Veilige vrijgave van containers in Rotterdamse haven

De fysieke en digitale veiligheid in de havenlogistieke keten staat onder druk. Criminelen maken graag gebruik van de Rotterdamse containerhaven om drugs Europa in te smokkelen. Om te voorkomen dat ze een container met smokkelwaar kunnen volgen, ophalen en leeghalen wordt het huidige vrijgaveproces van containers vervangen door een veiliger systeem. Dit systeem is ontwikkeld door Portbase en heet de ‘Vertrouwensketen.’ De eerste import van containers en ladingstromen worden op dit moment al via deze nieuwe methode afgehandeld. De Vertrouwensketen wordt gefaseerd uitgerold. TLN roept haar leden op zich aan te melden bij Portbase en deel te nemen aan de veilige container release.

In de Vertrouwensketen dienen ketenpartijen uitdrukkelijk de release (het afhaalrecht van een container) aan de volgende schakel in de keten door te geven. Deze werkwijze garandeert dat uitsluitend betrokken partijen acties kunnen uitvoeren en data kunnen inzien. Op deze manier wordt voorkomen dat malafide partijen met een op illegale wijze verkregen ‘sleutel’ of pincode toegang krijgen tot lading of informatie over lading.

De Vertrouwensketen zorgt daarmee voor een veiliger import container releaseproces in de haven. Het draagt zo bij aan het bestendigen van de veiligheid van de havengebonden distributieprocessen in Nederland. De Vertrouwensketen is ontwikkeld op verzoek van de Havengemeenschap, waaronder Transport en Logistiek Nederland en de overheid.

Wat wordt er van de ketenpartijen verwacht?

In de afgelopen maanden is de Vertrouwensketen geïntroduceerd en in de praktijk gebracht. De havengemeenschap begint nu aan de gefaseerde uitrol. Alle betrokken partijen bij het container releaseproces moeten hun werkwijze en systemen aanpassen voor deelname aan de Vertrouwensketen. TLN adviseert haar leden deel te nemen aan de Vertrouwensketen, zodat het container releaseproces veiliger wordt.

Maak havenlogistiek veiliger. Lees alles over de Vertrouwensketen.

Meer weten?

Contact de expert

Antoinette Vels

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.