Recente ontwikkelingen

 

Naar nieuws

Inzet zzp

​​​​In het goederenvervoer worden regelmatig zzp’ers ingezet. Voor opdrachtgevers is het belangrijk te weten dat de zzp’er echt een zelfstandige ondernemer is en dat er geen sprake is van verkapt dienstverband.

​​Zelfstandig ondernemers

Zzp'ers die beschikken over een eigen wagen en een vervoersvergunning zijn zelfstandige ondernemers en geen werknemers. Met investeringen in materieel en papieren lopen zij namelijk ondernemingsrisico's. Toch ontstaat er telkens weer discussie over of er sprake is van echte zelfstandigheid​. Wanneer u zeker wilt weten dat er geen sprake is van een dienstverband moet gewerkt worden met een goedgekeurde (model)-overeenkomst.

Afschaffing VAR, invoering DBA

Gelijktijdig met de invoering van de wet Deregulering Beoordeling arbeidsrelatie (DBA)​ is per 1 mei 2016 de VAR afgeschaft. Hoewel de wetgeving over het verschil tussen een dienstverband en zelfstandigheid ongewijzigd is gebleven, is er wel wezenlijk iets veranderd. Opdrachtgevers zijn medeverantwoordelijk geworden voor het naleven van de regels en niet langer gevrijwaard van afdracht van loonheffing en premies werknemersverzekeringen.

Brancheovereenkomst TLN

Om vooraf zeker te weten dat er geen sprake is van een dienstverband kan gebruik worden gemaakt van een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst.

TLN heeft speciaal voor het goederenvervoer een brancheovereenkomst​ gemaakt die is goedgekeurd. De belangrijkste punten voor zzp’ers in goederenvervoer zijn:

  • Het beschikken over een communautaire vergunning (vervoersvergunning)
  • Het verrichten van vervoer met een vrachtauto of trekker waarvan het economisch eigendom berust bij de zzp’er. Dat hoeft niet per se in eigendom te zijn. Het mag ook via lease of huur.

Eigen overeenkomst

De TLN-overeenkomst is bruikbaar voor veel praktijksituaties. Als er geen passende modelovereenkomst is te vinden en de opdrachtgever wil zekerheid kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer er ook voor kiezen om een eigen overeenkomst te maken en voor te leggen aan de Belastingdienst. De staatssecretaris vindt het echter niet aannemelijk dat chauffeurs zonder auto en vergunning buiten dienstbetrekking werken aangezien er nagenoeg geen verschillen zijn met chauffeurs in dienstbetrekking.

Bedrijfscontroles zzp in de praktijk

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) voert regelmatig controles uit, al dan niet in samenwerking met andere inspectiediensten. Zo wordt er ook regelmatig samengewerkt met de Belastingdienst en dan wordt ook de relatie tussen zzp-ers en hun opdrachtgevers beoordeeld.

​Meldpunt DBA voor onbedoelde gevolgen arbeidsmarkt

Het kan zijn dat de Wet DBA onbedoelde gevolgen heeft. Bijvoorbeeld als opdrachtgevers hun flexibele schil niet meer kunnen inrichten. Of als zzp'ers minder opdrachten krijgen. Heeft u hier als opdrachtgever of zzp'er mee te maken? Dan kunt u dat melden via het Meldpunt DBA​ van de Belastingdienst. Op basis van uw meldingen inventariseren het ministerie van Financiën en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de knelpunten. Hieraan gaan zij werken met branche- en belangenorganisaties zoals TLN. ​

Lees meer

Extra informatie, producten en diensten

Exclusief voor leden

Wilt u inloggen voor extra informatie?

Word lid van TLN

 

Gerelateerd aan dit onderwerp

 

Inzet ZZP
Sociale zekerheid