Klimaatcampagne van start: ‘Iedereen doet wat’

Deze week is de klimaatcampagne vanuit de Rijksoverheid gestart. Onder de titel ‘Iedereen doet wat’ helpt deze campagne mensen bewust duurzame keuzes in en rond het huis te maken. Want de vraag is niet of je wat kunt doen, maar wat je kunt doen.

​Op de website www.iedereendoetwat.nl vind je twintig onderwerpen waarmee je, je leven kunt verduurzamen. Denk aan zonnepanelen of het minder verspillen van voedsel. Die onderwerpen zullen steeds worden aangevuld.

Gezamen​​lijk initiatief

De klimaatcampagne is een gezamenlijk initiatief van de ministeries van EZK, BZK, I&W en LNV. Hiermee start ook een samenwerking met bedrijven en maatschappelijke organisaties. Een overzicht daarvan is op de website te vinden.

Duurzaam​heidsvisie TLN

TLN ondersteunt dit initiatief omdat het tegengaan van klimaatverandering medewerking vergt van iedereen, bedrijven, overheden én burgers. TLN heeft zich ingespannen om voor transport en logistiek te komen tot een Klimaatakkoord dat ambitieus en realistisch is. Zo kunnen we ook vanuit onze sector bijdragen aan de CO2-doelen die voor ons allen van belang zijn. De inzet van TLN samen met haar leden hebben wij in drie animatiefilms samengevat:​

​​​

​​