TLN levert input voor Brexit-werkbezoek

Op 9 en 10 september brengt de Vaste Kamercommissie Europese Zaken een Brexit-werkbezoek aan het Verenigd Koninkrijk. Gezien het belang van een goede en vlotte doorstroming aan de grens, heeft TLN de delegatie enkele aandachtspunten meegegeven.

EU and UK flag puzzle pieces
Brexit UK

​TLN is blij dat er in de Kamer en met name bij de Vaste Kamercommissie Europeze Zaken veel aandacht is voor de Brexit. Want diverse studies en publicaties laten zien dat Nederland, en daarmee de transportsector, zwaar getroffen gaat worden door de Brexit. Terwijl behoud van de vlotte handels- en transportrelatie met het Verenigd Koninkrijk voor de transportsector van primair belang is (zie ook kader onderaan dit bericht).

Aan de orde

TLN spreekt richting de Commissie de hoop uit dat de volgende zaken/vragen aan de orde komen tijdens het komende werkbezoek:

Op douanegebied

Grote vraag is of het nieuwe douane aangifte systeem (CDS) de hoeveelheid verwachte aangiftes aankan. Immers, het besluit om met het CDS te gaan werken, is genomen voor het Brexit-referendum en men verwachtte toen maximaal 100 miljoen aangiftes per jaar. Met de Brexit worden echter minstens 250 miljoen aangiftes verwacht.

Op controlegebied

TLN vreest grote vertragingen aan de grens vanwege de krappe (haven)infrastructuur, te weinig keurpunten en stilstand van voertuigen als gevolg van (extra) controles. Alleen al in Dover gaan dagelijks 10.000 EU-voertuigen ongehinderd de ferry op en af, tegenover 500 non-EU-voertuigen. Als het Verenigd Koninkrijk uit de EU stapt, ontstaat voor die 10.000 voertuigen dezelfde situatie als nu voor die 500 – wat onnoemelijk meer tijd gaat vergen en extra opstelruimte voor vrachtauto’s vereist.

​Het Verenigd Koninkrijk staat op nummer 3 voor de Nederlandse uitvoer en Nederland staat op plaats 4 voor wat betreft de uitvoer uit het Verenigd Koninkrijk. Voor het wegtransport is het Verenigd Koninkrijk (na Duitsland, België en Frankrijk) het vierde belangrijkste land. Alleen TLN heeft al 600 leden die actief zijn op het Verenigd Koninkrijk; dagelijks maken zij 500 ritten naar en vanuit het Verenigd Koninkrijk. Land- en tuinbouwproducten, bloemen, levensmiddelen en chemische producten zijn de belangrijkste goederen die dan vervoerd worden.