Nog geen duidelijkheid over nieuw handelsakkoord met VK

Het ziet er niet naar uit dat er snel meer nieuws is over het nieuwe handelsakkoord tussen de EU en het VK. Er wordt momenteel druk onderhandeld en over een groot deel van het akkoord lijkt men het eens, op een paar struikelblokken na.

Brexit – Hand drawing a red line between the UK and the rest of EU, Brexit concept.

Deze struikelblokken – de visserij, de handhaving en het gelijke speelveld – zorgen ervoor dat de onderhandelaars alweer een deadline vooruit hebben geschoven. Ook het Europees Parlement lijkt er nu rekening mee te houden dat er de komende weken geen akkoord zal komen; het heeft een extra zitting ingepland tussen Kerst en Nieuwjaar. Goedkeuring van het Europees Parlement is nodig om het akkoord in werking te laten treden.

Door het inplannen van een extra zitting wil het Europees Parlement tijd vrijmaken om de inhoud van de tekst te kunnen bestuderen, alvorens het door de Europarlementariërs wordt goedgekeurd. Als er inderdaad pas na Kerst een akkoord ligt, betekent dit waarschijnlijk dat er de komende weken ook nog geen duidelijkheid komt over onderwerpen die voor de transportsector van belang zijn voor een goede voorbereiding. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de erkenning van de vakbekwaamheid en de cabotage. Momenteel liggen deze dossiers namelijk nog op de onderhandelingstafel.

Tijdens de afgelopen Europese top hebben Nederland, België en Frankrijk aan de Europese Commissie gevraagd om naast de onderhandelingen ook haast te maken met het opstellen en bijwerken van de noodplannen. Mocht er op 31 december geen akkoord zijn, dan dienen deze noodplannen als back-up scenario. Overigens zullen er vanaf 1 januari 2021 sowieso douaneformaliteiten van kracht worden, ongeacht of er een handelsakkoord ligt.