Doe mee aan de MKB- toets voor verduurzaming

Voor ondernemers is het tot 31 augustus 2023 mogelijk om deel te nemen aan de MKB- toets over het concept- meerjarenprogramma Innovatie en Verduurzaming van het wegtransport. Dit subsidieprogramma is samen met TLN en andere vertegenwoordigers van de vervoerssector door de minister van Infrastructuur en Waterstaat opgesteld. Het wordt betaald uit de netto- opbrengsten van de vrachtwagenheffing en loopt van 2026 tot en met 2030.

N9 A9 Alkmaar

De vrachtwagenheffing start naar verwachting in 2026. Op dit moment wordt onderzocht of al in 2024 met de subsidies kan worden gestart op grond van een voorfinancieringsregeling. Hiervoor is alvast een concept- stimuleringspakket voor 2024 – 2025 voorbereid.

Als ondernemer is het nu mogelijk om deel te nemen aan de MKB- toets over het concept- meerjarenprogramma 2026-2030 en het stimuleringspakket 2024 – 2025. Tijdens de bijeenkomst kun je aangeven of het subsidieprogramma werkbaar is. Doel is de regeldruk voor MKB- ondernemers zoveel mogelijk te beperken of te voorkomen. Meer informatie over deze MKB- toets is te vinden in de startnotitie. De MKB- toets zal zowel digitaal als fysiek plaatsvinden.

Digitaal: maandag 4 september van 15.00 – 16.30 uur via Microsoft- teams
Fysiek: woensdag 6 september van 17.00 – 18.30 uur bij Van der Valk in Breukelen (inloop 16.30 uur)
Je kunt je tot 31 augustus per mail bij het ministerie van I&W aanmelden via ana.manonliriano@minienw.nl