Het coronavirus en de landeninformatie

Welke maatregelen gelden voor het beroepsgoederenvervoer per land in Europa?

Het coronavirus treft heel Europa. Wat vandaag nieuws is, kan morgen achterhaald zijn. Om een duidelijk, actueel en inzichtelijk overzicht te geven in de maatregelen die gelden voor het beroepsgoederenvervoer per land in Europa heeft TLN een interactieve kaart gemaakt waarin je per land kunt zien wat er speelt. Zodra er nieuwe informatie uit het buitenland bij ons bekend is, zal het op deze pagina aangevuld worden.

Deze informatie wordt continu geactualiseerd. Bij gebruik van informatie uit deze landenkaart is bronvermelding verplicht.
Laatste update: 25 november 17:25 uur. disclaimer

 

Kaart Europa

Actuele informatie Europa

TLN houdt de ontwikkelingen per land nauwlettend in de gaten. Selecteer een land voor de actuele maatregelen.

Kaart Europa

Actuele informatie Albanië

Kaart Europa

Actuele informatie België

Kaart Europa

Actuele informatie Bosnië en Herzegovina

Kaart Europa

Actuele informatie Bulgarije

Kaart Europa

Actuele informatie Denemarken

Kaart Europa

Actuele informatie Duitsland

Kaart Europa

Actuele informatie Estland

Kaart Europa

Actuele informatie Finland

Kaart Europa

Actuele informatie Frankrijk

Kaart Europa

Actuele informatie Griekenland

Kaart Europa

Actuele informatie Hongarije

Kaart Europa

Actuele informatie Ierland

Kaart Europa

Actuele informatie Italië

Kaart Europa

Actuele informatie Kosovo

Kaart Europa

Actuele informatie Kroatië

Kaart Europa

Actuele informatie Letland

Kaart Europa

Actuele informatie Litouwen

Kaart Europa

Actuele informatie Luxemburg

Kaart Europa

Actuele informatie Macedonië

Kaart Europa

Actuele informatie Malta

Kaart Europa

Actuele informatie Moldavië

Kaart Europa

Actuele informatie Nederland

Kaart Europa

Actuele informatie Noorwegen

Kaart Europa

Actuele informatie Oostenrijk

Kaart Europa

Actuele informatie Polen

Kaart Europa

Actuele informatie Portugal

Kaart Europa

Actuele informatie Roemenië

Kaart Europa

Actuele informatie Rusland

Kaart Europa

Actuele informatie Servië

Kaart Europa

Actuele informatie Slovenië

Kaart Europa

Actuele informatie Slowakije

Kaart Europa

Actuele informatie Spanje

Kaart Europa

Actuele informatie Tsjechië

Kaart Europa

Actuele informatie Turkije

Kaart Europa

Actuele informatie Verenigd Koninkrijk

Kaart Europa

Actuele informatie Wit-Rusland

Kaart Europa

Actuele informatie Zweden

Kaart Europa

Actuele informatie Zwitserland

 • Albanië
 • België
 • Bosnië en Herzegovina
 • Bulgarije
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Finland
 • Frankrijk
 • Griekenland
 • Hongarije
 • Ierland
 • Italië
 • Kosovo
 • Kroatië
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Macedonië
 • Malta
 • Moldavië
 • Nederland
 • Noorwegen
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Rusland
 • Servië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Spanje
 • Tsjechië
 • Turkije
 • Verenigd Koninkrijk
 • Wit-Rusland
 • Zweden
 • Zwitserland

Algemene informatie
Internationaal en binnenlands personenvervoer is verboden. Het transport van goederen en medische benodigdheden is vrijgesteld van de verstrekking.

Informatiebronnen
Organisatie voor beroeps-goederenvervoer over de weg in Albanië

Algemene informatie
Het beroepsgoederenvervoer kan ongehinderd doorgaan. De quarantaineverplichtingen voor degene die uit de rode zones komen zijn niet van toepassing op de transportsector.

Verhuizingen
Verboden tenzij men de social distancing van 1,5 meter permanent kan garanderen. De verhuizing moet dringend en noodzakelijk zijn, het aantal helpers moet beperkt blijven, bij voorkeur tot de personen met wie men onder één dak woont en men moet de basishygiëneregels opvolgen. De beroepsfederatie voor de verhuizers (BKV) heeft voor haar leden een ‘’Corona Proof’’ certificaat ontworpen, wat geen verplicht document is maar een vorm van vrijblijvend “kwaliteitslabel” dat afgeleverd kan worden door de preventiedienst van de onderneming. Het is een soort audit die ondersteund wordt door de beroepsfederatie voor de verhuizers (BKV), als officieel ‘bewijs’ dat de onderneming “passende preventiemaatregelen” heeft genomen. Het document is specifiek voor BKV-leden en dus niet iets waar een Nederlandse onderneming wakker van moet liggen. De gids met aangeraden maatregelen specifiek voor de verhuissector, waar dus ook het document van de BKV op is gebaseerd, kan je hier terugvinden op de site van BKV en Federale Overheidsdienst Werk.

Benodigde documenten

 • Passenger Locator Form

De ‘Passenger Locator Form’ is ook van toepassing op vrachtwagenchauffeurs. Een Nederlandse chauffeur die langer dan 48 uur onafgebroken in België werkzaam is, moet dit formulier invullen en versturen naar PLFBelgium@health.fgov.be. Op het formulier staat de vrachtwagen niet als specifiek vervoersmiddel vermeld. De auto kan in dit geval als voertuig aangevinkt worden. De chauffeur dient het ingevulde formulier daarnaast ook bij zich hebben tijdens zijn of haar verblijf in België.

Nederlandse chauffeurs die in België enkel laden en/of lossen óf er doorheen rijden in minder dan 48 uur, hoeven dit formulier dus niet in te vullen. Er hoeft geen bijkomend bewijs geleverd te worden van het feit dat de chauffeur minder dan 48 uur in België is geweest.

Aan de hand van CMR’s en tachograaf kan de chauffeur in geval van problemen aantonen dat hij geen 48 uur non-stop op Belgisch grondgebied verbleef. De quarantaineverplichtingen voor iedereen die uit een rood gebied komt zijn niet van toepassing op de transportsector.

 • Lockdown

Vanaf 2 november zit België in een lockdown. Voor het internationale goederenvervoer zijn er geen beperkingen.

Twee herinneringen:
– Wanneer een chauffeur meer dan 48 uur in België verblijft, moet het Passenger Locator Formulier worden ingevuld.
– Chauffeurs kunnen tijdens de avondklok vervoer verrichten, maar moeten hun redenen daarvoor wel motiveren. Dit kan door het CMR of een door de werkgever verstrekt attest te tonen.

De uren van de avondklok zijn als volgt:
– Vlaanderen: 00:00 -05:00 uur
– Brussel: 22:00 – 06:00 uur
– Wallonië: 22:00 – 06:00 uur

Rij- en rusttijden:

De rij- en rusttijden zijn niet meer vrijgesteld. Gedurende de hieronder genoemde data was er een vrijstelling van toepassing, maar die is niet meer verlengd. De regeling zoals die gold is hieronder nog te raadplegen:

Periode 12 april – 31 mei (Transport van essentiële goederen, inclusief voedsel, medicijnen, medische apparatuur en brandstof)
-Wekelijkse rijtijd maximaal 59 uur
-2-wekelijkse rijtijd maximaal 96 uur
-Wekelijkse rust mag later beginnen dan na 6 x 24 uur
-In elke vier weken tenminste 2 normale en 2 bekorte wekelijkse rusten
-De bekorte rust moet gecompenseerd worden voor het einde van de vierde week.

Daarnaast wordt van 12 april tot 31 mei 2020 het “cabineverbod” opgeheven. Dit betekent dat chauffeurs hun normale wekelijkse rust in de cabine van het voertuig kunnen nemen, op voorwaarde dat dit voertuig hiertoe is uitgerust. Deze vrijstelling geldt voor het nationaal en internationaal goederenvervoer en is niet beperkt tot het vervoer van uitsluitend levensnoodzakelijke goederen en geneesmiddelen.

