Hoger gewicht voor meerassige trucks

De Europese Commissie wil het maximum gewicht voor 5-assige bakwagens verhogen naar 40 ton, en zelfs 42 ton in geval van een zero-emissie voertuig. Dat is 10 ton meer dan wat nu is toegestaan. Het voorstel maakt deel uit van een pakket van maatregelen voor de herziening van de EU-richtlijn afmetingen en gewichten van zware bedrijfsvoertuigen.

Foto via Ambro en Ramon. SCANIA_uitschakelbare as 10x4_Quadro_Jan-Bakker ra

De huidige richtlijn maakt voor het maximum gewicht voor grensoverschrijdend vervoer geen onderscheid tussen 4- of 5-assige bakwagens. Ongeacht de aandrijvingsvorm (diesel of elektrisch)  ligt voor beide typen voertuigen de grens bij 32 ton. In de nieuwe opzet blijft de gewichtsgrens voor 4-assige voertuigen op 32 ton liggen. Voor 5-assige voertuigen gaat deze naar 40 ton. Als de voertuigen zijn voorzien van zero-emissie-aandrijving mogen ze nog 2 ton zwaarder zijn. Dus maximaal 34 ton voor een 4-asser en 42 ton voor een 5-asser.

Herzieningsvoorstel
Met het herzieningsvoorstel van de richtlijn afmetingen en gewichten wil de Europese Commissie de efficiëntie en duurzaamheid van het vrachtvervoer vergroten. Het voorstel bevat hiertoe een pakket van maatregelen, voor meer info zie: Greening Freight package in Brussel gepresenteerd – Transport en Logistiek Nederland (tln.nl). Het harmoniseren van regels voor maximum gewichten en afmetingen van zware bedrijfsvoertuigen in het grensoverschrijdend vervoer maakt deel uit van de plannen. De verhoging van het maximum gewicht voor meerassige bakwagens en het extra gewicht voor ZE-aandrijving is daar onderdeel van.

Blij
TLN is blij met het voorstel. Waar in Nederland een 5-assige kiepauto maximaal 50 ton mag wegen, is dat in Duitsland en België slechts 32 ton. Dat komt omdat veel landen de EU-waarden ook voor het nationale vervoer hanteren. Voor vervoerders die met deze voertuigen ook in het buitenland actief zijn, betekent dat een enorme beperking van het laadgewicht. Met het hogere laadgewicht van maximaal 10 ton kan het vervoer met deze voertuigen, die vooral in de bouwsector actief zijn, veel efficiënter en duurzamer plaatsvinden.

De EU-landen mogen voor het nationale vervoer geen lagere gewichten dan de waarden uit de richtlijn hanteren. Ze mogen wel hogere gewichten toestaan. De 50 ton grens voor solovoertuigen in Nederland blijft gewoon bestaan.

Europees Parlement
Het betreft nog een voorstel dat goedgekeurd moet worden door de Raad van Transportministers en het Europees Parlement. Een aanpassing is nog mogelijk. Het streven is dat de nieuwe richtlijn in 2025 in werking zal treden.