Informatieplicht energiebesparing van kracht

Door een wijziging in het Activiteitenbesluit zijn bedrijven sinds 1 juli verplicht om te melden welke energiebesparende maatregelen zijn ondernomen.

Finger Pressing Button on Calculator

​Het betreft hier de informatieplicht energiebesparing, die ook geldt voor transport- en logistieke bedrijven. BMD Advies kan TLN-leden ondersteunen bij de melding.

Huidige regeling

Alle bedrijven die onder het Activiteitenbesluit vallen, moeten met behulp van de erkende maatregelenlijsten energiebesparing (EML) nagaan welke energiebesparende maatregelen zij kunnen ondernemen. Verreweg de meeste transport- en logistieke bedrijven vallen onder dit Activiteitenbesluit.

Onder de huidige regeling geven bedrijven invulling aan de energiebesparingsplicht door onder andere alle maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder of alle toepasselijke EML-maatregelen uit te voeren.

Nieuwe regeling

Door een wijziging van het Activiteitenbesluit zijn bedrijven verplicht om elke 4 jaar te melden welke energiebesparende maatregelen zijn uitgevoerd. Deze informatieplicht is ingegaan per 1 juli.

De informatieplicht voor het energieverbruik is van toepassing op bedrijven die per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas of een equivalent daarvan verbruiken. Zelf opgewekte energie mag hiervan niet worden afgetrokken.

Dit maakt dat de nieuwe informatieplicht van toepassing is op ruim 125.000 bedrijven in Nederland. Bedrijven die op grond van de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) een energieaudit moeten uitvoeren, hebben een rapportageplicht voor 5 december 2019. Rapportage moet worden gedaan in het E-loket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Dit maakt het voor de overheid eenvoudig om de informatieplicht te handhaven.

Uitzonderingen

Niet alleen het verbruik bepaalt of een bedrijf onder de informatieplicht valt. Er bestaan enkele uitzonderingen. Dit zijn bijvoorbeeld bedrijven met een WABO-vergunning (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) en deelnemers aan het ETS-programma of het MJA. Voor deze bedrijven is er een vrijstelling van de informatieplicht.

Zeker zijn van de verplichtingen voor jouw organisatie? Doe de wetchecker energiebesparing.

Ondersteuning

BMD Advies Centraal Nederland kan TLN-leden tegen een gereduceerd tarief advies en ondersteuning bieden om te voldoen aan de nieuwe informatieplicht. BMD Advies ondersteunt op locatie bij het tijdig en juist invoeren van de gegevens.

Nog geen E-loket? Speciaal voor TLN-leden biedt BMD de mogelijkheid om het E-loket in te vullen. Kijk voor meer informatie en prijzen op de site van BMD Advies Centraal Nederland.