LET OP: België versoepelt de dagelijkse rijtijd niet, daar waar dat in Frankrijk en Nederland bijvoorbeeld wel het geval is. Dat kan problemen in de handhaving opleveren. Hoewel er nu niet al te veel op rij- en rusttijden wordt gecontroleerd kan dat na de coronacrisis wel het geval zijn. Mocht je tegen een boete aanlopen in België door vrijstellingen in het buitenland die echter niet in België gelden, betaal dan geen onmiddellijke inning maar vraag altijd om een consignatie. Alleen dan kun je de boete later in beroep aanvechten.

Rijverboden
België sluit grens met NL, goederenvervoer mag door.

Informatiebronnen
Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

Algemene informatie
Op deze website staat een toelichting van de overheid waarin staat uitgelegd dat de transportsector is vrijgesteld van de genomen maatregelen. Chauffeurs hoeven geen negatieve coronatest te laten zien en hoeven dus ook niet in quarantaine.

In artikel 3, lid (1), punt c) staat: “vrachtwagenchauffeurs die internationaal transport uitvoeren zijn niet verplicht om een ​​negatieve test voor COVID-19 te hebben, op voorwaarde dat hun verblijf in Bosnië en Herzegovina niet langer duurt dan 12 uur”.

Informatiebronnen
Federal Ministry of Transport and Communications

Algemene informatie
De noodtoestand is verlengd tot en met 30 november met als gevolg dat personen met een niet-Bulgaarse nationaliteit het land niet zomaar in kunnen. De transportsector is volledig vrijgesteld van de genomen maatregelen. Het beroepsgoederenvervoer kan dus zonder beperkingen doorgaan. In dit document staan in het Engels de actuele richtlijnen. Naast de eerder aangekondigde maatregelen, die vanaf 22 oktober van kracht zijn, is het gebruik van gezichtsmaskers (of het op een andere manier bedekken van de neus en de mond – inclusief doek, sjaal, helm, etc.), verplicht op open openbare plaatsen, waar het onmogelijk is om een fysieke afstand van 1,5 meter van anderen te houden. Mondkapjes zijn te bestellen in de TLN Ledenwinkel.

Benodigde documenten
Vervoerders die naar/door Bulgarije rijden dienen vooraf een verklaring in te vullen en ondertekenen. De verklaring is hier in het Engels te downloaden.

De gezondheidsautoriteiten aan de grens geven een instructienota af aan de bestuurders die transiteren door Bulgarije, met vermelding van de bijzonderheden:

-de datum en het tijdstip waarop zij het grondgebied moeten verlaten; en de grensovergang waar ze moeten vertrekken.

In dit document, dat enkel in het Bulgaars beschikbaar is, staan de aanvullende richtlijnen beschreven die t/m 14 juni van toepassing

Rij- en rusttijden

De rij- en rusttijden zijn niet meer vrijgesteld. Gedurende de hieronder genoemde data was er een vrijstelling van toepassing, maar die is niet meer verlengd. De regeling zoals die gold is hieronder nog te raadplegen:

Periode 17 april – 17 mei (geldt voor nationaal en internationaal transport van goederen)
-Dagelijkse rijtijd maximaal 11 uur
-Pauze van 45 minuten na 5,5 uur rijtijd
-Wekelijkse rust minimaal 24 uur
-Wekelijkse rust 24 uur mag alleen indien de bestuurder minstens in elke vier weken 2 rusten neemt van minimaal 45 uur, en de compensatie voor de verkorte rust moet gecompenseerd worden voor de volgende rust periode.

Informatiebronnen
Ministerie van Transport, Informatie technologie en communicatie

Algemene informatie
Beroepsgoederenvervoer is zonder beperkingen toegestaan. Op steeds meer openbare plaatsen is het dragen van een mondkapje in de buitenlucht verplicht. Het gebruik van een sjaal als mondbedekking is toegestaan. Ook op de ferry’s zijn mondkapjes verplicht. Bij de grenzen worden willekeurige coronatesten uitgevoerd.

Raadpleeg de website van Deense overheid en die van de Deense politie voor aanvullende informatie.

Denemarken heeft aangegeven dat de veerboten naar Noorwegen en Zweden vanuit het Noorden van Denemarken (7 gemeenten) stilgelegd zullen worden, mocht dit niet al gebeurd zijn. Vooralsnog zal dit geen consequenties hebben voor chauffeurs afkomstig buiten deze 7 gemeenten in Denemarken en zullen de ferry’s als vanouds varen. Voor chauffeurs wijzigt er op dit moment niet veel. Snelle transporten in en uit het gebied (laden/lossen) zijn toegestaan.

Het blijft mogelijk om naar Scandinavië te gaan via de brug en de ferry’s vanuit Seeland.

De Deense grenscontroles zijn vanaf 26 oktober 2020 geïntensiveerd. Alle relevante grensovergangen kunnen nog steeds worden gebruikt. Personen die in risicolanden wonen, moeten bij binnenkomst in Denemarken een waardig doel hebben. Verder moeten zij nu ook een negatieve COVID-19 test leveren. De test moet in de laatste 72 uur voor binnenkomst in Denemarken worden afgenomen.

Beroepsgoederenvervoer is vrijgesteld van de testverplichting. Zij moeten, in plaats van een negatieve Covid-19 test, transport documentatie kunnen overleggen (CMR of andere documentatie). De lijst van landen met een hoog risico wordt wekelijks bijgewerkt en is hier beschikbaar.

Meer informatie is hier beschikbaar in het Engels en Duits.

Bij recent bezoek aan Denemarken geen toegang tot VK
Vrachtwagenchauffeurs die niet in het VK woonachtig zijn en de afgelopen 14 dagen vanuit of door Denemarken hebben gereisd, kunnen het VK niet meer binnenkomen. Inwoners van het VK die na 6 november 2020 om 4 uur ’s ochtends in Engeland aankomen nadat ze in de afgelopen 14 dagen vanuit of door Denemarken zijn gereisd, inclusief vrachtwagenchauffeurs, moeten zichzelf isoleren, samen met hun huishouden. Op deze pagina heeft de Britse overheid de maatregelen waarvan de transportsector helaas niet is vrijgesteld, gepubliceerd.

Benodigde documenten
Stand van zaken omtrent gedogen van rijbewijzen en code 95/CPC’s die gedurende de coronacrisis zijn verlopen – Denemarken heeft een gedoogperiode tot 31 augustus

Rij- en rusttijden

De rij- en rusttijden zijn niet meer vrijgesteld. Gedurende de hieronder genoemde data was er een vrijstelling van toepassing, maar die is niet meer verlengd. De regeling zoals die gold is hieronder nog te raadplegen:

Periode 13 maart – 11 april (geldt voor nationaal transport van goederen in Denemarken)
-Uitstel van de vereisten voor de wekelijkse rust

Informatiebronnen
Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Algemene informatie
Bestuurders van het internationale goederenvervoer zijn vrijgesteld van een verplichte coronatest en hoeven geen gezondheidscertificaat bij zich te hebben.

Duitsland heeft een verplichte coronatest ingevoerd voor personen die het land in komen vanuit “gebieden met een verhoogd risico”. Bij de grenzen zullen autoriteiten daarom steekproefsgewijs controles uitvoeren waarbij een recent gezondheidscertificaat kan worden opgevraagd of een test kan worden afgenomen. Artikel 4 van de relevante verordening (blz 3) stelt echter een vrijstelling in van verplichte tests voor personen die zijn vrijgesteld van de quarantaine van 14 dagen. De quarantainevoorschriften in alle regio’s van Duitsland stellen dergelijke vrijstellingen vast voor personen die beroepsmatig goederen vervoeren over de weg, het spoor, het schip of het vliegtuig. Onze sector hoeft hier dus niet aan te voldoen.

