Vier sterren voor Kuypers Neer

Kuypers Neer is het eerste (transport)bedrijf in Nederland dat de vier sterren heeft gehaald van het koplopersprogramma Lean & Green. ‘Daar zijn we erg trots op’, zegt directeur Fernando Kuijpers. Hoe behaalde dit Limburgse transportbedrijf deze vier duurzaamheidsterren?

De vier sterren sleepte Kuypers Neer binnen door 55 procent CO2-reductie te hebben gerealiseerd ten opzichte van de nulmeting die het bedrijf in 2007 deed. Trots is Fernando Kuijpers zeker: ‘Het geeft een goed gevoel dat we dit met alle 55 medewerkers hebben bereikt door gewoon goed ons werk te doen.’

Volle wagens

Hoe heeft Kuypers Neer die vier sterren gehaald? Kuijpers: ‘We rijden met 38 vrachtwagencombinaties waaronder veel LZV’s. Door steeds efficiënter te plannen, het zoveel mogelijk combineren van heen- en retourstromen en door zoveel mogelijk volle wagens te laden, worden we steeds duurzamer. Om het logistieke proces bij de klant flexibel te houden, gebruiken we bijvoorbeeld wisselmaterieel. Dat houdt in dat we opleggers of wisselbakken bij de klant neerzetten zodat het transportproces losgekoppeld wordt van de activiteiten van de klant. Het is een van de manieren waarop het Limburgse vervoerbedrijf steeds meer duurzaamheidswinst behaalt.’

Bewust rijgedrag

Die winst halen ze bij Kuypers Neer ook door hun chauffeurs bewust te maken van hun rijgedrag en de gevolgen daarvan voor het brandstofgebruik. ‘Daar maken we een competitie van. We rapporteren aan de chauffeurs per periode terug wat hun verbruik was. Ook met aandacht voor een goede bandenspanning, de spoilers in de juiste stand houden en snelheidsbegrenzers die op 85 km per uur staan afgesteld, besparen we veel brandstof’, zegt Kuijpers.

Brandstoffen

‘Bij ons bedrijf rijden we op brandstof besparende ‘FuelSafe’-diesel, vervolgt de Limburgse ondernemer. ‘We kijken wel naar alternatieve energiebronnen. Waterstof heeft, voor zover ik kan inschatten, een toekomst. Op korte termijn is HVO 100 een alternatief. Alleen moet je daar wel de klanten voor hebben die 20 procent meer willen betalen. Misschien kan de huidige dieselprijs daar verandering in brengen. Maar dan moeten er wel voldoende voorraden brandstof zijn.’

Vijfde ster?

En wat nu? Er is geen vijfde ster. Kuijpers: ‘Wij gaan samen met Lean & Green de vijfde ster definiëren en die gaan we dan ook proberen te behalen. Het zal wel richting zero emissie worden. Dat is wel een heel verre ster.’

Kuypers Neer is een familiebedrijf, opgericht in 1927. Het bedrijf kan vrijwel alle soorten transport verzorgen. Kuypers vervoert zowel stukgoederen als volumineuze producten voornamelijk in Nederland en Vlaanderen.

Wil jij ook weten hoe je CO2 kunt reduceren? Kijk op www.co2meter.nu of volg een van gratis workshops over CO2 reductie.


Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.