HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points report on table.

Vervoer van levensmiddelen (HACCP)

Bedrijven die levensmiddelen vervoeren, distribueren, bewerken, verpakken, op- en/of overslaan zijn volgens (EG)Verordening 852/2004 verplicht om te werken aan voedselveiligheid

Bedrijven die levensmiddelen vervoeren, distribueren, bewerken, verpakken, op- en/of overslaan zijn volgens (EG)Verordening 852/2004 verplicht om te werken aan voedselveiligheid.

​Volgens de Europese verordening dienen bedrijven die met voedsel werken te werken volgens HACCP beginselen. U kunt hier op verschillende manieren aan voldoen:
-Toepassen van de Hygiënecode TOD (Transport, Opslag en Distributie),
-Werken op basis van een certificeringsschema/kwaliteitssysteem, of
-Een eigen risicoanalyse en beheerssysteem (HACCP-systeem) ontwikkelen en invoeren.

Wanneer de verschillende manieren goed uitgevoerd worden bestaat er voor de wet geen verschil of voorkeur tussen die manieren. U als ondernemer kunt zelf kiezen waar u voor kiest. Voordeel van toepassing van de Hygiënecode TOD is dat het een relatief eenvoudige manier is om aan de Europese voedselveiligheidsregels te voldoen.

Let op

De termen HACCP, voedselveiligheid, certificering, e.d. worden op allerlei manieren door elkaar heen gebruikt. Dit kan voor verwarring zorgen. Het werken op basis van HACCP beginselen en het opzetten van een HACCP plan (voedselveiligheidsplan) zijn wettelijke eisen. Certificering – het beschikken over een (HACCP-/voedselveiligheid) certificaat- is geen wettelijke eis. Wanneer een klant HACCP en/of certificering ter sprake brengt is het belangrijk om na te gaan wat de klant voor ogen heeft; wil de klant weten of je over een HACCP-plan beschikt (bijv. op basis de Hygiënecode TOD)? Of wil de klant enkel werken met partners die over een HACCP certificaat beschikken (en zo ja, op basis van welke voorschriften?).

Bedrijven die levensmiddelen vervoeren en/of opslaan dienen zich te registeren bij NVWA. Voor meer informatie over registratie bij de NVWA klik hier.