Businessman looking through a magnifying glass to contract

Eindigen van overeenkomst

Soms eindigt een overeenkomst tussen jou en je klant. Dat kan verschillende oorzaken hebben. Een overeenkomst kan ontbonden worden als één van de partijen haar afspraken niet nakomt of beëindigd worden zoals in de overeenkomst is afgesproken. De belangrijkste vraag in zo’n proces is hoe de overeenkomst rechtsgeldig tot een goed einde komt. Wij vertellen er graag meer over.

Ontbinding

Stel, een van de twee partijen komt zijn verplichtingen niet na. Dan mag je op grond van de wet de overeenkomst per direct ontbinden (beëindigen). Dit gebeurt nadat een partij ‘in gebreke’ is gesteld: dit houdt in dat er een brief of e-mail is verstuurd, waarin wordt aangegeven dat de partij de verplichtingen alsnog moet nakomen. Gebeurt dit niet, dan volgt ontbinding. Je mag dan zelfs een schadevergoeding eisen. Meer weten hierover? Bekijk dan de pagina ‘Schade en verzekeringen’.

Beëindiging

Je mag op basis van contractsvrijheid niet alleen besluiten onder welke voorwaarden je een overeenkomst sluit, maar ook onder welke voorwaarden de overeenkomst eindigt. Zo kan je bijvoorbeeld afspraken maken over de datum waarop de overeenkomst eindigt en de vergoeding van een eventuele investering die één van de partijen heeft gedaan. Om de beëindiging van de overeenkomst soepel te laten verlopen, is het dus belangrijk om hier goede en duidelijke afspraken over te maken. Zo is het voor beide partijen duidelijk waar ze aan toe zijn als de overeenkomst eindigt.

Opzegging

Wist je dat de opzegging van een rit (een enkele vervoersovereenkomst) in de wet geregeld is? Als je hier meer over wilt weten, kun je de verdieping ‘Opzegging rit (enkele vervoerovereenkomst)’ downloaden. De opzegging van andere overeenkomsten is niet in de wet geregeld.