TLN reageert op plannen Prinsjesdag

In een eerste reactie is Transport en Logistiek Nederland (TLN) positief over de economische cijfers die het demissionaire kabinet tijdens Prinsjesdag heeft gepresenteerd.

prinsjesdag11-1

​De economische groei lijkt ook de komende jaren aan te houden in Nederland. Goed nieuws voor Nederland, maar zeker ook voor de sector transport en logistiek.

Beleidsarm

Prinsjesdag 2017 is echter verder te typeren als relatief ‘beleidsarm’. Nieuw beleid en nieuwe investeringen worden overgelaten aan het nieuwe kabinet. De verwachting is dat het nieuwe kabinet medio oktober haar Regeerakkoord zal presenteren.

Duurzame mobiliteit

Vanuit het demissionaire kabinet komt geen nieuw beleid. De reeds gereserveerde investeringen op het vlak van infrastructuur voor de komende jaren worden gehandhaafd. Teneinde Nederland in beweging, economisch aantrekkelijk en leefbaar te houden, wil het demissionaire kabinet meer inzetten op duurzame mobiliteit. Deels daaraan gekoppeld kondigt het een meer integrale manier van kijken naar mobiliteit aan.

Voorzet

‘TLN ziet in deze integrale benadering een stap voorwaarts ten opzichte van de afgelopen jaren en hiermee lijkt het demissionaire kabinet reeds een voorzet te geven aan het nieuwe kabinet’, aldus Arthur van Dijk, voorzitter van TLN.

In beweging houden

TLN is wel van mening dat de voorgenomen investeringen van het demissionaire kabinet in infrastructuur, innovatie en duurzaamheid Nederland niet vooruit gaan helpen. Om Nederland in beweging, maar bovenal economisch aantrekkelijk en leefbaar te houden, zijn forse extra investeringen de komende jaren noodzakelijk.

Meer geld reserveren

TLN roept het nieuwe kabinet dan ook op om de komende jaren echt structureel meer geld te reserveren voor (duurzame) mobiliteit en daarbij investeringen in aanleg en onderhoud van infrastructuur niet te vergeten.