Trucks moving against each other on the road at sunset.

Deelmarkt Bouwmaterialenvervoer

Bouwmaterialenvervoer betreft het transport van allerhande bouwmaterialen, zoals ruwe bouwmaterialen (betonelementen, hout en bakstenen), opbouwmaterialen (isolatie, betonwaren, verpakt cement, dakbedekking en stenen), afbouwmaterialen (deuren, keukens, sanitair) en bouwmaterieel. Ruim een kwart van het totale over de Nederlandse weg door Nederlandse vrachtauto's vervoerde tonnage betreft bouwmaterialen.

Wat doet de deelmarkt?

De deelmarkt Bouwmaterialenvervoer:

 • behartigt de belangen van de bouwmaterialenvervoerders;
 • heeft het platform Logistiek in de Bouw opgericht waarin alle belangrijke schakels, verladers, aannemers, handelaren, producenten, scholen, universiteiten zijn vertegenwoordigd. Het platform streeft naar een efficiëntere en effectievere bouwlogistiek, door projecten te initiëren, netwerkbijeenkomsten te organiseren;
 • is vertegenwoordigd in werkkamer 4 van de stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport (TCVT) voor verplichte opleiding Autolaadkraan met hijsfunctie;
 • is vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur van de Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV), de stichting die VCA (de standaard in veilig, gezond en duurzaam werken) beheert;
 • Informeert de leden van de deelmarkt rechtstreeks via nieuwsbrieven over actuele bouwonderwerpen;
 • organiseert jaarlijks een deelmarktbijeenkomst;
 • Heeft voor het veilig lossen op de bouw een Platform Transportveiligheid in de bouw opgericht, waarin met alle relevante stakeholders, gezocht wordt naar veilige laad- en losmethoden.

Wat speelt er in de deelmarkt?

Ketenonderzoeken
In 2019 zal het eindrapport worden uitgebracht van het ketenonderzoek Burgerlijke en Utiliteitsbouw, waarin alle relevante trends en ontwikkelingen zijn opgenomen en de uitdagingen voor de komende jaren. Voor de deelsector Grond- Wegen- en Waterbouw (GWW) zal in 2019 het ketenonderzoek starten

Veiligheid
In 2019 zullen er duidelijke afspraken worden gemaakt met relevante partijen in de keten, over ‘Wie doet wat en hoe bij het lossen van lading?’.

Bouwlogistiek
Ook in 2019 zal weer de training ‘Ondernemer in de “bouwlogistiek’ worden gegeven.

Leden en bestuur

De deelmarkt Bouwmaterialenvervoer telt ongeveer 400 (TLN)-leden.

De bestuursleden:

 • De heer W.J. van Vorstenbos – voorzitter (Maters Huissen Transport B.V.)
 • De heer H.A.A.C. van Boxtel (Van Boxtel Groep)
 • De heer R. Grit (Vredeveld Hoogersmilde B.V.)
 • Mevrouw E. Harts-Van den Boom (Van den Boom Transport B.V.)
 • De heer A.P. van Noort (Van Noort Bedrijven B.V.)
 • De heer E. Schoon (BQ Duiker B.V.)
 • De heer A.J. Tulner  (Van der Werff Facilities B.V.)
 • De heer J.J. Verwaal (Verwaal Transport B.V.)
 • Mevrouw W. Wagenaar (Combex B.V.)
 • De heer R. Heerings – secretaris (Transport en Logistiek Nederland)

Hoe kan ik lid worden?

Wilt u meer informatie over het lidmaatschap van de deelmarkt Bouwmateralenvervoer? Bel met Paul van der Linde, tel. 088 456 71 62 of mail naar bouw@tln.nl.