Justitie investeert in veiligheid, maar niet altijd voldoende

Het kabinet investeert in de aanpak van cybercriminaliteit en vluchtelingenproblematiek, blijkt uit de Rijksbegroting. Dat is goed, vindt TLN. Maar het ministerie van Justitie zou meer moeten doen aan bestrijding van ondermijnende criminaliteit.

police equipment on a dutch police car – politie –

​Ondermijnende criminaliteit, ofwel misdaad die maatschappelijke structuren of het vertrouwen daarin schaadt, is een groot probleem. Ook voor de transport- en logistieke sector. Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) zet daarom in op een krachtige bestrijding van ondermijnende criminaliteit. Een intensieve samenwerking tussen private en publieke partijen en een beter beschikbaarheid van data maken onderdeel uit van de aanpak. TLN onderschrijft het belang om te beschikken over informatie om ondermijning en fraude tegen te gaan, waarvoor voor volgend jaar 10 miljoen euro op de begroting is opgenomen. Onvoldoende voor een écht adequate aanpak, meent TLN.

Cybercriminaliteit

Cybercriminaliteit vormt de grootste bedreiging voor de logistieke sector. De transport- en logistieke sector is immers sterk afhankelijk van computers en systemen voor de planning en het vervoer van goederen; data zijn essentieel voor de efficiënte aansturing van het logistieke proces. TLN vindt het positief dat er op de begroting van het ministerie van JenV structureel geld wordt opgenomen om ondernemers te steunen bij de bestrijding van cybercriminaliteit.

Vluchtelingenproblematiek

De vluchtelingenkwestie zorgt voor grote problemen, ook voor transportondernemers en vrachtwagenchauffeurs. TLN vindt het een goede zaak dat de capaciteit van de Koninklijke Marechaussee wordt versterkt om de buitengrenzen en de aanpak van illegale immigratie en mensensmokkel effectief te versterken. ​