TLN in webinar NT: ‘Enorm tekort aan truckparkings in Nederland’

De vraag naar truckparkings stijgt al jaren. Nu zijn dat er zo’n tienduizend langs Nederlandse snelwegen en in gemeenten, maar dat is nog een tekort van 4400. Transport en Logistiek Nederland (TLN) probeert met organisaties als Rijkswaterstaat, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en een aantal provincies al jaren het aantal truckparkings te vermeerderen. En dat is niet zonder resultaat. Op verschillende niveaus wordt in politiek Den Haag en bij gemeentebesturen aandacht gevraagd voor het probleem.

Nieuwsblad Transport webinar truckparkings 16102023
TLN-manager Paul Poppink over het tekort aan truckparkings in Nederland.

In het webinar van Nieuwsblad Transport van deze week geeft TLN-manager Paul Poppink aan dat de vraag naar truckparkings de afgelopen jaren is toegenomen. Poppink: “Veel dorpen en steden hebben binnen de gemeentegrenzen parkeerverboden ingesteld. Ruimte is schaars en grond is duur. Gemeenten willen grond meestal liever niet bestemmen voor dit soort parkings, ook omdat de dure grond interessanter is te verpachten of verkopen. Ook wordt er minder gedoogd op plekken waar chauffeurs wel hun truck kwijt konden.”

Langs de snelweg
Daarnaast staat het aantal parkeerplekken op de verzorgingsplaatsen langs de snelweg onder druk. ”Het wordt eerder minder dan meer, terwijl ook hier de vraag toeneemt. Zolang er tekorten zijn moeten we parkeerplekken behouden. Bovendien willen we voor onze chauffeurs dit soort verzorgingsplekken ook beter en efficiënter inrichten zodat zoveel mogelijk trucks geparkeerd kunnen worden. Daarnaast willen we dat ze worden uitgebreid met beveiligde parkings, met voorzieningen als douches, eetgelegenheid en internet”, geeft Poppink aan.

Er komt een Europese subsidie van 250 miljoen euro beschikbaar om te voorzien in meer veilige en efficiënte parkings. “Dit geld kan helpen om bijvoorbeeld de grondprijs te compenseren en te gebruiken voor ruimte en voorzieningen voor truckparkings. Maar het is niet genoeg. We moeten de komende tijd blijven draaien aan de knoppen om aandacht te vragen in ‘Den Haag’ en de lokale politiek.”

Bekijk het webinar van Nieuwsblad Transport
Het webinar van Nieuwsblad Transport over dit onderwerp staat nu online.