TLN ondersteunt leden bij voorbereiding op Brexit

TLN vindt het zorgelijk dat de voorbereidingen op de Brexit op het laatste moment dreigen aan te komen. TLN ondersteunt haar leden bij voorbereiding op Brexit, onder meer door de belangrijkste vragen en antwoorden over Brexit op een rij te zetten.

EU and UK flag puzzle pieces
Brexit UK

Door het ontbreken van vooruitgang in de Brexit-onderhandelingen komt een ‘no deal’ scenario met alle gevolgen van dien dichterbij dan ooit. TLN roept haar leden (nogmaals) op zich voor te bereiden op een (harde) Brexit. In een speciale uitgebreide vraag-antwoordlijst krijgen de transport- en logistieke bedrijven handreikingen en adviezen wat te doen als voorbereiding op de uittreding van het VK uit de Europese Unie.

De Brexit heeft vergaande gevolgen voor Nederland en ook de transport- en logistieksector zal de gevolgen van de Britse afscheiding gaan ondervinden. Nederlandse transportbedrijven voeren op jaarbasis 162.000 ritten uit, waarvan ruim de helft landbouwproducten, levensmiddelen en chemische producten. Met een ‘no deal’ scenario lopen vrachtauto’s ernstige vertraging op en wordt de logistieke keten ernstig verstoord.  Vooral bederfelijke waren, maar ook de ‘just in time’ toeleveringen aan de auto-industrie dulden geen enkele vertraging. Als hier geen oplossing voor gevonden wordt, zijn de kosten voor de logistieke keten enorm.

Overgangsperiode

Het voorstel voor een Brexit-deal de aangekondigde overgangsperiode uit te breiden van twee naar drie jaar vindt TLN een positief signaal. Arthur van Dijk, voorzitter van TLN: ‘Een langere adempauze is noodzakelijk om bedrijfsleven en overheid beter voor te kunnen bereiden op de gevolgen van de Brexit. Zodra bekend is welke kant de Brexit echt opgaat, kunnen bedrijven echt vaart maken met concrete voorbereidingen om de schade zoveel mogelijk te beperken.’​​

Q&A

Overheid en bedrijfsleven roepen alle ondernemers in Nederland op om zich optimaal voor te bereiden op de Brexit. Naar verluidt zijn er op dit moment nog 35.000 bedrijven actief op het Verenigd Koninkrijk zonder zich al te veel te bekommeren om de Brexit. Verontrustend, maar ook enigszins begrijpelijk. Ook TLN-leden stellen zich ongetwijfeld de vraag hoe zij zich kunnen voorbereiden op iets waarvan op dit moment nog onbekend is welke kant het op gaat. TLN zette mede daarom, op basis van de op dit moment beschikbare informatie, een aantal Q&A’s op een rij, zodat de leden van TLN zich zo goed mogelijk kunnen voorbereiden op de Brexit. Dit document is te downloaden op de speciale Brexit-pagina van TLN, onder ‘Rapporten en publicaties’.