Extra SPL-subsidie beschikbaar voor door corona geraakte sectoren

Leer/werkbedrijven kunnen voor het creëren van stages en leer/werkplekken voor SPL-subsidie in aanmerking komen als zij geraakt zijn door de coronacrisis.

Truck Driver Sitting In Cab
Portrait of a truck driver sitting in cab

Nieuwsfeit
Subsidieregeling Praktijkleren (SPL) is verlengd tot 2023 om voldoende stages en leer/werkplekken te garanderen. Het budget, dat voorheen ‘bevroren’ was, is tot en met schooljaar 2023/2024 met 10,6 miljoen euro verhoogd voor conjunctuur- en contactgevoelige bedrijfssectoren, die geraakt worden door de coronacrisis. 

Gevolgen voor transportondernemer
Er is een kans op een hogere SPL-subsidie, als aangetoond kan worden dat het leer/werkbedrijf geraakt is door de coronacrisis.

Inzet TLN
STL stelt alles in het werk om dit voor onze leden voor elkaar te krijgen.