Ledenraad

Criminaliteit - Opleidingen

Opdrachtgevers en klanten stellen steeds vaker hoge eisen aan de beveiliging van de logistieke keten en verlangen van personeel dat er een training op security gebied wordt gevolgd.

Opdrachtgevers en klanten stellen steeds vaker hoge eisen aan de beveiliging van de logistieke keten en verlangen van personeel dat er een training op security gebied wordt gevolgd. TLN beschikt over  twee trainingen: Criminaliteitspreventie in transport en logistiek en de AEO Security (FENEX). Klanten worden steeds bewuster en kiezen daardoor vaker voor een bedrijf waar beveiligingsmaatregelen zijn genomen. De trainingen zijn ontwikkeld vanuit de praktijk met een laagdrempelige inhoud. In-company trainingen zijn mogelijk.

Training Criminaliteitspreventie in transport en logistiek

De training ‘Criminaliteitspreventie in transport en logistiek’ moet chauffeurs en warehousemedewerkers bewust maken van wat er allemaal in ‘de grote boze buitenwereld’ gebeurt.

Chauffeurs zijn zich lang niet altijd bewust van risico’s. Deze training verhoogt het veiligheidsgevoel van chauffeurs en verkleint de kans dat uw medewerkers doelwit worden van criminelen. Chauffeurs leren hoe ze noodsituaties kunnen voorkomen en hoe zij kunnen handelen als ze toch in een noodsituatie belanden. Vaak kan met een aantal relatief simpele adviezen en maatregelen veel ellende voorkomen worden.

De training bestaat uit de volgende modules:

  • Beveiliging en bewustwording voor chauffeurs waaronder het gebruik van social media en cybercriminaliteit.
  • Security op de vestiging waaronder het voorkomen van overvallen op locatie.
  • Het voorkomen van criminaliteit en het terugdringen van overvallen op chauffeurs.
  • Technische beveiligingsmaatregelen en preventie maatregelen (uitleg over o.a. sloten, verzegeling, meldkamer).
  • Het voorkomen van illegale immigranten in het voertuig.
  • Het voorkomen van drugs in voertuig en/of lading.

De training is bedoeld voor chauffeurs, maar is ook geschikt voor warehousemedewerkers en planners.

Code 95 en SOOB

De training Security Awareness kan in het kader van de verplichte nascholing worden gevolgd en telt mee voor de Code 95. De waarde van de nascholing is 7 punten. Ook kan op deze training €100 SOOB-subsidie worden verkregen.

  • Meer informatie en aanmelden voor de training kan via deze link.

Training AEO Security

Supply chain security richt zich op het nemen van beveiligingsmaatregelen die ten behoeve van de gehele logistieke keten worden getroffen. Deze maatregelen zorgen voor veilig produceren, opslaan en vervoeren van goederen. Bedrijven met een AEO (Authorized Economic Operator) status genieten een aantal voordelen, maar aan deze status zijn ook eisen verbonden.

Het uitgangspunt van AEO is de beveiliging van de hele keten. Een belangrijk doel is het voorkomen dat goederenstromen worden misbruikt door criminelen en terroristen. Voor bedrijven met de status AEO ‘security’ of ‘customs’ levert de training een waardevolle bijdrage  aan de awareness van de medewerkers. Door het volgen van deze training kunnen medewerkers verdachte- of noodsituaties herkennen en voorkomen. Daarnaast wordt er geleerd hoe te handelen.

De training AEO Security is bedoeld voor (warehouse)medewerkers, planners, chauffeurs en iedereen die te maken heeft met inkomende en uitgaande goederen.

Voor meer informatie: