IDSA kiest voor iSHARE

De International Data Spaces Association (IDSA) heeft haar actieplan gepresenteerd om iSHARE te adopteren. iSHARE is een afsprakenstelsel voor het delen van data.

iStock-533354624

​De International Data Spaces Association (IDSA) is een internationaal peer-to-peer netwerk, een virtueel netwerk waarin bedrijven en onderzoeksinstellingen actief samenwerken aan het ontwerp van een betrouwbare architectuur voor de data-economie.

Dezelfde methoden

iSHARE, een initiatief van de Topsector Logistiek, stelt organisaties in staat om elkaar toegang te geven tot hun data. Omdat ze allemaal dezelfde methoden voor identificatie, authenticatie en autorisatie gebruiken, hoeven ze niet telkens weer nieuwe afspraken te maken op het moment dat ze data willen delen.

Versnelling

Met het besluit om het iSHARE-afsprakenstelsel in de IDS-architectuur op te nemen, versnelt IDSA de toepassing van een veilige infrastructuur die datasoevereiniteit en vertrouwen waarborgt. TNO is de Nederlandse IDS-hub die sectoren en organisaties faciliteert in het bouwen van data delen in ecosystemen.

Nauw betrokken

iSHARE is in 2018 geïntroduceerd. Het aantal organisaties dat iSHARE implementeert, groeit sindsdien gestaag. TLN is, mede via de Stichting Uniforme Transportcode, nauw betrokken bij iSHARE.

iSHARE is een goed voorbeeld van praktische innovatie. Wilt u meer weten over praktische innovaties en hoe u uw bedrijfsresultaat hiermee verhoogt? Bezoek dan de bijeenkomst die TLN op dinsdag 9 april organiseert in Zoetermeer. Daarin wordt u meegenomen in een laagdrempelig en op de praktijk gericht programma waarin vier bedrijven u, aan de hand van concrete use cases, innovatieve oplossingen demonstreren die op korte termijn resultaten opleveren. Als kostenbewuste ondernemer wilt u die euro’s toch niet laten liggen? Klik hier voor meer informatie en aanmelden.