Soft focus business people sitting in conference room

Fenex

Deze zelfstandige brancheorganisatie voor expediteurs en logistiek dienstverleners en valt onder de koepel TLN.

Over Fenex

Al meer dan 100 jaar behartigt Fenex de belangen van zo’n 400 ondernemingen. Sinds 2013 zijn de werkorganisaties van TLN en Fenex samengevoegd. Door een bundeling van kennis, dienstverlening en belangenbehartiging ontstond een nieuwe organisatie die voor de belangen van zo’n 5000  transport-, logistieke- en expeditiebedrijven opkomt.

Leden van Fenex vervullen een heel belangrijke sleutelrol binnen de logistieke keten. Handel en industrie hebben te maken met ontwikkelingen zoals steeds complexer wordende wet- en regelgeving, security, duurzaamheid en een steeds krapper wordende arbeidsmarkt.

Bestuur

Het bestuur van FENEX bestaat uit:

  • De heer C. Vat (Neele-Vat Logistics Solutions B.V.) – voorzitter
  • De heer J. Borst (Kuehne + Nagel N.V.)
  • De heer J. Falandt (Milestone Logistics B.V.)
  • De heer I. Gase (GDF Netherlands B.V.)
  • De heer F. Hermans (Seacon Logistics B.V.)
  • De heer J. de Jong (Schenker Logistics B.V.) – vicevoorzitter
  • De heer E. Mulders (Boom Customs B.V.)
  • De heer J.P. van Munster (Trans Ocean Pacific Forwarding B.V.)
  • Mevrouw E.M.C. Slappendel (Fenex) – secretaris