Digitach in gebruik

Training Rij- en rusttijden en digitale tachograaf (versneld)

De versnelde training ‘Rij en rusttijden en digitale tachograaf’ wordt vaak ingezet voor planners, P&O-medewerkers, wagenparkbeheerders en management. Het is een training waar je veel praktische informatie krijgt die direct ingezet kan worden.

Inhoud training

De spelregels omtrent de rij- rusttijden en het gebruik van de digitale- en smart tachograaf staan tijdens deze training centraal. Een belangrijk aspect in de training is de compleetheid van de tachograafadministratie.

De tachograafadministratie. Is er een stappenplan?
Uit afgenomen TLN rijtijdenscans en uit bedrijfscontroles van ILT blijkt dat het veel voorkomt dat tachograafgegevens én chauffeursgegevens ontbreken. Het tijdig analyseren van de tachograafgegevens kan dit voorkomen. Tijdens de training wordt een uitgebreid stappenplan besproken waarmee de gegevens geanalyseerd kunnen worden.

Het Mobility Package 2020. Wat zijn de wijzigingen rij- rusttijden en tachograaf?
Met de introductie van het Mobility Package zijn de rij- rusttijden gewijzigd en is een aantal bedieningsaspecten voor de tachograaf aangepast. Zo is er nu een verplicht moment wanneer de boot-trein functie ingeschakeld moet worden en vanaf 2022 zal bij het passeren van de grens de landcode ingevoerd moeten worden

De introductie van de smart tacho 2. Wat zijn de consequenties in 2023, 2024 en 2025?Vanaf medio 2023 zal er een 2e versie van de smart tacho verplicht zijn in nieuwe voertuigen. Bestaande voertuigen, die internationaal vervoer verrichten, moeten medio 2024 of 2025 voorzien zijn van een smart tacho 2. Tijdens de training wordt een uitgebreide toelichting gegeven over de nieuwe functionaliteiten van deze smart tacho 2 en wordt aangegeven wat de exacte data voor het vervangen zijn.

Het nieuwe ERRU strafpunten systeem. Hoe risico’s reduceren?
Per 1 april 2021 is het nieuwe Europese strafpunten register in werking getreden en worden onherroepelijke sancties, van onder andere rij- rusttijden en tachograaf overtredingen opgenomen. Bij overschrijding van de grenswaarde van het aantal strafpunten kan dit leiden tot verlies van de NIWO vergunning. Met de juiste kennis van de rij- rusttijden en tachograaf regels kunnen veel overtredingen en dus strafpunten voorkomen worden. Tijdens de versnelde training wordt een uitgebreide uitleg gegeven over de rij- en rusttijden met veel tips en handvatten.

Programma

De training wordt zowel online als fysiek aangeboden. De online training bestaat uit 3 sessies van 1,5 uur via MS Teams. De fysieke training bestaat uit 1 sessie van 4 uur op locatie inclusief lunch.

 

Tijdens beide trainingen worden de volgende onderwerpen behandeld:
–  Rij- en rusttijden
–  Digitale en smarttachograaf
–  ERRU, Bedrijfscontroles ILT & Analyseren gegevens

Investering

De kosten voor deelname aan de online training bedragen voor TLN-leden € 149,- exclusief btw en voor niet-leden € 195,- exclusief btw. De kosten voor deelname aan de fysieke training (inclusief lunch) bedragen € 225,- exclusief btw voor leden van TLN en € 295,- exclusief btw voor niet-leden.

Agenda: Data en locaties

Agenda & aanmelden

Deze training wordt ook in-company verzorgd. Meer informatie hierover? Neem contact op met opleidingen@tln.nl.