmee bepaald verkeer kan worden geweerd uit gebieden in de stad. Voor TLN en de Adviesgroep moeten daarbij drie punten goed mee worden genomen in het uiteindelijke plan:

  1. Geen knip in de weg: een harde knip leidt tot negatieve reacties vanuit de logistieke sector, vooral door eerdere ervaringen met een pilot rond een harde knip in Amsterdam. Rotterdam heeft deze feedback ter harte genomen door de knippen te vervangen door filters, waarbij bepaald verkeer wel door kan rijden. De filters moeten het functioneren van de logistiek in de stad ondersteunen. Door logistiek als mogelijke gebruiker van de filters te zien en hierbij rekening te houden met de logische bevoorradings- en goederenroutes.
  2. Gevolgen van de nieuwe VCP eerst inzichtelijk maken: de adviesgroep heeft voorgesteld om de gevolgen (voor logistiek) van specifieke maatregelen te bepalen op basis van data en/of simulaties. Rotterdam heeft toegezegd om dit in kaart te laten brengen. De gevolgen van de werking van de filters worden daarmee in beeld gebracht, voorafgaand aan het besluit voor welke partijen bepaalde filters actief zijn.
  3. Proces: omdat het plan de dagelijkse bedrijfsvoering van veel (logistieke) ondernemingen raakt, wenst de Adviesgroep Stadslogistiek gedurende het hele proces aangehaakt te blijven.

Adviesgroep Stadslogistiek Rotterdam

De Adviesgroep Stadslogistiek Rotterdam is in 2022 door evofenedex en Transport en Logistiek Nederland opgericht en heeft als doel het bedrijfsleven en de gemeente dichter bij elkaar te brengen. Onder het voorzitterschap van evofenedex en TLN worden gemeentelijke (logistieke) plannen door betrokken ambtenaren gepresenteerd aan de 78 partners van het Convenant ZES Rotterdam. Wessel Deelstra (Public Affairs Adviseur TLN): 'wij hebben waardering voor de wijze waarop de gemeente de logistieke sector betrekt in de verschillende gemeentelijke plannen rondom het thema stadslogistiek, waaronder dit Verkeerscirculatieplan. Door vroegtijdig betrokken te zijn bij het VCP kunnen we het nu hebben over zaken als ‘logistieke filters’, het inzetten van simulaties en het belang van efficiënte en logische goederenroutes.'

Meer weten?

Contact de expert

Wessel Deelstra

Adviseur Public Affairs