Leren – administratie – boeken

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is een nieuwe wet die per 1 januari 2020 van kracht is

Met de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) wil het kabinet het verschil tussen vast werk en flexwerk verkleinen. Daarnaast wordt ontslag eenvoudiger en moeten vaste contracten aantrekkelijker worden. De wet maakt flexibele arbeid minder aantrekkelijk. De WAB is per 1 januari 2020 ingegaan. Hier is een document te vinden met een samenvatting van de belangrijkste wijzigingen.

Visie TLN

TLN is van mening dat deze wet niet helpt om de werking van de arbeidsmarkt te verbeteren. Integendeel, de kosten verbonden aan arbeid worden vergroot. Daarmee wordt het voor werkgevers in de transportsector niet aantrekkelijker om mensen in vaste dienst te nemen. TLN is van mening dat juist de risico’s die verbonden zijn aan het werkgeverschap zouden moeten worden verminderd. Zo zorg je er voor dat meer werknemers in vaste dienst kunnen treden. Daarom blijft TLN haar standpunt overbrengen bij de politiek en voert het samen met andere werkgevers lobby voor de vermindering van (individuele) werkgeversverplichtingen en verlichting van de regeldruk.

Wat betekent dit voor jou?

De invoering van de WAB betekent dat er een aantal zaken gaat wijzigen. Bereid je daarop goed voor, zodat je niet voor verrassingen komt te staan! TLN heeft een overzicht gemaakt van de meest gestelde vragen en antwoorden over de WAB.