TLN Kostprijsapplicatie

(alleen voor leden)

​​​​​​​Lees voor het downloaden van de TLN Kostprijsapplicatie 2019 met name hoofdstuk 1 'Eerste installatie' van de handleiding​ goed door.

Iedere nieuwe opdracht van bestaande of nieu​we klanten vraagt een op maat gesneden berekening. Met de TLN Kostprijsapplicatie voert u dit soort berekeningen snel uit.

De vaststelling van de verkoopprijzen blijft geheel de taak van u als ondernemer. De kostprijsapplicatie is bedoeld om het voor u als transportondernemer eenvoudiger te maken de eigen kostprijsstructuur te kennen en te berekenen.

Met de TLN Kostprijsapplicatie:

  • berekent u uw kostprijsstructuur
  • rekent u snel alternatieven door
  • bewaart u gemaakte calculaties per klant en wijzigt die eenvoudig bij veranderende omstandigheden​
  • Kostprijsapplicatie 2019

    Er een nieuwe werkwijze voor uw kostprijsberekeningen. U maakt niet langer gebruik van de online omgeving, maar download een MS-excel document. Dit om ervoor te zorgen dat u altijd beschikt over een actuele calculatie. 

    Recent heeft er een update plaats gevonden in verband met de nieuwe cao en adviseren wij om het 'oude' bestand te vervangen.

Instructievideo  

Leer stap voor stap de TLN-Kostprijsapplicatie te downloaden, installeren en gebruiken.