Op basis van een nieuwe quarantaineverordening die in de Duitse deelstaat Beieren van kracht is geworden, waren er geruchten dat Beieren nu verplichte COVID-19-tests voorschrijft aan alle beroepsgoederenchauffeurs die het Duitse grondgebied binnenkomen. Dit is niet het geval. De nieuwe verordening heeft alleen betrekking op grensoverschrijdende pendelaars die uit een land met een hoog risico komen en hun werk in Beieren hervatten. Als deze personen ten minste eenmaal per week naar Beieren komen om te werken, moeten zij uiterlijk 5 dagen na hun aankomst een COVID-19-test ondergaan, die vervolgens wekelijks moet worden herhaald. Als vrachtwagenchauffeurs echter alleen internationaal goederentransport uitvoeren, worden zij door de Beierse verordening vrijgesteld van quarantaine of tests.

Er zijn geen beperkingen voor grensarbeid bij de Nederlandse/Duitse grens. Alle Duitse deelstaten hebben wetgeving ingevoerd die het gebruik van mondkapjes verplicht stelt om verdere verspreiding van het COVID-19-virus te voorkomen. Vanwege de federale structuur van Duitsland is er echter geen unieke landelijke bepaling die de exacte omstandigheden definieert. Om ervoor te zorgen dat definitief aan de wettelijke vereisten wordt voldaan, raadt onze Duitse zusterclub daarom aan dat chauffeurs een mondkapje dragen wanneer ze de cabine verlaten. Daarnaast heeft onze Duitse zusterclub ons laten weten dat een sjaal ook gebruikt mag worden als gezichtsbedekking. Mondkapjes zijn vanaf nu ook te bestellen in de TLN Ledenwinkel. Klik hier.

Er zijn Duitse hotels die geen bezoekers uit risicogebieden toestaan. We adviseren vooraf contact op te nemen met de accommodaties om na te gaan of chauffeurs daar kunnen overnachten.

Benodigde documenten
Stand van zaken omtrent gedogen van rijbewijzen en code 95/CPC’s die gedurende de coronacrisis zijn verlopen – Er geldt geen federaal besluit. Er zijn wel bondsstaten die zelf een versoepeling hebben ingevoerd waardoor chauffeurs een extra jaar krijgen om hun Code 95 te behalen. Zij mogen dus een jaar langer met hun ‘verlopen’ Code 95. Er is op het moment (23/3/20) geen volledig overzicht van de maatregelen in Duitsland.

Rij- en rusttijden

De rij- en rusttijden zijn niet meer vrijgesteld. Gedurende de hieronder genoemde data was er een vrijstelling van toepassing, maar die is niet meer verlengd. De regeling zoals die gold is hieronder nog te raadplegen:

Periode 18 maart – 31 mei (geldt voor Transport van essentiële goederen zoals voedsel, medicijnen, medische beschermingsmiddelen en brandstoffen)
-Dagelijkse rijtijd maximaal 5 x 10 uur per week
-Mogelijkheid 2 verkorte wekelijkse rusten in 2 weken achter elkaar te genieten, mits:
1) De chauffeur minstens 4 wekelijkse rusten neemt in deze 4 achtereenvolgende weken, van welke er minstens 2 zijn van minimaal 45 uur;
2) De compensatie voor deze 2 verkorte rusten genoten wordt voor de volgende rustperiode

Rijverboden
Het rijverbod voor vrachtwagens op zon- en feestdagen is door Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen van 31 oktober 2020 tot en met 18 januari 2021 opgeheven. Dit is niet geldig voor exceptionele transporten die de maximumgewichten en -maten overschrijden. De deelstaat Thüringen heeft echter laten weten niet van plan te zijn het rijverbod voor vrachtwagens op zon- en feestdagen te versoepelen. Het is nog niet bekend wat het standpunt van de overige deelstaten is. Wij adviseren dit overzicht van de BAG (pagina 6) regelmatig te raadplegen.

Informatiebronnen
Bundespolizei

Algemene informatie
De regering heeft besloten de doorgang van de binnen- en buitengrenzen van Schengen tijdelijk te beperken en grenscontroles opnieuw in te voeren om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Alleen staatsburgers van Estland en houders van een Estse verblijfsvergunning (of verblijfsrecht) kunnen Estland binnenkomen, evenals buitenlandse staatsburgers met gezinsleden die in het land wonen. Internationaal wegtransport is hiervan vrijgesteld. Er zijn ook geen beperkingen voor het verlaten van het land.

 

Algemene informatie
De Finse regering beperkt het verkeer aan de grenzen. Het vracht- en goederenverkeer gaat gewoon door.

Geen quarantaine verplichting
Er is verwarring ontstaan naar aanleiding van een bericht op Transport Online van 6 augustus dat vrachtautochauffeurs vanaf 10 augustus 2020 verplicht in quarantaine zouden moeten. Dit is onjuist. TLN heeft bij navraag vernomen dat Finland inderdaad vanaf 10 augustus 2020 quarantainemaatregelen neemt. Het gaat echter om vrijwillige zelf-quarantaine van 14 dagen en zijn niet van toepassing op vrachtautochauffeurs, mits inreizend met hun vrachtauto en voorzien van documenten die aantonen dat het om chauffeurs gaat (rijbewijs/Code 95).

Eerder genoemde maatregelen in de regio Uusimaa (regio Groot-Helsinki) waardoor dit gebied volledig afgesloten was, zijn ingetrokken.

Op 2 april heeft de Finse regering een decreet uitgevaardigd met het oog op de continuïteit van het vervoer van gevaarlijke goederen. Door de huidige uitzonderlijke omstandigheden is het onmogelijk opleiding te geven en testen uit te voeren met betrekking tot beroepskwalificaties in het vervoer van gevaarlijke goederen. Daarnaast kunnen geplande en tussentijdse inspecties van tanks, of voertuiginspecties voor het vervoer van gevaarlijke goederen nauwelijks plaatsvinden. Daarom kan de geldigheid van licenties, goedkeuringen en certificaten die binnenkort aflopen, bij wijze van uitzondering in 2020 verder worden verlengd.

Rij- en rusttijden

De rij- en rusttijden zijn niet meer vrijgesteld. Gedurende de hieronder genoemde data was er een vrijstelling van toepassing, maar die is niet meer verlengd. De regeling zoals die gold is hieronder nog te raadplegen:

Periode 26 april – 31 mei (geldt voor transport van goederen):
-Dagelijkse rijtijd max 11 uur
-Wekelijkse rijtijd max 60 uur
-Dagelijkse rust minimaal 8 uur
-Wekelijkse rust minimaal 24 uur
-Pauze 45 minuten na 5,5 uur rijtijd, opsplitsing alleen mogelijk in eerst 30, dan 15 minuten
-45 uur rust in de cabine toegestaan, mits er passende slaapfaciliteiten zijn in het voertuig en het voertuig stilstaat

Informatiebronnen
Organisatie voor beroeps-goederenvervoer over de weg

Algemene informatie
Beroepsgoederenvervoer is toegestaan. Er mag dubbel bemand worden gereden. Drie personen in de cabine mag niet. Houd rekening met de hygiënemaatregelingen in het land. Iedere vrachtauto moet water en zeep aan boord hebben (zie artikel 22). Ook wegwerphanddoeken en hydroalcoholische gel zijn verplicht. Bij het niet naleven van deze richtlijnen loopt men het risico beboet te worden.

Wegrestaurants
De Franse regering heeft toegestaan ​​dat een bepaald aantal transportcafés/vrachtwagenstops weer opengaan tijdens de tweede lockdown in Frankrijk. Deze restaurants zijn alleen ’s avonds geopend van 18:00 tot 22:00 uur (elke dag). Alleen professionele chauffeurs (beroepsvergunning is vereist) hebben toegang en kunnen aan tafel warme maaltijden nuttigen.

Klik op deze link om de kaart te bekijken met daarop de ligging van de restaurants. Deze kaart wordt continu bijgewerkt volgens de gepubliceerde decreten van de lokale overheid.

Verhuizingen
Verhuizingen zijn weer toegestaan. Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, heeft de Franse regering aangekondigd dat verhuizingen door professionele verhuizers onder bepaalde voorwaarden zijn toegestaan.

