Inhoud en doelgroep

Op het gebied van indelen van goederen in de Gecombineerde Nomenclatuur (het douanetarief) zijn er met ingang van 2022 (vijfjaarlijkse aanpassing van het Geharmoniseerd Systeem in 2022) de nodige wijzigingen doorgevoerd. Inmiddels zijn de werkzaamheden aangevangen met betrekking tot de wijzigingen van het Geharmoniseerd Systeem in 2027. Fenex heeft de cursus Tarief ontwikkeld met als doel de kennis en kunde van medewerkers over dit onderwerp op te frissen.

Tijdens de cursus zal aandacht worden besteed aan de opbouw goederencode (GS, GN, TARIC), de (toepassing) van de indelingsregels en de uniforme toepassing van de Gecombineerde Nomenclatuur met de uitleg over (niet-)wettelijke maatregelen. Bovendien zullen diverse bronnen voor indeling van goederen de revue passeren, zal geoefend kunnen worden met het opstellen van een indelingsmotivering opstellen en zullen de afdelingen en hoofdstukken van het douanetarief worden behandeld.

Voorts zullen ook enkele recente en toekomstige ontwikkelingen worden behandeld zoals het nieuwe systeem voor Bindende tariefinlichtingen die vanaf oktober 2019 elektronisch aangevraagd en afgegeven worden en de toekomstige monitoring van het gebruik van BTI’s.

Doelgroep
De cursus dient als opfrismoment voor diegenen die de opleiding Declarant in het verleden met succes afgerond hebben. De cursus is echter ook uitermate geschikt voor medewerkers die weliswaar de opleiding Declarant (nog) niet hebben gevolgd, maar toch inzicht willen verwerven in het indelen van goederen in het douanetarief.

Interactie
De cursus biedt veel ruimte voor uitwisseling van ervaringen en ideeën voor de inbreng van cases. Ook is er tijdens de cursus de mogelijkheid voor de deelnemers om praktijkvoorbeelden met elkaar te bespreken en deze actief in te brengen.

Duur, datum en locatie

Duur en lestijden
De cursus is verdeeld over 3 avonden van 17.30 tot 21.00 uur.

Startdatum
Najaar 2024.

Locatie
Scheepvaart en Transport College, Soerweg 31, 3088 GR te Rotterdam.

Docent
De heer E. Tulp, werkzaam bij het Landelijk Tariefindeling Team van de Douaneregio Breda, zal de lessen verzorgen.

Lesmateriaal
De deelnemers ontvangen een syllabus die ook na de opfriscursus van belang zal zijn.

Certificaat
De deelnemers die actief deelgenomen hebben aan de totale duur van de cursus krijgen na afloop een bewijs van deelname.

Investering en aanmelden

Prijs
De prijs voor deze cursus is € 369,- voor Fenex-leden en € 480,- voor niet-leden. TLN-leden krijgen 10% korting op de niet-leden prijs.

Ook incompany
De cursus wordt ook incompany aangeboden. Voor meer informatie kun je terecht bij opleidingen@fenex.nl

Annulering
Bij schriftelijke annulering tot 3 weken voor aanvang van de cursus worden geen kosten in rekening gebracht. Bij tussentijdse beëindiging van de cursus is restitutie van het cursusgeld niet mogelijk.

Aanmelding
Je kunt je voor deze cursus online inschrijven. Na aanmelding volgt uiterlijk 3 weken voor aanvang van de cursus verdere informatie.

Meld je nu aan!


Vul hier de contactpersoon in namens de organisatie.

Meer weten?

Contact de expert

Team opleidingen (Fenex)

Adviseur opleidingen en trainingen

Heb je als lid een vraag voor een van onze experts? Neem contact op!

Vragen waar je het antwoord zo 1,2,3 niet op weet? Of twijfel je ergens misschien over? Ons team van de Ledendesk zit dagelijks klaar om al je vragen te beantwoorden of je door te verwijzen naar een specialist via 088-4567567 of per mail via info@tln.nl.