Subsidieregeling voor vervoer op waterstof in de steigers

Vanaf maart 2024 kunnen ondernemers gebruikmaken van een nieuwe subsidieregeling voor waterstoftankstations en -vrachtauto’s. Dat blijkt uit de voorgenomen regeling die deze week in consultatie is gegaan. Bij elke aanvraag moet één tankstation in het plan zitten, met daarbij meteen de aanschaf van genoeg vrachtwagens of (bestel)auto’s om het tankstation vanaf de start rendabel te maken.

Waterstof

Gemiddeld zijn daarvoor 10-15 waterstofvrachtwagens nodig. In de praktijk zal dit vaak betekenen dat transportbedrijven en tankstationhouders hun krachten bundelen in de subsidieaanvraag. Door subsidie te verlenen voor de combinatie tankstation en de voertuigen die moeten tanken, komt er een einde aan de kip-ei discussie of je eerst tankstations moet hebben zodat er getankt kan worden, of eerst auto’s zodat je daarna een rendabel tankstation kunt bouwen.

Per waterstoftankstation kunnen ondernemers 40% van de kosten voor de bouw van het tankstation gesubsidieerd krijgen. Per vrachtwagen of bestelbus gaat het om maximaal 80% van het verschil in prijs met een vergelijkbare dieselvariant. De regeling volgt de nieuwe Brusselse criteria voor staatssteun wat betekent dat de subsidieverstrekker voorrang zal geven aan kostenefficiëntie aanvragen. Naast vrachtauto’s die rijden op waterstof met een brandstofcel (H2EV) staat de regeling ook open voor vrachtauto’s met een verbrandingsmotor die uitsluitend en volledig op waterstof draait (H2ICE). De subsidiebedragen kennen een maximum per voertuig dat zich uitstrekt tot respectievelijk 300.000 euro (H2EV) en 100.000 euro (H2ICE). Voorwaarde voor de tankstations is dat zowel vrachtwagens als personenauto’s er kunnen tanken en dat ze openbaar toegankelijk zijn. De volledige concept-regeling is hier in te zien. TLN zal binnen de gegeven termijn een reactie indienen op de gepubliceerde voorstellen.