Focusing on Logistics – containers

Warehousing & value added logistics

Logistieke dienstverlening is een breed begrip en kent veel vormen. Maar in juridisch opzicht is het iets simpeler: logistieke dienstverlening is een combinatie van ‘de overeenkomst van bewaarneming’ en een ‘overeenkomst van opdracht’.

De ‘overeenkomst van bewaarneming’ en ‘overeenkomst van opdracht’ zijn twee rechtsfiguren die goed begrepen moeten worden. In tegenstelling tot transportrecht kent logistieke dienstverlening niet veel regels. De regels die er zijn, zijn daarom extra belangrijk. Ben je je er bijvoorbeeld weleens van bewust dat alle schade die ontstaat aan goederen tijdens de opslag voor de rekening van de logistiek dienstverlener is?

Dat geldt ook voor schade die ontstaat tijdens ‘value added’ werkzaamheden, zoals stickeren, labellen, verpakken, grouperen etc.

Hoe kunnen wij helpen?
Het is noodzakelijk om goede schriftelijke afspraken met de klant te maken, maar ook om bijbehorende aansprakelijkheid te verzekeren. Alleen al om reden van risicomanagement. TLN helpt hier graag bij: