TLN stuurt nieuwe ministers felicitatiebrieven met enkele wensen

Onlangs is het nieuwe kabinet onder aanvoering van premier Dick Schoof beëdigd. Het is nu de taak aan de nieuwe ministers en staatssecretarissen om het in mei door de coalitiepartijen PVV, VVD, NSC en BBB gepresenteerde Hoofdlijnenakkoord verder uit te werken tot plannen en maatregelen voor de komende jaren. TLN vindt het belangrijk dat bij deze uitwerking in nieuw beleid ook de wensen van de transportondernemers en de logistieke sector worden meegenomen.

Daarom heeft TLN een aantal nieuwe ministers een brief gestuurd om hen te feliciteren met hun benoeming en uit te kijken naar een prettige samenwerking om samen een aantal grote opgaven op het gebied van bereikbaarheid, verduurzaming, ruimte voor logistiek en een gelijk speelveld aan te pakken.

Nederland bereikbaar houden

In de brief aan minister Barry Madlener van Infrastructuur en Waterstaat roept TLN op om meer geld vrij te maken voor het wegwerken van achterstallig onderhoud en het aanleggen van nieuwe infrastructuur. Werk het achterstallig onderhoud aan bruggen, sluizen en viaducten weg en zorg ook voor een langjarige (financierings)strategie om zo snel mogelijk uitvoering te kunnen geven aan alle bestaande nieuwe infraprojecten, waaronder het hervatten van alle gepauzeerde projecten. Tevens pleit TLN voor het verbeteren van de verbindingen tussen multimodale knooppunten, zodat weg-, water- en spoorvervoer beter op elkaar kunnen aansluiten. Ook is het van belang dat er voldoende veilige truckparkings zijn met voldoende voorzieningen om zo te zorgen dat het tekort van 4.400 vrachtwagenparkeerplaatsen wordt weggewerkt.

Verduurzaming van goederenvervoer

Er is dringend behoefte aan beschikbare, betrouwbare en betaalbare laadinfrastructuur, zowel op het eigen terrein van ondernemers als langs de openbare wegen. TLN benadrukt daarom in de brief aan minister Sophie Hermans van Klimaat en Groene Groei met klem dat voor transporteurs de netcongestie zo snel mogelijk dient te worden opgelost, zodat zij elektrische trucks kunnen aanschaffen én opladen om de aanstaande zero emissiezones te bevoorraden. Ook moet er in overleg met de sector een strategisch plan komen voor de snelle uitrol van laadfaciliteiten voor het goederenvervoer.

Ruimte voor logistiek

Met vijf aanbevelingen in de brief aan Mona Keijzer denkt TLN mee met de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening over hoe er op een verantwoorde manier ruimte kan worden geboden aan nieuw logistiek vastgoed. Ook in de toekomst blijven namelijk logistieke hubs nodig om goederenstromen te optimaliseren, onnodige voertuigkilometers te voorkomen en bedrijven duurzaam te bevoorraden. Zo pleit TLN ervoor om als Rijksoverheid samen met provincies en gemeenten op te trekken om zo een lappendeken van sterk uiteenlopende regels te voorkomen en om samen met de logistieke sector in kaart te brengen welke creatieve oplossingen op het gebied van multifunctioneel ruimtegebruik mogelijk zijn en welke juridische beperkingen daarvoor nu nog in de weg staan.

Gelijk speelveld in logistieke sector

Op dit moment lopen malafide transporteurs te weinig risico om gecontroleerd te worden door capaciteitstekorten bij de politie, de ILT en de Nederlandse Arbeidsinspectie. Dit leidt tot gevaarlijke verkeerssituaties, ondermijning, oneerlijke concurrentie en daarmee een ongelijk speelveld. Daarom vraagt TLN steun in een brief aan minister Van Hijum van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de toezichthouders van voldoende middelen te voorzien om effectief én in goede samenwerking met elkaar de handhaving te verbeteren, zodat er een merkbare verbetering van de pakkans op de weg komt. Ook vraagt TLN om het invoeren van een vergunningsplicht voor iedere beroepsgoederenvervoerder, wat een goede stap voorwaarts zou zijn bij het aanpakken van schijnzelfstandigheid en oneerlijke concurrentie.

Meer weten?

Contact de afdeling Team public affairs

Contact de expert

Klaas-Jeroen Ter Wal

Manager Public Affairs (politiek Den Haag)