Veel onnodige hoge boetes tijdens wegcontroles

De afgelopen weken zijn diverse bestuurders in Duitsland en Oostenrijk beboet omdat tijdens een wegcontrole bleek dat er geen handmatige aanvulling was uitgevoerd van de dagelijkse- of wekelijkse rust.

Bij het plaatsen van de bestuurderskaart moet de bestuurder de periode, dat de bestuurderskaart niet in de tachograaf aanwezig was, handmatig aanvullen. Dit is eenvoudig uit te voeren door de vragen die de tachograaf stelt tijdens het plaatsen van de kaart te beantwoorden. De vragen die gesteld worden hangen af van het merk en de versie van de tachograaf.

Naast de onnodige boetes leveren deze overtredingen ook 3 ERRU strafpunten op per overtreding. Als de grenswaarde van het ERRU register wordt overschreden kan dat leiden tot het intrekken van de NIWO-vergunning.

Via TLN Tachoweb kan zeer eenvoudig en snel geanalyseerd worden of deze handmatige aanvulling correct wordt uitgevoerd tijdens het plaatsen van de bestuurderskaart. Tevens kunnen bestuurders geautomatiseerd een rapport ontvangen met deze fouten nadat de bestuurderskaart is uitgelezen.

Belangrijk aandachtspunt

Per 2 februari 2022 moet de bestuurder bij het passeren van een grens de landcode invoeren in de tachograaf. De bestuurder moet op de grens of de eerst mogelijke stopplaats voorbij de grens de landcode invoeren. Hiervoor gebruikt de bestuurder de functie ‘Begin land’ (VDO) / ‘beginplaats’ (Stoneridge) en voert dan de landcode in van het land dat binnengereden wordt. Zodra het voertuig in de toekomst voorzien is van een smart tacho 2 komt deze verplichting voor dat voertuig te vervallen.

Hieronder een voorbeeld, uit TLN Tachoweb, van correcte handmatige aanvulling en landcode en een voorbeeld waar de handmatige aanvulling en landcode ontbreken.

Correct voorbeeld waarbij de blauwe lijnen keurig de handmatige aanvullingen aangeven. Ook is te zien dat de landcode bij ieder begin en einde van de dagelijkse werkperiode is geregistreerd. Dit is zoals het hoort.

Incorrect voorbeeld waarbij de handmatige aanvullingen en landcode ontbreken.

Meer weten?

Contact de expert

Team Internationaal

Adviseurs