Internetconsultatie wijziging RVV: o.a. nieuwe verkeersborden milieu- en zero-emissiezones

Tot en met 15 september 2023 kan worden gereageerd op de internetconsultatie t.b.v. de wijziging van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990). Deze aangekondigde wijziging gaat over nieuwe verkeersborden voor milieu- en zero-emissiezones (nul-emissiezones) en de uitbreiding van de nul-emissiezones voor taxi’s.

CB Amdam – Stadsdistributie – Amsterdam – Groen – elektrisch – duurzaam – zero emissie

Het invoeren van het nieuwe verkeersbord en bijbehorende onderborden voor de milieuzones en nul-emissiezones lost een drietal problemen op. Ten eerste wordt het mogelijk nieuwe voertuigcategorieën, om te beginnen taxi’s, aan de bebording van nul-emissiezones toe te voegen. Daarnaast wordt het mogelijk een milieuzone uitsluitend voor dieselpersonenauto’s in te voeren in gebieden waar voor bedrijfsauto’s een nul-emissiezone geldt. Tenslotte wordt een wirwar aan verkeersborden met onderborden voorkomen. Voor een milieuzone en een nul-emissiezone volstaat een bord met een of meerdere onderborden.

Klik hier voor de internetconsultatie.