TLN start voorbereidingen pilot LZV Vlaanderen

Begin 2018 start in Vlaanderen een pilot met de inzet van LZV’s. Dat maakt het grensoverschrijdend gebruik van LZV’s tussen Nederland en Vlaanderen mogelijk. De benodigde wetgeving hiervoor is recentelijk vastgesteld.

Temse: Transport Gilbert De Clercq – voorstelling  ecocombi of supertruck.
Ecocombi NL-B

​​​​De opzet van de pilot luidt als volgt:

  • Er wordt een basisnetwerk van snelwegen, havengebieden en industrieterreinen algemeen toegankelijk voor LZV’s;
  • Bedrijven dienen een vergunning aan te vragen voor de zogenaamde ‘aantakkingstrajecten’ tussen het basisnetwerk en de laad- en losadressen;
  • De beoordeling van de aantakkingstrajecten zal gaan via een puntenstelsel, waarbij het aantal secties, kruispunten, rotondes, 30 km-zones en slachtoffers op het traject van punten worden voorzien;
  • Wanneer een aantakkingstraject is goedgekeurd, wordt het toegevoegd aan het netwerk en is het voor iedere vergunninghouder toegankelijk;
  • De vergunning wordt gebaseerd op het tussenvoertuig waarmee een LZV-combinatie is gemaakt, bijvoorbeeld een dolly. Met deze vergunning zijn dus verschillende LZV-combinaties te maken zonder telkens een nieuwe vergunning te hoeven aanvragen;
  • Chauffeurs hebben een bekwaamheidsattest nodig; het huidige Nederlandse LZV-certificaat volstaat;
  • Er worden maximaal 30 aantakkingstrajecten per 6 maanden erkend;
  • Elk bedrijf mag maximaal twee aanvragen per 6 maanden doen;
  • De proef duurt tot 31 december 2024 en is toegankelijk voor Nederlandse bedrijven;​

​​​​​​​​​Beperkte toegangsmogelijkheden

​​Details over de aanvraagprocedure van vergunningen voor aantakkingstrajecten zijn nog niet bekend. Uiteraard zal men deze zélf moeten doorlopen. De maximering van het aantal aantakkingstrajecten zorgt helaas voor zeer beperkte toegangsmogelijkheden. Het zou namelijk kunnen betekenen dat er slechts vijftien bedrijven per halfjaar kunnen toetreden.​

TLN begrijpt dat dit een ongelijk speelveld in de hand werkt tussen diegenen die de komende zeven jaar wél met een LZV in Vlaanderen kunnen gaan rijden en diegenen die dit niet kunnen. TLN bespreekt dit in Benelux-verband.

​TLN onafhankelijk​e partij

TLN wil logistiek ondernemers ondersteunen bij het doorlopen van de aanvraagprocedure. TLN maakt daarbij géén onderscheid tussen leden en bemoeit zich niet met de toewijzing van erkenningen. De taak van TLN is ondernemers zo goed mogelijk te informeren en voor te bereiden bij de erkenning van de LZV’s op het Vlaamse wegennet.

​​Deelnemen? Start de voorbereidingen

Meer informatie wordt volgend jaar verwacht. Wilt u, zodra dat kan, een erkenningsaanvraag indienen? Start dan alvast met de voorbereiding van de eerste twee aanvragen voor aantakkingstrajecten en stuur een e-mail naar: sboot@tln.nl​