Fiscale voordelen milieuvriendelijke investeringen

Ondernemers die investeren in milieuvriendelijke vrachtauto’s en andere bedrijfsmiddelen kunnen daaruit fiscale voordelen halen. De Milieulijst (MIA\Vamil) en Energielijst (EIA) voor 2019 zijn gepubliceerd.

Kostprijsapplicatie

​​Met de instrumenten MIA, VAMIL en EIA worden investeringen in bedrijfsmiddelen, die in het belang zijn van de bescherming van het Nederlandse milieu, fiscaal gestimuleerd.

Transport

De MIA/Vamil regeling biedt in 2019 onder andere voordelen voor investeringen in “uitsluitend elektrisch aangedreven bestelauto, bakwagenchassis of trekker”, “aardgas-bakwagenchassis of -trekker” en “bakwagenchassis of trekker met gereduceerd aandrijfgeluid”.
Voor de “Quiet Truck” geldt dat maximaal € 22.000 van het investeringsbedrag in aanmerking komt en dat niet iedere ‘Quiet Truck’ in aanmerking komt voor MIA\Vamil. Het advies is om voorafgaand aan de melding te controleren of het aandrijfgeluid voldoende laag is (ten hoogste 71 dB(A)) en waarvoor een Quiet-Truck certificaat is afgegeven.

Nieuw

Nieuw op de Milieulast zijn onder andere “Elektrische vorkheftruck voor gebruik in de open lucht” en “oplaadpunt voor zware elektrische voertuigen”.

E​xtra aftrek​

De ‘Regeling Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen’ (VAMIL) biedt u de mogelijkheid om 75% van de investeringskosten op een willekeurig moment af te schrijven. De ‘Regeling Milieu-investeringaftrek’ (MIA) biedt ondernemers de mogelijkheid via een extra aftrek (36%, 27% of 13,5%) de belastbare winst te verlagen waardoor minder inkomsten- of vennootschapsbelasting behoeft te worden betaald.

Inkl​apbare zeecontainer​

Nieuw op de Energielijst opgenomen is, dat er fiscaal voordeel is voor “inklapbare zeecontainer”, dit is een zeecontainer die tot maximaal een vierde van het volume kan worden gereduceerd. Daarnaast staan evenals in 2018 o.a. op de Energielijst “meesturende en intrekbare achteras voor trekkende voertuigen” en “lange en zware voertuigen” waarvoor alleen de dolly of tussenoplegger in aanmerking komt.  De EIA houdt in dat u een percentage (dat in 2019 verlaagd is naar 45%) van de investeringskosten van de fiscale winst mag aftrekken. Het voordeel is duidelijk: de EIA drukt de fiscale winst, waardoor u minder inkomsten- of vennootschapsbelasting hoeft te betalen.

Op de website van TLN worden meer middelen van de Milieu- en Energielijst genoemd die voor transportbranche van belang zijn.