Dringend advies om de digitale systemen te beveiligen

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) doet een dringend beroep op bedrijven om de beveiliging van hun digitale systemen op orde te brengen. De Russische inval in Oekraïne brengt niet alleen de fysieke veiligheid in Oost-Europa in gevaar, maar kan ook gevolgen hebben voor de digitale veiligheid van bedrijven hier in Nederland.

Vitale sectoren
Het gaat daarbij niet alleen om grote bedrijven die behoren tot ‘vitale sectoren’, maar ook om kleinere MKB-bedrijven. Het NCSC monitort continu de digitale dreiging en neemt nu nog geen grootschalige activiteiten richting Westerse bedrijven waar. Maar dat kan snel veranderen, bijvoorbeeld in reactie op de Westerse sancties die nu de Russische economie hard raken.

Wiperware
Er wordt internationaal op dit moment met name gerapporteerd over digitale aanvallen op Oekraïense bedrijven en instellingen. Het gaat dan met name om zogenoemde DDoS-aanvallen die zijn gericht om een computernetwerk of dienst niet of moeilijk bereikbaar te maken.  Een andere veel gebruikte vorm is zogenoemde wiperware, een vorm van malware waarbij bestanden definitief worden verwijderd. Digitale dreigingen kunnen in deze situatie ook bestaan uit de verspreiding van ransomware, desinformatie en (spear)phishing (gericht op diefstal van gegevens).

Check weerbaarbaarheid
Om te weten of jouw bedrijf weerbaar genoeg tegen cyberaanvallen, kun je een check doen of de basis op orde is met de Basisscan Cyberweerbaarheid. Dat kost 5 à 10 minuten van je tijd maar kan veel schade voorkomen.

Specifieke dreigingen
Over deze specifieke dreigingen en wat je daartegen op korte termijn kunt doen (basismaatregelen), en ook wat je moet doen als er een incident is, is meer informatie te vinden op de site van het NCSC.

Snelle dienstverlening
De ondernemersorganisaties pleiten onder meer voor snelle uitbreiding van de dienstverlening zoals die wordt verleend door het Digital Trust Center, dat ondernemers helpt met advies en tools om veilig digitaal te ondernemen. ‘Natuurlijk moeten bedrijven zelf aan de slag met de verhoging van hun cyberweerbaarheid, maar zeker in het mkb is ondersteuning daarbij hard nodig.

Begin maart is er in de HUB, het ledenblad van TLN, een uitgebreid artikel verschenen over cyberveiligheid. Lees het uitgebreide artikel hier.