Invoering ‘Duitse’ milieuzone Maastricht moet van tafel

De invoering van een milieuzone op basis van Duitse vignetten in Maastricht moet van tafel. Deze zone voldoet niet aan de gewenste uniformiteit en het beboeten van buitenlandse overtreders is niet mogelijk.

146 Bijlage Bord milieuzone ingaand.JPG
146 Bijlage Bord milieuzone ingaand.JPG

Dit schrijven het bedrijfsleven en voertuigeigenaren verenigd in evofenedex, TLN, LWV, FEHAC en SIM aan de formerende partijen in Maastricht. ​​

Om het vervoer in Maastricht verder te verduurzamen vragen deze organisaties in hun gezamenlijke brief aan de formateur en onderhandelende partijen om uniforme en duidelijke regels op te nemen in het coalitieakkoord. Voertuigeigenaren willen immers duidelijkheid, zodat ze binnen een realistische termijn kunnen investeren in de juiste schone voertuigen. Daarom roepen de organisaties de toekomstige coalitiepartners op om de nationale stappen op weg naar emissievrije bevoorrading in 2025 te volgen. De Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek die door de partijen, het Rijk en onder andere de gemeente Maastricht wordt uitgewerkt, moet leidend zijn. ‘Door samen te werken vanuit het nationale kader van de Grean deal ZES bereikt Maastricht eerder en tegen lagere kosten haar doelen.’​

​Geen lappendeken aan regels

​De oproep aan Maastricht past in het pleidooi van TLN en evofenedex om uniforme regels voor milieuzones.  TLN en evofenedex zijn fel tegenstander van verschillen in regels voor milieuzones tussen steden en pleit voor dezelfde regels door heel het land. Winkels moeten bevoorraad worden en het is voor bedrijven ondoenlijk om goed op de hoogte te zijn van de regels wanneer die voor elke stad anders zijn.