Politieke aandacht voor eindigen vrijstellingsregeling C-rijbewijs ZE-bestelauto’s

D66 heeft een motie ingediend in de Tweede Kamer over het eindigen van de overgangsregeling voor het besturen van ZE-bestelauto’s tot 4.250 kg met een B-rijbewijs. In de motie wordt de regering gevraagd de einddatum van 1 januari 2024 te verlengen tot het moment dat er nieuwe wetgeving is. De stemming is volgende week.

elektrische bestelbus

Vanaf 1 januari 2023 mogen bestuurders met een B-rijbewijs onder voorwaarden een Zero Emissie (ZE)-bestelauto besturen tot een maximum gewicht van 4.250 kg. De regeling is een vervolg op eerdere proeftrajecten van het ministerie van IenW. Deze zijn destijds gestart om de invoering van ZE-bestelauto’s in stedelijke gebieden te versnellen. Het hogere gewicht is nodig om het extra gewicht voor het batterijpakket te compenseren zodat er geen verlies van laadvermogen is.

Medio 2024
De wetgeving voor de vrijstellingsregeling had op 1 januari 2023 klaar moeten zijn, maar die datum bleek voor het ministerie niet haalbaar. Daarom is gekozen voor een tijdelijke overgangsregeling tot het moment dat de wetgeving er is. De wetgeving is recent opnieuw uitgesteld en zal volgens IenW op zijn vroegst pas medio 2024 in werking treden.
In het kader van de huidige overgangsregeling is met politie en ILT afgesproken dat er tot 1 januari 2024 niet gehandhaafd wordt op rijbewijs C. Ook mogen er na 1 oktober 2023 geen nieuwe bestelauto’s meer worden geregistreerd. Bij het vastleggen van beide data was de gedachte dat er tegen die tijd wetgeving zou zijn. Dat is dus niet het geval.

Grote gevolgen
TLN heeft eerder al het ministerie gevraagd beide data op te schorten tot het moment dat er nieuwe wetgeving is. Volgens de juristen van IenW is dat niet mogelijk. De gevolgen zijn groot voor bedrijven die aan de regeling deelnemen. Als er niets verandert moeten alle bestelauto’s uit de regeling na 1 januari worden uitgerust met een tachograaf en mag er alleen in worden gereden door een bestuurder met een C-rijbewijs. Een andere optie is om de voertuigen te laten terugkeuren naar 3.500 kg. Maar dat betekent een verlies van laadvermogen van 750 kg. Of bedrijven moeten de auto’s stilzetten totdat er nieuwe wetgeving is. De kosten voor de verschillende opties lopen in de duizenden euro’s per voertuig.

Onacceptabel
Er zijn naar schatting zo’n 1.500 bestelauto’s op de weg die gebruik maken van de overgangsregeling. Ondernemers hebben hier veel tijd en geld in geïnvesteerd. Ze hebben dat mede gedaan op basis van vertrouwen in de overheid. Ze krijgen nu de rekening gepresenteerd omdat diezelfde overheid niet op tijd klaar is met wetgeving. Dat is onbehoorlijke bestuur en volstrekt onacceptabel. TLN heeft samen met andere betrokken brancheorganisaties de media en politiek benaderd om het probleem onder de aandacht te brengen en tot een oplossing te komen. Minister Harbers heeft in antwoord op Kamervragen het probleem erkend en aangegeven op zo kort mogelijke termijn (dagen of een week volgens de minister) met een reactie te komen. D66 heeft ondanks de toezeggingen van de minister toch een motie ingediend. Daarin wordt de regering gevraagd de beide data te verlengen tot het moment dat er nieuwe wetgeving is. Het is nu aan het kabinet om tot een oplossing te komen.

TLN adviseert bedrijven die hun nieuwe ZE-bestelauto’s voor deelname aan de regeling niet voor 1 oktober kunnen registreren, hiermee te wachten totdat er meer duidelijkheid is.