Businessman Stop Domino Effect. Risk Management and Insurance Concept

Schade en verzekeringen

Wanneer je te maken hebt met schade, wil je uiteraard zo snel mogelijk antwoord op vragen als ‘Wie is er aansprakelijk?’, ‘Kan ik mijn schade op iemand verhalen?’, ‘Onder welke polis valt de schade?’.

Schade

Wanneer je te maken hebt met schade, wil je uiteraard zo snel mogelijk antwoord op vragen als ‘Wie is er aansprakelijk?’, ‘Kan ik mijn schade op iemand verhalen?’, ‘Onder welke polis valt de schade?’.

Schade is natuurlijk heel vervelend, maar komt helaas weleens voor. In verschillende vormen. Wanneer bepaald is wat voor soort schade het is, moet bekeken worden onder welke verzekering het valt en of het gedekt is.

Wanneer er schade is, is het aan te raden voorzichtig te zijn met het aanvaarden van de aansprakelijkheid. Laat dit over aan de verzekeraar. Op die manier voorkom je dat je te snel iets aanneemt, wat het verweer van de verzekeraar kan benadelen.

Contractuele relatie
Is de schade ontstaan bij de uitvoering van een overeenkomst, zoals een vervoerovereenkomst of overeenkomst voor logistieke dienstverlening? Dan kan de aansprakelijkheid worden bepaald op basis van afspraken in de betreffende overeenkomst of algemene voorwaarden.

Is er geen contract met de schadeveroorzaker? Dan hangt het ervan af of je kunt bewijzen dat hij/zij onrechtmatig heeft gehandeld. Het kan ook zo zijn dat je schade op iemand kunt verhalen omdat diegene op basis van ‘een bepaalde hoedanigheid’ aansprakelijk is. Je kunt dan denken aan een ouder, werkgever of eigenaar van een gebouw.

Ik ben zelf aansprakelijk
Het bovenstaande geldt ook voor wanneer je zelf aansprakelijk bent. Ben je verzekerd voor de geclaimde schade? Meld die schade dan zo snel mogelijk bij je verzekeraar. Laat de afwikkeling ook over aan de verzekeraar, op die manier voorkom je dat de schade wellicht niet verhaald kan worden.

TLN juristen
Wist je dat er een heel juristenteam voor je klaarstaat bij TLN? Zij kunnen helpen met de ontvangen schadeclaims. Bijvoorbeeld als je het niet eens bent met de aansprakelijkstelling.

Verzekeringen

Voor verschillende soorten risico’s bestaan verschillende soorten verzekeringen. Een verzekering sluit je af om je risico’s beperkt te houden. In de uitvoering van werkzaamheden kun je namelijk te maken krijgen met aansprakelijkheden en schades.

Welke verzekeringen kun je het beste afsluiten voor jouw onderneming? Om hier antwoord op te krijgen, kun je bijvoorbeeld een tussenpersoon inschakelen. Diegene kan je adviseren over de verzekeringen die voor jouw onderneming van belang zijn. Verzekeraar TVM is bijvoorbeeld gespecialiseerd in verzekeringen voor de transportsector.

Meer weten over verzekeringen in transport en logistiek? Bekijk dan het handboek van de Stichting Vervoeradres (SvA). FENEX heeft voor FENEX-leden exclusieve verzekeringsproducten.

Verplichtingen bij het afsluiten van een verzekering
Als je een verzekering afsluit, ben je verplicht je verzekeraar op de hoogte te brengen van alle feiten die relevant zijn voor het afsluiten van de verzekering. De verzekeraar moet namelijk zo goed mogelijk kunnen inschatten hoe groot het risico is. Op basis daarvan wordt bekeken of het risico gedekt wordt.

Wat is verzekerd?
Welk risico verzekerd is, is volledig afhankelijk van de soort verzekeringsovereenkomst die je afsluit. Je hebt twee soorten verzekeringen:

  • De schadeverzekering: dekt de geleden schade, vaak tot een bepaald maximumbedrag. Dit kan ook uitkering in natura zijn, bijvoorbeeld het vervangen van een ruit als er ruitschade is.
  • De sommenverzekering: keert een vast bedrag uit.

Een combinatie van de twee is mogelijk. Het is belangrijk regelmatig te checken of je huidige verzekering nog voldoende dekking biedt.