A medical stethoscope near a laptop on a wooden table, on white

Verzuimbeheer - hulp bij specialistische vraagstukken

Als medewerkers ziek worden en daardoor hun werk niet meer kunnen doen, is dat natuurlijk erg vervelend. In de eerste plaats voor de medewerker. Maar het heeft ook gevolgen voor de werkgever. Om te helpen bij de vragen die daarbij komen kijken, is TLN een samenwerking gestart met Teun Prins Verzuimbeheer.

Als medewerkers ziek worden en daardoor hun werk niet meer kunnen doen, is dat natuurlijk erg vervelend. In de eerste plaats voor de medewerker. Maar het heeft ook gevolgen voor de werkgever. Om te helpen bij de vragen die daarbij komen kijken, is TLN een samenwerking gestart met Teun Prins Verzuimbeheer.

Teun Prins Verzuimbeheer is een adviesbureau met een sterke focus op de transportsector. TLN is een samenwerking gestart op de volgende gebieden:

  • Ziektewet en WGA – analyse publiek versus privaat: als een medewerker ziek wordt en daardoor niet meer kan werken, kan het zijn dat die medewerker in de WGA of Ziektewet moet uitstromen. Buiten dat dit enorm vervelend is voor de medewerker, kan dit mogelijk grote financiële gevolgen hebben voor jouw onderneming. Voor bedrijven die publiek verzekerd zijn bij het UWV, kan het overstappen naar een private verzekering grote kostenbesparingen opleveren.
  • Vroegpensioen bij ziekte of arbeidsongeschiktheid: als er sprake is van langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid, kan vroegpensioen een interessante optie zijn. De loondoorbetaling en overige werkgeverslasten stoppen dan namelijk, en er zijn ook geen dure (re-)integratieverplichtingen en instroom in de WGA meer.
  • Bedrijfsovername en de financiële impact van ziekterisico’s: als je van plan bent een bedrijf over te nemen, of bepaalde activiteiten van een bedrijf, dan is het aan te raden de risico’s van ziekte en arbeidsongeschiktheid goed te bekijken. En om dit mee te nemen in de bepaling van de koopsom. Zodra je activiteiten overneemt, kan de Belastingdienst dit namelijk zien als ‘overgang van onderneming’. De WGA en/of ZW-lasten van de verkopende partij worden dan door de Belastingdienst naar evenredigheid aan jou toegerekend.

Contact

Meer informatie over het advies van TP Verzuimbeheer op deze vlakken? Neem dan vrijblijvend contact op met Teun Prins van TP Verzuimbeheer of met Sjors Jepkema van TLN. TLN-leden krijgen 15% korting op het uurtarief van TP Verzuimbeheer.