handhaving – loep

Webinar ERRU: het sanctieregister voor vervoersovertredingen

Op 1 maart 2021 wordt het Europese sanctieregister ‘ERRU’ ook in Nederland actief. In dit register worden strafpunten bijgehouden voor vervoersondernemingen en vervoersmanagers in wiens vervoersonderneming onherroepelijke overtredingen van vervoerswetgeving zijn begaan.

Op 1 maart 2021 wordt het Europese sanctieregister ‘ERRU’ ook in Nederland actief. In dit register worden strafpunten bijgehouden voor vervoersondernemingen en vervoersmanagers in wiens vervoersonderneming onherroepelijke overtredingen van vervoerswetgeving zijn begaan. Wanneer binnen twee jaar de gestelde grenswaarde wordt overschreden, wordt er een betrouwbaarheidsonderzoek verricht door de ILT en een advies uitgebracht aan de NIWO. De NIWO zal dan na een zogenaamde ‘evenredigheidstoets’ een besluit nemen over de betrouwbaarheid van een vervoersonderneming/vervoersmanager en de daarbij behorende sanctie: schorsen of intrekken van de vergunning en/of ongeschikt verklaren van de vervoersmanager.

Hoe deze procedure loopt, om welk soort overtredingen het gaat en wat je daarvan als onderneming of vervoersmanager kan gaan merken, wordt toegelicht door de NIWO, ILT en TLN in een webinar op dinsdag 12 januari 2021 van 13.30-15.00 uur.

Tijdens het webinar is er ruimte voor reacties en vragen, zowel via de ‘chatfunctie’ als via enkele polls. Als je van tevoren al vragen over dit onderwerp hebt, dan kun je die mailen aan Natalie Krul via nkrul@tln.nl. Heb je organisatorische vragen? Neem dan contact op met de afdeling Evenementen via evenementen@tln.nl.

Terugkijken?

Klik hier om het webinar terug te kijken. Rustig de sheets nalezen? Klik dan hier.