belgie

Buitenlandse boetes België

België is opgedeeld in drie gewesten, Vlaanderen, Wallonië en het Brussels hoofdstedelijk gewest. Elk gewest heeft haar eigen autonomie en handhaven op eigen wijze.

Ik heb een boete ontvangen omdat de tolkast niet heeft gewerkt, moet ik die betalen?
Wanneer je een boete binnenkrijgt vanwege het niet betalen van de tol, dan is het aan te raden om eerst na te gaan wat de oorzaak is. Heeft de OBU (on board unit) een storing gehad, is de stroom eraf geweest, was er wel een OBU in het voertuig aanwezig?
In alle gewesten van België ligt de verantwoordelijkheid voor het constateren van een defect aan de OBU bij de chauffeur. Die moet in de gaten hebben wanneer er een rood lampje gaat branden, of wanneer er geen lampje brandt. Dit moet dan direct gemeld worden bij de tolkastaanbieder, waardoor zij een aantal uren respijt kunnen geven zodat je de betaling alsnog in orde kunt maken op een andere manier. Gebeurt dit niet, dan ontvang je al gauw een boete.

Tegen deze boetes kan bezwaar worden ingediend. Bezwaar is alleen zinvol als aangetoond kan worden dat de OBU niet gewerkt heeft, buiten de schuld van de chauffeur om. Het is daarom aan te raden om bij de aanbieder van het tolkastje (bijv. Satellic) een technisch rapport op te vragen. Dit wordt het FOAD-rapport genoemd. Worden er daarin geen technische defecten vermeld, dan wordt geconstateerd dat de defecten toe te rekenen zijn aan de bestuurder van het voertuig en heeft bezwaar nauwelijks zin.

In Vlaanderen bestaat nog een coulanceregeling. Op het moment dat je een eerste boete van het kalenderjaar ontvangt voor het niet afdragen van kilometerheffing, kan beoordeeld worden dat je normaliter te goeder trouw bent, en daarom maximaal één boete gehalveerd wordt.

Wat is onmiddellijke inning?
De Belgische wetgeving kent een regime van onmiddellijke inning of van consignatie (betalen van een borgsom) bij staandehoudingen onderweg op buitenlandse voertuigen. Vaak kun je, wanneer de boete wordt opgelegd, hier een keuze in maken. In de meeste gevallen zal de handhaver automatisch onmiddellijke inning aanvinken, wil je dit niet, dan moet je dat expliciet aangeven.

Onmiddellijke inning betekent dat je de boete ter plekke betaalt wanneer je het eens bent met de geconstateerde overtreding of wanneer je denkt dat bezwaar maken geen zin heeft. Je kunt dan geen bezwaar meer maken achteraf. Let op: hiermee ga je ook akkoord met eventuele toekenning van de strafpunten uit het ERRU-register

Wat is consignatie?
Wanneer je het niet eens bent met de geconstateerde overtreding en je achteraf wel bezwaar wilt maken, kun je kiezen voor consignatie en betaal je een borgsom. De borgsom is gebaseerd op de hoogte van de daadwerkelijke bekeuring.
In geval van consignatie, bekijkt een rechter nogmaals de situatie en beoordeelt dan of de hoogte van de boete klopt in verhouding tot de overtreding. De rechter bepaalt uiteindelijk de definitieve boete en kan ook een hogere boete opleggen. De definitieve boete wordt vastgelegd in een vonnis. Voor de eventuele verrekening van de borgsom en boete neem je na ontvangst van het vonnis contact op met de rechtbank.

Let op: wanneer je om consignatie vraagt kan het zijn dat de handhaver het voertuig in het geheel gaat nalopen en wellicht meerdere overtredingen constateert. Word je bijvoorbeeld staande gehouden voor het feit dat een spanband niet goed zit en je kiest voor consignatie, dan kan
de handhaver op dat moment alle spanbanden gaan controleren. Dit kan tot gevolg hebben dat de boete uiteindelijk hoger uitvalt. Realiseer je dus goed dat je zeker weet dat je de zaken op orde hebt en de boete (waarschijnlijk) niet terecht is. Weet je op voorhand al dat bezwaar zinvol is, kies dan voor consignatie. Bij twijfel, neem contact op met TLN Internationaal.