Recente ontwikkelingen

 

Naar nieuws

Arbeidstijd

​​​​​Wat speelt er?

In Europa geldt voor werknemers in alle sectoren de norm van maximaal gemiddeld 48 uur arbeidstijd. De transportsector was echter lang van deze norm uitgezonderd vanwege de bijzondere (mobiele) aard van de activiteiten. Bovendien viel het rijdend personeel op wagens vanaf 3,5 ton al onder haar eigen Rij- en Rusttijden verordening (3820/85).

De Europese Commissie stelde echter in 1998 voor om deze uitzondering ongedaan te maken. Volgens de Commissie boden de rij- en rusttijdbepalingen onvoldoende bescherming aan de werknemers en zij wilde de rij- en rusttijden verordening uitbreiden met een arbeidstijdnorm van gemiddeld 48 uur per week. 

Onder deze 'dreiging' heeft de Commissie werkgevers en werknemers gevraagd om zelf Europese regels met elkaar af te spreken. Lukte dat niet, dan zou aanpassing van verordening 3820/85 een feit zijn. Het bleek echter niet mogelijk voor werkgevers en werknemers om het volledig met elkaar eens te worden. De Europese Commissie is vervolgens zelf aan de slag gegaan. 

Apart voorstel

In 2002 werden al het niet-rijdend personeel en rijdende werknemers op auto's die niet onder verordening 3820/85 (nu: 561/2006) vallen, onder de algemene arbeidstijdenrichtlijn gebracht. Voor mobiele werknemers die wel onder verordening 561/2006 vallen heeft de Commissie een apart voorstel voor een richtlijn gemaakt. Hierbij is wel gebruik gemaakt van de discussies die zij heeft gevolgd in de dialoog tussen sociale partners.

Na enkele jaren uitstel wegens meningsverschillen tussen de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Europese Raad is de 48 uur arbeidstijd ook voor mobiele werknemers op auto's boven de 3,5 ton een feit geworden. In 2010 zijn ook de zelfstandige ondernemers onder deze regelgeving komen te vallen.

Wat vindt TLN?

TLN is van mening dat deze arbeidstijdenregeling niets toevoegt en bovendien niet te controleren valt. Werknemers in het vervoer zijn meer dan voldoende beschermd door de rij- en rusttijdenregeling. 

Welke acties onderneemt TLN?

TLN is vanaf het eerste uur betrokken bij dit dossier. Toen duidelijk werd dat de opmars van de 48 uurs-norm niet te stuiten was, heeft TLN zowel in de dialoog met Europese vakbonden als in de lobby richting nationale en internationale instanties zich steeds gericht op maximale flexibiliteit in de regelgeving.

Ruimte voor flexibiliteit wordt onder andere gevonden in het begrip 'arbeidstijd' dat een eigen inhoud kent voor onze sector. In tegenstelling tot andere sectoren telt bijvoorbeeld voorziene wachttijd in het transport niet als arbeidstijd.

Ook heeft TLN de vier maanden referentieperiode voor de Nederlandse situatie weten uit te breiden naar zes maanden. Bovendien is er na een zeer intensieve lobby een overgangsregeling getroffen zodat bedrijven zich geleidelijk op de nieuwe wet kunnen voorbereiden, die inhield dat bedrijven tot 23 maart 2010 nog met een gemiddelde arbeidstijd van 55 uur mochten werken. 

Lees meer

Extra informatie, producten en diensten

Exclusief voor leden

Wilt u inloggen voor extra informatie?

Word lid van TLN

 

Gerelateerd aan dit onderwerp

 

Arbeidstijd