Veel belangstelling voor webinar over ERRU

Op 1 maart 2021 wordt het Europese sanctieregister ‘ERRU’ ook in Nederland actief. Eerder deze week vond het goed bezochte webinar plaats over de ERRU en konden leden vragen stellen over dit onderwerp.

ERRU-overtredingen (overtredingen van bepalingen uit de Europese vervoerswetgeving) brengen een nieuw risico met zich mee voor de vervoersonderneming en de vervoersmanager. De vergunning en de vakbekwaamheid staan op het spel.

Deze forse sanctie heeft als doel de markt te beschermen tegen beruchte overtreders door de betrouwbaarheidseis binnen de EU te harmoniseren. ILT, NIWO en TLN gaven tijdens het webinar een toelichting over het proces en gaven handige tips over hoe te voorkomen dat er ERRU-feiten worden begaan. Rij- en rusttijdovertredingen en tachograafovertredingen maken een groot deel uit van de ERRU-overtredingen.

TLN heeft een handige tool, TLN Tachoweb, ontwikkeld waarmee je regie krijgt op de rij- en rusttijden en de tachograafgegevens. TLN Tachoweb maakt rapporten waarop duidelijk te zien is welk soort overtreding gemaakt wordt, zowel op bedrijfsniveau als op chauffeursniveau. Ook is uniek dat gezien kan worden of alle data uit de tachograaf compleet is. In de praktijk stelt ILT bij bedrijfscontroles vaak vast dat er gegevens missen. Na 1 februari leidt dit dus ook tot een registratie in ERRU.

Op deze themapagina over de ERRU is meer informatie te vinden. Daarnaast zijn alle vragen en antwoorden gebundeld tot een handige Q&A. De komende tijd zal deze FAQ aangevuld worden met vragen die gesteld zijn tijdens het webinar.

Meer weten?

Contact de expert

Erik Busser

Consultant