Nieuwe fase meetsysteem bandenspanning vrachtwagens

Om de doorstroming van het verkeer te bevorderen en bandenpech te voorkomen vraagt Rijkswaterstaat transportondernemers en trailerverhuurders om actief deel te nemen aan een proefproject op de A16.

test bandenmeetsysteem
test bandenmeetsysteem

​​Bandenpech bij vrachtwagens veroorzaakt veel verkeershinder omdat voor het wisselen van een wiel of verslepen van de vrachtwagen vaak een rijstrook moet worden afgesloten. Dit proefproject, dat Rijkswaterstaat uitvoert samen met de Verkeersonderneming en het Havenbedrijf Rotterdam is bedoeld om bij passerende vrachtwagens banden met een te lage spanning op te sporen waardoor mogelijke bandenpech wordt voorkomen. Voor deze proef is een nieuw type meetpunt aangelegd tussen ’s Gravendeel en de afrit Dordrecht.

Eerste fase project

Het proefproject loopt tot en met juni 2019. In mei 2018 heeft Rijkswaterstaat eerst een meetsysteem in de weg aangelegd. In deze eerste fase van het project is onderzocht of het meetsysteem goed werkt. Hoe nauwkeurig zijn de metingen en wat voor inzichten leveren ze op? Het systeem meet de bandenspanning van alle vrachtwagens boven de 3,5 ton die over de rechterrijstrook rijden. Weggebruikers zagen in deze fase alleen een meetlocatie met camera en een informatiebord. Conclusie was dat het systeem goed functioneert.

Automatische melding

Vanaf december start de tweede fase van de proef. In deze fase informeert Rijkswaterstaat bedrijven actief  als hun banden niet op spanning blijken te zijn. Samen met ondernemersorganisaties als TLN en Evofenedex en transportondernemers, trailerverhuurders en bandenleveranciers is verkend hoe de chauffeurs of hun bedrijven het beste kunnen worden geïnformeerd als het systeem een band met te lage spanning meet. Er is voor gekozen om bedrijven automatisch per mail te melden als hun bandenspanning te laag is.
Er zijn 2 camera’s opgehangen waarmee het voor- en achterkenteken van passerende vrachtwagens wordt opgenomen. Zo kunnen de meetgegevens gekoppeld worden aan het voertuig.

Bedrijven die voor deze proef de kentekens van hun voertuigen doorgeven aan Rijkswaterstaat krijgen voortaan automatisch bericht als een van hun passerende vrachtwagens een te lage bandenspanning heeft.

Privacybescherming

De verkregen kentekengegevens van transportondernemingen worden alleen voor deze proef gebruikt. Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld en na het onderzoek vernietigd.
De proef wordt uitgevoerd volgens de nieuwe wetgeving voor privacy, de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Meer informatie

Bedrijven kunnen zich aanmelden voor de proef via de site van Rijkswaterstaat of via het gratis informatienummer van Rijkswaterstaat, 0800-8002.