TLN-Talk-14112022

TLN Talk

In de TLN studio schuiven diverse gasten bij ons aan tafel om de actualiteiten vanuit de transport en logistieke sector te bespreken.

TLN Talk aflevering 3 - Cao

TLN-Talk-14112022

TLN Talk aflevering 3 - Cao

TLN Talk aflv 2

TLN Talk aflevering 2 - Stikstof

TLN Talk aflv 1

TLN Talk aflevering 1: Prinsjesdag 2022

TLN-Talk-14112022

TLN Talk aflevering 3 - Cao

TLN Talk aflv 2

TLN Talk aflevering 2 - Stikstof

TLN Talk aflv 1

TLN Talk aflevering 1: Prinsjesdag 2022