De beroepsorganisaties (OTRE en CSD (Chambre syndicale du déménagement) hebben een gids met instructies opgesteld die de verhuisbedrijven helpt hun activiteiten te hervatten en tegelijkertijd de gezondheid van hun werknemers, hun klanten en alle mensen die zij tijdens de werkzaamheden tegenkomen, te beschermen.

Enkele aanbevelingen uit deze gids zijn:
-Twee verhuizers per voertuig, of 3 als er een achterbank is, maar met een vrije ruimte tussen de begeleiders.
-Het dragen van een mondkapje. (Mondkapjes zijn vanaf nu ook te bestellen in de TLN Ledenwinkel. Klik hier).
-Bij het collectief tillen van voorwerpen moeten de werknemers een veiligheidsbril of een vizier dragen zodra het onmogelijk is om de regels inzake physical distancing te respecteren. In Frankrijk bedraagt deze afstand 1 meter.
-De klant dient zich op de dag van de verhuizing door slechts één persoon in de woning te laten vertegenwoordigen.

Benodigde documenten
Avondklok
Vanwege het coronavirus wordt vanaf 16 oktober middernacht in heel Frankrijk de noodtoestand uitgeroepen. Daarnaast wordt er voor een periode van minimaal vier weken een avondklok van 21.00 uur tot 06.00 uur ingevoerd in de gemeenten Île-de -France en in de grootstedelijke gebieden Grenoble, Lille, Lyon, Aix-Marseille, Saint-Étienne, Rouen, Montpellier en Toulouse,.

Op de website van de Franse overheid kan je nagaan wat de meest actuele informatie is omtrent de gebieden waar de avondklok van toepassing is.

Het beroepsgoederenvervoer en woon-werkverkeer blijft in Frankrijk ook tijdens de avondklok gewoon toegestaan. Van het Franse Direction Générale des Infrastructures, des Transports et de la Mer hebben wij de bevestiging gekregen dat voor buitenlandse vervoerders de Annex 3 (Green Lanes) van de Europese Commissie volstaat op Frans grondgebied. Chauffeurs hoeven dus niet langer het Justificatif de déplacement professionnel bij zich te hebben. Ook voor zelfstandige chauffeurs volstaat de Annex 3. Zij hoeven niet langer meer de Attestation de déplacement dérogatoire bij zich te hebben.
Het volgende besluit is genomen omtrent tankstations onderweg:
– Hygiëne: In de rustzones blijven de toiletten toegankelijk, evenals de toiletten en douches in de dienstlokalen.
– Brandstof en winkels : Blijft 24/7 open.
– Restaurant: Alleen om mee te nemen. Snacks en minstens één warme maaltijd zijn beschikbaar.

Rij- en rusttijden

De rij- en rusttijden zijn niet meer vrijgesteld. Gedurende de hieronder genoemde data was er een vrijstelling van toepassing, maar die is niet meer verlengd. De regeling zoals die gold is hieronder nog te raadplegen:

Periode 21 maart – 19 april (geldt voor nationaal en internationaal transport van goederen):
-2 keer per week mag de max rijtijd van 9 uur overschreden worden tot 10 of 11 uur
-Wekelijkse rijtijd max 60 uur
-2-wekelijkse rijtijd max 102 uur

Dubbel bemand rijden in Frankrijk is toegestaan, een bemanning van drie personen is niet toegestaan.

Rijverboden
Frankrijk heeft laten weten het vrachtwagenrijverbod van dinsdag 10 november 2020 om 16.00 uur tot woensdag 11 november 2020 om 24:00, voor specifieke transporten op te heffen.

De volgende ritten kunnen dus zonder problemen plaatsvinden:

 • het vervoer van levensmiddelen en dierenvoeders,
 • het vervoer van producten die bestemd zijn voor de hygiëne en de gezondheid van mens of dier, en alle producten, materialen of bestanddelen die nodig zijn voor de vervaardiging ervan,
 • distributie van pakketten,
 • verhuizingen

Ook de lege retour van de voertuigen betrokken in bovenstaande transporten is toegelaten.

De publicatie van de vrijstelling is op deze pagina terug te vinden.

Informatiebronnen
Organisatie voor beroepsgoederenvervoer over de weg

Algemene informatie
De noodtoestand is tot 30 november 2020 van toepassing. Het beroepsgoederenvervoer is toegestaan.

De transportsector is vrijgesteld van de zogenoemde PCR-test en hoeft geen negatieve coronatest af te nemen óf te overhandigen.

De Griekse regering heeft vanaf 24 oktober aanvullende maatregelen aangekondigd. De nieuwe maatregelen omvatten het volgende:
– Een avondklok van 00:30 tot 05:00 uur in de regionale eenheden categorie 3 (oranje zone) en 4 (rode zone). Attika en Thessaloniki zijn in deze categorieën opgenomen (een volledige kaart waarop is aangegeven om welke regio’s in Griekenland het gaat, is hier te vinden).
– Er is een vrijstelling voor degenen die ’s nachts werken en voor noodgevallen. Vrachtwagenchauffeurs die ’s nachts in de verboden zones werken, moeten een attest van hun werkgever hebben. De Griekse regering heeft hiervoor geen specifiek sjabloon beschikbaar gesteld.
– Mondkapjes zijn zowel binnen als buiten verplicht.

Grenzen goederenvoer – update 10 augustus 2020
Voor het goederenvervoer is de toegang over land toegestaan aan de volgende grenzen:

1.Kakavia (GR-ALB)
2.Krystallopigi (GR-ALB)
3.Evzoni (GR-MD)
4.Promachona (GR-BUL)
5.Ormenio (GR-BUL)
6.Nymfaia (GR-BUL)
7.Kipi (GR-TUR)

De Grieks-Bulgaarse grensovergang bij Promahonas-Kulata is vanaf 7 augustus om 23:00 uur de enige landgrens die 24 uur per dag open is. Alle andere landgrenzen naar Griekenland zullen elke nacht van 23:00 tot 07:00 uur plaatselijke tijd gesloten zijn. Deze beperking geldt voor alle voertuigen (goederen- en personenvervoer). De enige landgrens die openstaat voor passagiers is de Grieks-Bulgaarse grensovergang bij Promahonas-Kulata. Van alle andere landgrenzen mogen alleen passagiers met uitzonderlijke redenen om Griekenland binnen te komen, de grens oversteken (vaste bewoners, familieleden, werkredenen, studenten, medische redenen, etc.).

Dit is een algemene beperking voor iedereen en tot nu toe zijn er geen vrijstellingen aangekondigd. Onze zusterorganisatie, OFAE, werkt momenteel aan het verkrijgen van vrijstellingen voor bederfelijke en ADR-goederen. Verder is de elektronische Passenger Locator Formulieren (PLF) en QR-codes) voor iedereen die Griekenland binnenkomt verplicht (ook voor vrachtwagenchauffeurs). Deze kunnen hier worden ingevuld. Deze beperkende maatregelen hebben geen invloed op de zeegrenzen. De veerbootroutes van Italië naar Griekenland en vice versa zijn normaal. Het gebruik van gezichtsmaskers is verplicht aan boord.

Rij- en rusttijden

De rij- en rusttijden zijn niet meer vrijgesteld. Gedurende de hieronder genoemde data was er een vrijstelling van toepassing, maar die is niet meer verlengd. De regeling zoals die gold is hieronder nog te raadplegen:

Periode 18 april – 31 mei (geldt voor nationaal en internationaal transport van goederen):
-Dagelijkse rijtijd max 11 uur
-Wekelijkse rijtijd max 58 uur
-45 minuten pauze na 5,5 uur rijtijd
-Dagelijkse rust minimaal 9 uur
-Wekelijkse rust mag later beginnen dan na 6 x 24 uur
-De normale wekelijkse rust mag in het voertuig worden genoten, mits het een passende slaapfaciliteit heeft en het voertuig stilstaat

Informatiebronnen
Ministerie van Verkeer

Rijverboden
13 november 2020 heeft Hongarije laten weten de rijverboden voor het vrachtverkeer (meer dan 7,5 ton) tot nader order te hebben opgeheven.

