Inleiding Douane (Rotterdam)

Start: 18 juni 2024

Inhoud en doelgroep

Bij de cursus Inleiding Douane ligt de nadruk met name op de processen van de internationale logistiek en handel en hoe Douane daarin kan passen voor bedrijven. Daarbij wordt onder andere ingegaan op de plek van Douane in een logistieke keten, AEO, douanerisico’s en natuurlijk de verschillende aangifteverplichtingen en -mogelijkheden.

De cursus is uitermate geschikt voor bedrijven die zelf geen douaneactiviteiten in huis hebben, maar wel regelmatig met Douaneprocedures te maken krijgen. De cursus is ook bedoeld voor mensen die (nog) geen declarant zijn maar wel in het aangifteproces deelnemen, of medewerkers die niet zelf aangiften doen, maar wel met douaneprocessen in aanraking komen.

Klik hier voor de leaflet van de cursus Inleiding Douane.

Lesprogramma

Rol van de Douane in de internationale logistiek en –handel

In dit deel wordt ingegaan op waarom de Douane er is, wat de Douane doet en hun plek in de logistiek en handel. Deze inleiding is nodig om in het vervolg van de cursus een goed beeld te kunnen hebben bij het hoe en waarom.

Inkomende goederenstromen

Aan de hand van praktijkcases wordt behandeld waar bedrijven mee te maken krijgen als goederen van buiten de Europese Unie komen. In dit deel wordt vanzelfsprekend het invoerproces behandeld, maar onder andere ook douanevervoer (transit), opslag (entrepot) en fiscale vertegenwoordiging. Daarbij wordt ingegaan op regels, procedures, risico’s èn de mogelijkheden die bedrijven hebben om douaneprocedures in hun eigen processen in te passen.

Uitgaande goederenstromen

Uitgaande goederenstromen zijn niet simpelweg het omgekeerde van inkomende. Export heeft een eigen karakter met haar eigen regels, procedures, risico’s en mogelijkheden. In dit deel wordt ingegaan op zaken zoals uitvoeraangiften, het Export Control System (ECS) en bewijzen van preferentiële oorsprong (bijv. EUR-1 certificaten). Ook de uitgaande goederenstromen worden behandeld aan de hand van praktijkcases.

Compliance & control

Bij grensoverschrijdend goederenvervoer kunnen bedrijven te maken krijgen met grote financiële- en veiligheidsrisico’s. Omdat de Douane niet iedere goederenzending kan controleren, wordt veelal vertrouwd op de administratie en organisatie van de bedrijven zelf. Maar met vertrouwen komt ook verantwoordelijkheid en vaak ook aansprakelijkheid. In dit onderdeel wordt onder andere ingegaan op AEO certificering, (In)Directe Vertegenwoordig, maar ook hoe te handelen als iets niet goed is gegaan (bezwaar procedures).

Ontwikkelingen

In het laatste onderdeel wordt onder meer ingegaan op ontwikkelingen op het gebied van de Douane in de nabije toekomst. De IT-systemen van de Douane blijven zorgen baren. De Douane heeft te maken met een aanzienlijke volumeontwikkeling in aangifteregels, mede als gevolg van Europese wetswijzigingen, Brexit en e-commerce. Dit heeft grote gevolgen voor de benodigde ICT-capaciteit op de korte termijn. De hoop is dat het programma “Digitale Snelweg Douane” het antwoord op de volumeontwikkeling zou kunnen zijn; “Van een dreigend infarct naar de Digitale Snelweg”. Een andere uitdaging is de transitie van de GPA naar DMS en van het aangiftesysteem van de Douane AGS naar het aangiftesysteem DMS.

Wat “landbouw” betreft, is een verschuiving zichtbaar van een periode van schaarste naar een periode van overvloed én van een overgang naar duurzaamheid en innovatie.

Duur, datum en locatie

Duur en lestijden
De cursus duurt 3 lesavonden, welke worden gegeven van 18.00 tot 21.00 uur.

Startdatum
18 juni 2024. Vervolgdata zijn 24 juni en 2 juli 2024.

Locatie
Scheepvaart en Transport College, Soerweg 31, 3088 GR te Rotterdam.

In-company
De cursus wordt tevens als een in-company cursus aangeboden en kan derhalve in overleg op andere locaties plaatsvinden.

Cursusboek
De cursisten ontvangen een cursusboek dat ook na afloop van de cursus een waardevol naslagwerk voor de praktijk is.

Certificaat
Cursisten die alle lesavonden hebben bijgewoond, krijgen na afloop van de cursus een bewijs van deelname.

Aantal cursisten
Het aantal cursisten is vastgesteld op maximaal 15.

Cursusgeld
Het cursusgeld is vastgesteld op € 345,- (voor leden van Fenex) en € 450,- (voor niet-leden van Fenex), prijswijzigingen voorbehouden en ex. BTW. TLN-leden krijgen 10% korting op de niet-leden prijs.

Annulering
Bij schriftelijke annulering tot 3 weken voor aanvang van de cursus worden geen kosten in rekening gebracht. Bij tussentijdse beëindiging van de cursus is restitutie van het cursusgeld niet mogelijk.

Aanmelding
Je kunt je voor deze cursus online inschrijven. Na aanmelding volgt uiterlijk 3 weken voor aanvang van de cursus verdere informatie.

Meld je nu aan!


Vul hier de contactpersoon in namens de organisatie.

Meer weten?

Contact de expert

Team opleidingen (Fenex)

Adviseur opleidingen en trainingen

Heb je als lid een vraag voor een van onze experts? Neem contact op!

Vragen waar je het antwoord zo 1,2,3 niet op weet? Of twijfel je ergens misschien over? Ons team van de Ledendesk zit dagelijks klaar om al je vragen te beantwoorden of je door te verwijzen naar een specialist via 088-4567567 of per mail via info@tln.nl.