ERRU: eerste vervoersvergunning ingetrokken

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) maakte vorige week bekend dat zij de vergunning heeft ingetrokken van een bedrijf in het personenvervoer. Ook werd de vervoersmanager ongeschikt verklaard. Dit na een inspectie waarbij 50 overtredingen van de rij- en rusttijden werden aangetroffen. Het bedrijf heeft onvoldoende laten zien verbeteringen door te voeren na de inspecties. Het is de eerste intrekking in de drie jaar dat ERRU actief is in Nederland. Ook in het goederenvervoer kan dit gebeuren.

Elke (definitief geworden) overtreding levert, afhankelijk van de ernst van de overtreding, een puntenaantal op. Het aantal vergunningen is bepalend voor de grenswaarde. Komt de onderneming/vervoersmanager boven de voor die onderneming geldende grenswaarde, dan volgt er een onderzoek naar de betrouwbaarheid en kan mogelijk de vergunning en de vakbekwaamheid worden ingetrokken. In het goederenvervoer is het overigens de NIWO en niet de ILT die de definitieve beslissing neemt na een advies van de ILT.

Een reëel risico dus voor ondernemers, dat te beheersen is door een actieve monitoring en analyse te doen van de overtredingen en bij te sturen waar nodig. Bijvoorbeeld door extra trainingen van de chauffeur op het bedienen van de tachograaf. Ervaring van TLN leert dat dit snel te verbeteren is. De monitoring kan plaatvinden met een geschikte analysetool, zoals TLN Tachoweb. Deze brengt ook het ERRU-risico in beeld.

Zie voor meer informatie over ERRU: ERRU: het sanctieregister voor vervoersovertredingen – Transport en Logistiek Nederland (tln.nl)

Meer weten?

Contact de expert

Erik Busser

Consultant

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.