Algemene informatie
De Hongaarse overheid heeft per 1 september nieuwe maatregelen getroffen tegen de verspreiding van het Coronavirus. De transportsector is hier volledig van vrijgesteld en hoeft zich dus niet aan specifieke richtlijnen zoals quarantaine, registratie of het indienen van formulieren te houden. Op de website van onze Hongaarse zusterclub is aanvullende informatie te vinden over dit onderwerp.

Veetransporten
In Hongarije kunnen veetransporten een 24-uurs rust nemen op de daarvoor bestemde controleposten. Chauffeurs dienen dit wel vooraf aan de Hongaarse politie door te geven via torzs@orfk.police.hu. Onder de huidige maatregelen zal een chauffeur, wanneer die voor een dergelijk lange periode stopt, automatisch in quarantaine gesteld worden. Dat is niet het geval wanneer de chauffeur een controlepost aandoet. Na de 24-uurs rustperiode, voor vertrek, dient de chauffeur een schriftelijke toestemming (‘permission’) van de politie te verkrijgen. Deze moet ook aangevraagd worden via torzs@orfk.police.hu. In alle gevallen dient hier in hoofdletters “LIVE ANIMAL TRANSIT TRANSPORT.” op te staan.

Benodigde documenten
Stand van zaken omtrent gedogen van rijbewijzen en code 95/CPC’s die gedurende de coronacrisis zijn verlopen – In Hongarije blijven verlopen documenten geldig tot 15 dagen na einde noodmaatregelen

Rij- en rusttijden

De rij- en rusttijden zijn niet meer vrijgesteld. Gedurende de hieronder genoemde data was er een vrijstelling van toepassing, maar die is niet meer verlengd. De regeling zoals die gold is hieronder nog te raadplegen:

Periode 20 april – 31 mei (geldt voor nationaal en internationaal transport van goederen):
Dagelijkse rijtijd max 11 uur
-Wekelijkse rijtijd max 60 uur
-2-wekelijkse rijtijd max 105 uur
-45 minuten pauze na 5,5 uur
-Dagelijkse rust min 9 uur
-Wekelijkse rust min 24 uur, mits gecompenseerd, OF:
-Uitstel van de wekelijkse rust naar minimaal na 7 x 24 uur

Rijverboden
Na een vrijstellingsperiode van twee weken worden de rijverboden vanaf 28 november weer toegepast. Het verkeersverbod (boven het toegestane gewicht van 7,5 ton) begint elke zaterdag om 22:00 uur en eindigt elke zondag om 22:00 uur. Aanvullende informatie staat op deze pagina.

Informatiebronnen
Organisatie voor beroeps-goederenvervoer over de weg

Algemene informatie
De Ierse regering heeft een aangepast reisadvies uitgegeven, waaronder het beperken van bewegingsvrijheid gedurende 14 dagen voor degenen die Ierland binnenkomen en naar getroffen gebieden zijn geweest. Goederenvervoer is hiervan vrijgesteld.

In Ierland stoppen CLdN Ro-Ro SA, Cobelfret Ferries en Seatruck Ferries met het vervoeren van bemande vrachtwagens. De veerbedrijven blijven wel onbegeleide opleggers, containers en wissellaadbakken verschepen.

Rij- en rusttijden

De rij- en rusttijden zijn niet meer vrijgesteld. Gedurende de hieronder genoemde data was er een vrijstelling van toepassing, maar die is niet meer verlengd. De regeling zoals die gold is hieronder nog te raadplegen:

Periode 21 april – 31 mei (geldt voor nationaal en internationaal transport van goederen, er wordt nadruk op gelegd hier alleen gebruik van te maken als het absoluut noodzakelijk is.):
-2-wekelijkse rijtijd max 11 uur OF:
-Wekelijkse rust uiterlijk na 7 x 24 uur, binnen 2 weken nog wel steeds 1 normale en 1 gereduceerde rust of 2 normale rusten.
-Wekelijkse rijtijd max 60 uur
-2-wekelijkse rijtijd max 96 uur
-Dagelijkse rust mimimaal 9 uur

Informatiebronnen
Ministerie van Verkeer

Algemene informatie
De noodtoestand in Italië is verlengd tot 31 januari 2021. De maatregelen die het land tegen de verspreiding van de pandemie heeft genomen blijven ongewijzigd.

De transportsector is nog steeds vrijgesteld van het verbod om de Italiaanse grondgebied te betreden en de verplichting een negatieve coronatest te overhandigen bij de grenzen. Deze verplichting is in oktober doorgevoerd maar niet van toepassing op onze chauffeurs. Zij moeten echter wel een zelfverklaring invullen, zie hiervoor ‘benodigde documenten’.

Aan de hand van het decreet van 3-11-2020 heeft het ministerie van Volksgezondheid besloten dat de regio’s Calabrië, Lombardije, Piemonte en Valle d’Aosta in het hoog risico gebied (rode zone) vallen. Dit houdt in dat verplaatsingen buiten de eigen gemeente niet toegestaan zijn, behalve voor aangetoonde noodzaak voor werk en gezondheid.

De regio’s die vallen in het middelste risicogebied (oranje zone) zijn: Puglia en Sicilië: ook hier geldt dat verplaatsingen buiten de eigen gemeente of van het regionale grondgebied niet toegestaan zijn, behalve voor aangetoonde noodzaak voor werk en gezondheid.

Voor alle andere regio’s (gele zones) wordt de eigen verklaring gevraagd tussen 22.00 en 05.00 uur.

Voor chauffeurs uit het buitenland is er eenmalig in Italië de verplichting om een eigen verklaring in te vullen waarin wordt bevestigd dat zij aan het werk zijn en een onmiddellijke melding over de binnenkomst bij de afdeling Preventie van het bevoegde gezondheidsbedrijf op basis van de plaats van binnenkomst (“ASL van de provincie” van binnenkomst); er is geen quarantaine of COVID uitstrijkje verplicht.

Het formulier moet worden ingevuld door de chauffeur en moet worden opgestuurd naar de ASL van de provincie van binnenkomst.

Dit zijn de adressen waar de chauffeur het formulier naartoe kan sturen na de plaats van binnenkomst in Italië:

– Brennero – ASL Alto Adige
Telefoonnummer 0471/909202.
De verklaring is op deze website in te vullen. Voordat het grondgebied van Brennero wordt betreden kan de eigen verklaring gestuurd worden naar coronavirus@sabes.it

– Ventimiglia – ASL Imperia
Telefoonnummer 0184/536683
Informatie van de bestuurder moet worden gestuurd naar e-mail d.franco@asl1.liguria.it

– Frejus – ASL Torino3
Telefoonnummer 011/9551752
Informatie van de bestuurder moet worden gestuurd naar e-mail nsuma@aslto3.piemonte.it

– Tarvisio (UD) – ASL Medio Friuli
Telefoonnummer 0432/553264
Informatie van de bestuurder moet worden gestuurd naar e-mail tarvis.border@asufc.sanita.fvg.it

– Triëst – ASL Triëst
Telefoonnummer 040/3997490
Informatie van de bestuurder moet worden gestuurd naar e-mail profilassi.dip@asugi.sanita.fvg.it

– Gorizia – ASL Gorizia
Telefoonnummer 0481/592876
Autodichiarazione da inviare all’indirizzo e-mail
Informatie van de bestuurder moet worden gestuurd naar e-mail infettive.profilassi@asugi.sanita.fvg.it

– Monte Bianco – ASL Valle d’Aosta
Informatie van de bestuurder moet worden gestuurd naar e-mail igiene.pubblica@ausl.vda.it

– Valico di Brogeda – ASL Insubria (Como)
Telefoonnummer 031/370111
Informatie van de bestuurder moet worden gestuurd naar e-mail aianim@ats-insubria.it
Informatie van de bestuurder moet worden gestuurd naar e-mail uocpsal.co@ats-insubria.it

