Businessman and Male lawyer or judge consult having team meeting with client, Law and Legal services concept

Informatie waarde vakantiedag

Op 12 oktober 2018 bereikten TLN, VVT, FNV, CNV en De Unie een onderhandelingsresultaat over de waarde van een vakantiedag. Op deze pagina vind u alle informatie over de waarde vakantiedag en de afstandsverklaring.

De aanleiding voor de onderhandelingen was een uitspraak van het Europese Hof van Justitie dat heeft bepaald dat werknemers bij de loondoorbetaling tijdens vakantie aanspraak kunnen maken op overuren en toeslagen als die structureel onderdeel zijn van het loon. TLN is daarom op de uitnodiging van FNV ingegaan om de mogelijkheden voor een collectieve oplossing voor de gehele sector te onderzoeken.

Inhoud van het onderhandelingsresultaat

Met ingang van 1 januari 2019 wordt de waarde van de wettelijke vakantiedagen en van twee van de bovenwettelijke vakantiedagen die vanaf 1 januari 2019 worden opgebouwd, als volgt berekend:

​Het functieloon van één dag vermeerderd met de persoonlijke toeslag en de ploegentoeslag;

Het gemiddelde bedrag dat in het voorafgaande kalenderjaar per dag is ontvangen aan een structurele vergoeding van de toeslagen voor de zaterdag- en zondaguren (art. 33), de Toeslagenmatrix (art. 37) de vuilwerktoeslag (art. 38A), de koudetoeslag (art. 38B), de consignatievergoeding (art. 42), de reisuren voor de werknemers op mobiele kranen (art. 47) en de onregelmatigheidstoeslag (art. 55). In verband met het niet altijd structurele karakter van deze vergoedingen wordt 90% van de totale waarde meegenomen in de berekening;

​Het gemiddelde bedrag dat in het voorafgaande kalenderjaar per dag is ontvangen aan een structurele vergoeding van overuren, zaterdag- en zondaguren voor zover deze de 40 uur per week overschrijden. In verband met het niet altijd structurele karakter van deze vergoedingen wordt dit bedrag vervolgens afgetopt op 22,75% van het functieloon.

Rekentool waarde vakantiedag

TLN heeft een rekentool ontwikkeld waarmee je de waarde van een vakantiedag gemakkelijk kunt berekenen. Deze rekentool kun je hier downloaden. Daarnaast heeft TLN een FAQ samengesteld over de berekening van de waarde van een vakantiedag.

Afstandsverklaring waarde van een vakantiedag

In het cao-akkoord is over de waarde van een vakantiedag onder meer afgesproken dat iedere werknemer ingedeeld in loonschaal A’​ tot en met loonschaal H in 2019 recht heeft op een eenmalige uitkering van 750 euro bruto. Om aan deze uitkering te voldoen dient de werknemer gedurende het gehele kalenderjaar 2018 bij de werkgever in dienst te zijn geweest en in dat jaar minimaal 100 uren te hebben gewerkt waar een toeslag aan verbonden is, niet zijnde de ploegen- en de persoonlijke toeslag.

Deze uitkering wordt uitbetaald in drie termijnen van ieder 250 euro bruto, op 31 maart, 30 juni en 30 september 2019. Voorwaarde voor deze toeslag is dat de werknemer afstand doet van zijn rechten aangaande de vergoeding van de structurele toeslagen over de genoten vakantiedagen van de jaren 2014-2018.

Door TLN zijn twee modellen van een afstandsverklaring omtrent de waarde van de vakantiedagen 2014-2018 ontwikkeld. Deze modellen​ kunt u hier downloaden (exclusief voor leden, zie punt 21 en 22​, onder ‘Praktische informatie’​​). Het eerste model is een formele vaststellingsovereenkomst welke door beide partijen (individuele werknemer en werkgever) moet worden ondertekend. Het andere model is een algemene beschrijving voor de werknemer waarin de afstandsverklaring waarde van de vakantiedag wordt toegelicht.