– Passo del Sempione – ASL Verbano-Cusio-Ossola
Informatie van de bestuurder moet worden gestuurd naar e-mail sisp.vb@aslvco.it. Het overtreden van de avondklok zonder zelfcertificering wordt bestraft met een boete van 400 tot 3.000 euro. Onze Italiaanse zusterclub Confetra laten weten dat Bulgaarse en Roemeense chauffeurs die Italië binnenkomen vanuit en/of via Bulgarije of Roemenië (en chauffeurs uit Bosnië, Kosovo, Macedonië, Montenegro en Servië) deze procedures moeten volgen:

– Als hun eindbestemming Italië is, kunnen bestuurders maximaal 120 uur in het land blijven. Eenmaal in Italië moeten de chauffeurs een eigen verklaring invullen waaruit blijkt dat ze werken en hun inschrijving onmiddellijk registreren bij de afdeling Preventie van de bevoegde gezondheidsautoriteiten, op basis van de plaats van binnenkomst (lijst van bevoegde gezondheidsautoriteiten is in het Italiaans hier beschikbaar).
– Als ze alleen op doorreis zijn, kunnen de chauffeurs maximaal 36 uur in Italië blijven. Zij moeten een eigen verklaring invullen waarin zij bevestigen dat zij werken en de bevoegde preventiedienst op de hoogte brengen van hun binnenkomst.

Bestuurders die onderdaan zijn van een ander land hoeven hun terugkeer uit Bulgarije of Roemenië alleen te melden als ze vanaf 16 juli in Italië zijn ingeschreven. Bestuurders uit Bulgarije of Roemenië die met eigen middelen Italië binnenkomen om een reis in Italië te beginnen (cabotage), moeten in quarantaine gaan.

Benodigde documenten
Er zijn  beperkingen voor personen die Italië binnenkomen na in de afgelopen 14 dagen te hebben verbleven of op doorreis te zijn geweest in een van de volgende landen: Kroatië, Griekenland, Malta en Spanje. Als beroepschauffeurs de hierboven genoemde landen hebben bezocht mogen ze maximaal 120 uur in Italië verblijven (36 uur bij transit), waarna ze het land moeten verlaten of in quarantaine moeten.

Professionele chauffeurs voor goederenvervoer over de weg die in een van deze landen hebben verbleven of op doorreis zijn geweest, zijn vrijgesteld van de beperkingen wanneer ze aan de volgende twee punten voldoen:

– Ze kunnen bewijzen dat ze Italië binnenkomen voor werkdoeleinden. Een EU-certificaat moet voldoende bewijs zijn.
– Ze vullen de zelfverklaring (Engelse versie) in voordat ze Italië binnenkomen (naast het bezit van een EG-certificaat).

Onze Griekse vereniging OFAE heeft gemeld dat alle veerbootagenten in de Griekse havens Patras en Igoumenitsa vrachtwagenchauffeurs (van alle nationaliteiten) vragen om het formulier voor zelfverklaring in te vullen voordat ze aan boord gaan.

Rijverboden
Het ministerie van Infrastructuur en Vervoer heeft besloten de rijverboden voor de maand november 2020 op te schorten. Met het betreffende decreet is het toegestaan dat voertuigen van meer dan 7,5 ton op zondag 8, 15 en 22 november buiten de stadscentra op de weg bevinden. Ter herinnering: de opschorting van de rijverboden voor internationaal vervoer is nooit opgeheven en blijft bestaan tot een specifiek ministerieel besluit.

Let wel op dat er vervoerders zijn geweest die melding hebben gedaan dat er boetes werden uitgeschreven op vermeende beperkte dagen tijdens de vorige opschorting van rijverboden.

Informatiebronnen
Ministerie van Verkeer
Ministerie van Buitenlandse Zaken en Internationale Samenwerking
Confetra

Algemene informatie
De regering van Kosovo heeft de tarieven (handelsverbod van 100% belasting op alle goederen uit Servië en Bosnië Herzegovina) op de invoer van grondstoffen uit Servië en BH opgeheven en heeft de annulering van alle tarieven per 1 april aangekondigd. Het opheffen van deze handelsbarrière was een verzoek van de EU en de VS. Aangezien het verbod op 22 maart werd opgeheven, is het nog steeds onduidelijk wat de grensprocedure is voor vrachtvoertuigen op de grensposten van Servië en Kosovo. Vrachtwagens staan ​​momenteel stil bij de grensovergang.

 

Algemene informatie
De quarantainerichtlijn voor onze sector is komen te vervallen. Beroepsgoederenvervoerders die door Kroatië reizen, mogen alleen de snelwegen gebruiken. Als de chauffeur via secundaire wegen de grens oversteekt, moet hij de kortste route naar de snelweg nemen om zijn doorvoer door het land te vervolgen. Stoppen in rustgebieden is toegestaan ​​mits social distancing wordt gehandhaafd, zowel binnen als buiten. Er moet bij het verlaten van de cabine altijd mondbedekking worden gedragen.

Rij- en rusttijden

De rij- en rusttijden zijn niet meer vrijgesteld. Gedurende de hieronder genoemde data was er een vrijstelling van toepassing, maar die is niet meer verlengd. De regeling zoals die gold is hieronder nog te raadplegen:

Periode 18 maart – 16 april (geldt voor nationaal en internationaal transport van levens- en gezondheidsproducten, zoals:
-Distributie van voedsel en gerelateerde branches;
-Distributie van brandstof
-Transport van ruwe grondstoffen
-Levensmiddelen en veevoer
-Medicijnen en medische apparatuur
-Distributie van materiaal naar ziekenhuizen en andere publieke instanties)
-Dagelijkse rijtijd max 11 uur
-Wekelijkse rijtijd max 60 uur
-2-wekelijkse rijtijd max 96 uur
-45 minuten pauze na 5,5 uur rijtijd
-Dagelijkse rust minimaal 9 uur
-Wekelijkse rust minimaal 24 uur zonder compensatie

Informatiebronnen
Ministerie van Verkeer

Algemene informatie
Het beroepsgoederenvervoer is toegestaan.

Benodigde documenten
Tot 12 oktober werd er bij de Letse grens een papieren vragenlijst aan chauffeurs overhandigd, welke direct kon worden ingevuld en ingeleverd. Deze procedure is gewijzigd. Sinds 12 oktober moet iedereen die Letland binnenkomt een elektronische vragenlijst invullen waarna er een QR-code zal worden ontvangen die aan de douane getoond dient te worden.

Het invullen van de vragenlijst is verplicht voor alle bezoekers, dus ook voor chauffeurs bij internationaal vervoer, en moet uiterlijk 48 uur voor aankomst in Letland worden ingevuld.

De persoon moet zijn naam, achternaam, persoonlijke code voor Letse staatsburgers (socialezekerheidsnummer – voor andere burgers), telefoonnummer voor contact, adres van de werkelijke woonplaats waar de persoon beschikbaar is, en naam van het land (inclusief datum van vertrek) waar de persoon is geweest gedurende de laatste 14 dagen voor aankomst in Letland, enz. Elke volwassene dient een aparte vragenlijst in te vullen.

Zodra de vragenlijst is ingevuld, ontvangt de persoon die op het grondgebied van Letland aankomt een QR-code waarmee de indiening van gegevens wordt bevestigd. Wanneer je de QR-code kwijtraakt, kan je met een functie op de startpagina jouw e-mailadres invoeren en de QR-code opnieuw opvragen. De verkregen gegevens worden doorgestuurd naar de autoriteiten, namelijk: Staatspolitie, Staatsgrenswacht en het Centrum voor ziektepreventie en -controle.

Rij- en rusttijden

De rij- en rusttijden zijn niet meer vrijgesteld. Gedurende de hieronder genoemde data was er een vrijstelling van toepassing, maar die is niet meer verlengd. De regeling zoals die gold is hieronder nog te raadplegen:

Periode 27 maart – 25 april (geldt voor nationaal en internationaal transport van goederen):
Dagelijkse rijtijd max 11 uur
-Wekelijkse rijtijd max 60 uur
-2-wekelijkse rijtijd max 96 uur
-45 minuten pauze na 5,5 rijtijd
-Verkorte wekelijkse rust zonder compensatie

Informatiebron:
Cabinet of Ministers of the Republic of Latvia

Algemene informatie
Er zijn bepaalde quarantainemaatregelen die van invloed kunnen zijn op de transportsector en die wekelijks kunnen verschillen. Ben je lid van TLN en wil je weten of de quarantainemaatregelen op jou van toepassing zijn, stuur dan een e-mail met je vraag onder vermelding van jouw relatienummer naar info@tln.nl. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Benodigde documenten
Iedereen die Litouwen binnenkomt, moet dit online formulier tot 12 uur na aankomst invullen; dit geldt niet voor chauffeurs die op doorreis door Litouwen zijn. Chauffeurs die naar óf door Litouwen rijden, moeten alle tussenstops die zij tijdens de internationale route maken noteren. Chauffeurs kunnen dit op een A4 of ander willekeurig document noteren. Zij moeten alle tussenstops, de reden van de stop en de duur van de stop noteren. Dit geldt voor zowel Litouwse als buitenlandse chauffeurs.

Algemene informatie
Geen beperkingen goederenvervoer in Luxemburg, wel kunnen er korte wachttijden zijn aan de grenzen.

Er is besloten een avondklok in te stellen tussen 23:00 en 06:00 uur tot eind november. Internationale chauffeurs in het wegvervoer hoeven geen specifieke documenten mee te nemen.

Op 8 april heeft de regering de geldigheid van certificaten van vakbekwaamheid die tijdens de coronacrisis vervallen met zes maanden verlengd. De geldigheid van ADR-certificaten wordt verlengd over verschillende perioden. De volledige lijst is hier te raadplegen.

Het dragen van mondbedekking bij het verlaten van de cabine is verplicht. Mondkapjes zijn vanaf nu ook te bestellen in de TLN Ledenwinkel. Klik hier.

Rij- en rusttijden

De rij- en rusttijden zijn niet meer vrijgesteld. Gedurende de hieronder genoemde data was er een vrijstelling van toepassing, maar die is niet meer verlengd. De regeling zoals die gold is hieronder nog te raadplegen:

Periode 15 april – 31 mei (geldt voor nationaal en internationaal transport van goederen):
-Dagelijkse rijtijd maximaal 11 uur, niet vaker dan 3 keer per week
-2-wekelijkse rijtijd max 96 uur
-Wekelijkse rust mag later dan 6 x 24 uur beginnen, mits compensatie de volgende week plaatsvindt
-Wekelijkse normale rust mag in de cabine plaatsvinden, zolang er een geschikte slaapcabine in het voertuig zit en het voertuig stilstaat

Luxemburg heeft overeenstemming bereikt over een tijdelijke en beperkte versoepeling van de handhaving van rij- en rusttijden voor de chauffeurs die betrokken zijn bij de binnenlandse en internationale levering van goederen. Deze versoepeling wordt verleend overeenkomstig artikel 14, lid 2, van Verordening (EG) nr. 561/2006. Deze tijdelijke versoepeling geldt vanaf 19 maart 2020 en loopt tot 17 april 2020.

Luxemburg heeft duidelijk gemaakt dat de veiligheid van bestuurder en weg niet in gevaar mag worden gebracht. Van chauffeurs mag niet worden verwacht dat ze rijden terwijl ze moe zijn – werkgevers blijven verantwoordelijk voor de gezondheid en veiligheid van hun werknemers en andere weggebruikers.

Voor de bovengenoemde categorie chauffeurs worden de volgende bepalingen tijdelijk als volgt versoepeld:
– Afwijking van artikel 6, lid 2: vervanging van de maximale wekelijkse rijlimiet van 56 uur door een van 60 uur.
-Afwijking van artikel 6, lid 3: vervanging van de maximale tweewekelijkse rijlimiet van 90 uur door een van 96 uur.
-Afwijking van artikel 8, lid 6: uitstel van een wekelijkse rusttijd van meer dan zes tot 24 uur.

Rijverboden
De weekendrijverboden zijn voor onbepaalde tijd opgeheven.

Informatiebronnen
Ministerie van Verkeer

Algemene informatie
Sinds 24 maart moeten alle vrachtbedrijven die goederen exporteren een vergunning krijgen van de Staatsinspectie voor Gezondheid en Gezondheid, afgegeven door vrachtvervoersverenigingen. Het internationale goederenvervoer gaat door. Wel kunnen er vertragingen bij de grenzen zijn.

Informatiebronnen
Ministerie van Verkeer

Algemene informatie
De Maltese regering heeft aangekondigd dat vanaf 17 maart quarantaine ook verplicht is voor chauffeurs die met hun vrachtwagens in Malta aankomen. Daarom moeten transportbedrijven, om quarantaine te vermijden, de trailer / container zonder begeleiding verzenden.

Rij- en rusttijden

De rij- en rusttijden zijn niet meer vrijgesteld. Gedurende de hieronder genoemde data was er een vrijstelling van toepassing, maar die is niet meer verlengd. De regeling zoals die gold is hieronder nog te raadplegen:

Periode 18 maart – 16 april (geldt voor internationaal transport van goederen):
-Dagelijkse rijtijd max 11 uur
-Dagelijkse rust min 9 uur

Algemene informatie
Momenteel zijn er slechts 15 grensdoorlaatposten in Moldavië. Internationaal goederenvervoer hoeft zich niet te houden aan zelfisolatie bij afwezigheid van klinische tekenen van luchtweginfectie of koorts.

Informatiebronnen
Organisatie voor beroeps-goederenvervoer over de weg

Voor alle informatie over Nederlandse maatregelen, verwijzen we je graag door naar deze pagina.

Rij- en rusttijden

De rij- en rusttijden zijn niet meer vrijgesteld. Gedurende de hieronder genoemde data was er een vrijstelling van toepassing, maar die is niet meer verlengd. De regeling zoals die gold is hieronder nog te raadplegen:

Periode 15 april – 31 mei (geldt voor nationaal en internationaal transport van goederen):
-Dagelijkse rijtijd max 11 uur
-Wekelijkse rijtijd max 58 uur
-2-wekelijkse rijtijd max 96 uur
-Dagelijkse rust minimaal 9 uur

Informatiebronnen
Ministerie van Verkeer

Algemene informatie
Om verspreiding van het virus tegen te gaan heeft Oostenrijk van 17 november tot en met 6 december 2020 verscherpte maatregelen aangekondigd. De transportsector is hier volledig van vrijgesteld en kan haar werkzaamheden zonder beperkingen uitvoeren.

Rij- en rusttijden

De rij- en rusttijden zijn niet meer vrijgesteld. Gedurende de hieronder genoemde data was er een vrijstelling van toepassing, maar die is niet meer verlengd. De regeling zoals die gold is hieronder nog te raadplegen:

Periode 16 maart – 14 april (geldt voor nationaal en internationaal transport):
-Dagelijkse rijtijd max 11 uur
-Wekelijkse rijtijd max 60 uur
-2-wekelijkse rijtijd max 100 uur
-45 minuten pauze na 5,5 uur rijtijd
-Dagelijkse rust minimaal 9 uur
-Wekelijkse rust mag later dan na 6 x 24 uur beginnen

De regering heeft een tijdelijke versoepeling aangekondigd van de handhaving van rij- en rusttijden voor chauffeurs om knelpunten als gevolg van de huidige crisis op te heffen. De opgeheven maatregelen zijn die in de artikelen 6 tot en met 9 van de EU-verordening nr. 561/2006. Deze uitzondering geldt van 16 maart 2020 tot 14 april 2020. De opgeheven maatregelen zijn de volgende:

-Art. 6 (1): vervanging van de maximale dagelijkse rijlimiet van 9 uur door een van 11 uur;
-Art. 6 (2): vervanging van de maximale wekelijkse rijlimiet van 56 uur door een van 60 uur;
-Art. 6 (3): vervanging van de maximale tweewekelijkse rijlimiet van 90 uur door een van 100 uur;
-Art. 7: vervanging van de minimale dagelijkse pauzevereisten door het opleggen van een pauze van 45 minuten na 5 en een half uur;
-Art. 8 (2): Vermindering van de dagelijkse rustbehoefte van 11 naar 9 uur;
Art. 8 (6): wekelijkse rusttijd van ten minste 24 uur na zes perioden van 24 uur.

Rijverboden
Er zijn geen opschortingen van rijverboden vanwege de Corona crisis. Alle rijverboden zijn weer van toepassing.

Let op: de huidige sectorale rijverboden in de regio Tirol blijven wel van toepassing

Algemene informatie
De quarantaineverplichting die veel landen opleggen aan chauffeurs die terugkeren naar hun thuisland, heeft Polen voor internationaal actieve chauffeurs opgeschort. Chauffeurs die via hun bestuurderskaart of rijbewijs met Code 95 erop kunnen aantonen dat zij beroepschauffeur zijn, hoeven niet in quarantaine. Bovendien mogen zij naar het buitenland reizen als zij niet met de vrachtwagen zelf de grens met Polen passeren.

Sinds 23 april zijn chauffeurs die in Polen aan het werk zijn verplicht een gezichtsmasker te dragen wanneer ze zich buiten hun cabine bevinden. Indien er twee personen in de cabine zijn moeten beiden tijdens het rijden een gezichtsmasker dragen. Mondkapjes zijn vanaf nu ook te bestellen in de TLN Ledenwinkel. Klik hier.

Rij- en rusttijden

De rij- en rusttijden zijn niet meer vrijgesteld. Gedurende de hieronder genoemde data was er een vrijstelling van toepassing, maar die is niet meer verlengd. De regeling zoals die gold is hieronder nog te raadplegen:

Periode 18 maart – 16 april (geldt voor nationaal en internationaal transport van goederen en personen):
-Dagelijkse rijtijd max 11 uur
-Wekelijkse rijtijd max 60 uur
-2-wekelijkse rijtijd max 96 uur
-Pauze van 45 minuten na 5,5 uur rijtijd

Periode 17 april – 31 mei (geldt voor nationaal en internationaal transport van goederen en personen):
De normale wekelijkse rust mag, als de chauffeur er voor kiest, in het voertuig worden doorgebracht mits er een goede slaapfaciliteit in de cabine is het voertuig stilstaat
-Chauffeurs moeten de redenen van de afwijking vermelden op de achterkant van de tachograafschijf of printout.
-De afwijking mag niet leiden tot achteruitgang in de arbeidsomstandigheden van chauffeurs of verkeersveiligheid

Informatiebronnen
Q&A Polen

Algemene informatie
Het beroepsgoederenvervoer is toegestaan. Op 24 november is een 15-daagse noodtoestand ingevoerd (eindigt op 8 december), welke indien nodig verlengd kan worden.

Tijdens deze periode worden de Portugese gemeenten geclassificeerd in verschillende risicogroepen:
– matig risico (Risco moderado)
– hoog risico (Risco elevado)
– zeer hoog risico (Risco muito elevado)
– extreem risico (Risco extremamente elevado)

De transportsector is volledig vrijgesteld van de maatregelen die het land en de verschillende gemeentes hebben genomen.

Als er in een Portugese regio een avondklok van toepassing is kunnen chauffeurs in de transportsector hun werkzaamheden uitvoeren wanneer ze in het bezit te zijn van Annex 3 (Green Lanes) van de Europese Commissie.

Verder kan je hier en via deze pagina checken welke parkings en tankstations geopend zijn.

Maatregelen voor social distancing zijn verplicht en mondkapjes moeten worden gedragen in openbare ruimtes en/of wanneer sociale afstand niet mogelijk is. Mondkapjes zijn vanaf nu ook te bestellen in de TLN Ledenwinkel.

Rij- en rusttijden

De rij- en rusttijden zijn niet meer vrijgesteld. Gedurende de hieronder genoemde data was er een vrijstelling van toepassing, maar die is niet meer verlengd. De regeling zoals die gold is hieronder nog te raadplegen:

Periode 23 maart – 6 april (geldt voor al het transport):
-Overschrijding van de dagelijkse rijtijd
-Wekelijkse rust (geen nadere norm bekend)

Algemene informatie
Beroepsgoederenvervoer is toegestaan. De Roemeense autoriteiten hebben een interactieve kaart gepubliceerd, waar de nodige tankstations en parkeer- en rustplaatsen zich bevinden. Er zijn maatregelen ingevoerd ter bestrijding van het Coronavirus. Let op, deze zijn niet van toepassing op de chauffeurs in onze sector. Sinds 7 oktober moeten personen die in Roemenië aankomen vanuit een van de landen op ‘’de bijgevoegde lijst’’, 14 dagen in quarantaine blijven.

Ze zijn hiervan uitgezonderd als ze minder dan 3 dagen (72 uur) in Roemenië verblijven en een negatieve test voor SARS-CoV-2 voorleggen, uitgevoerd met een maximum van 48 uur voordat ze binnenkomen Roemenië.

Bovengenoemde maatregelen zijn niet van toepassing op:
Bestuurders van vrachtwagens zwaarder dan 2,4 ton en die geen symptomen hebben die verband houden met het coronavirus (COVID-19).
– Bestuurders van personenvervoer met meer dan 9 zitplaatsen, inclusief de bestuurdersstoel, en die geen symptomen hebben die verband houden met het coronavirus (COVID-19).
– Chauffeurs die reizen in het belang van de uitoefening van hun beroep vanuit hun land van verblijf in een andere EU-lidstaat of van een EU-lidstaat naar hun land van verblijf, ongeacht of de rit met individuele middelen (auto) of voor eigen rekening wordt afgelegd;

Benodigde documenten
Onze Roemeense zusterclub heeft laten weten dat het ‘’declaratie formulier’’ niet langer in gebruik is. Wel wordt geadviseerd het ‘’Annex 3 formulier’’ mee te geven aan chauffeurs wanneer ze Roemenië binnenrijden. Daarnaast is bij transit door Roemenië het ‘’Road Transit Corridors formulier ’’ verplicht.

Rij- en rusttijden

De rij- en rusttijden zijn niet meer vrijgesteld. Gedurende de hieronder genoemde data was er een vrijstelling van toepassing, maar die is niet meer verlengd. De regeling zoals die gold is hieronder nog te raadplegen:

Periode 18 maart – 31 mei (geldt voor nationaal en internationaal transport van goederen):
-Dagelijkse rijtijd max 11 uur
-Pauze van 45 minuten na 5,5 uur rijtijd
-Dagelijkse rust minimaal 9 uur
-Wekelijkse rust mag later beginnen dan na 6x 24 uur

Rijverboden
Op 4 april heeft de National Company for Road Infrastructure Administration (CNAIR) de rijverboden voor voertuigen zwaarder dan 7,5 ton op het Ploiesti-Brasov-deel van de nationale weg DN1 (E60) opgeheven. De maatregel geldt tot 16 april.

Er geldt nog steeds een rijverbod op het gedeelte Boekarest-Ploiesti van DN1.

Algemene informatie
Het beroepsgoederenvervoer is toegestaan.

Benodigde documenten
Vervoerders die naar de stad Chita (Zabaikalye-gebied) gaan, moeten een digitale pas verkrijgen door zich op dit portaal aan te melden (Engelse versie hier).

Vervoerders die van plan zijn de grens met China in de Primorye-regio over te steken, moeten uiterlijk twee dagen vóór de aankomstdatum bij de grens van Kraskino (RUS) – Hunchun (CHN) een aanvraag indienen om een ​​slot in de wachtrij te krijgen ), Pogranichny (RUS) – Suifenhe (CHN), Poltavka (RUS) – Dongning (CHN).

Het aanvraagformulier moet worden ingevuld, afgedrukt, ondertekend en per e-mail worden verzonden naar de volgende adressen, afhankelijk van het grensdoorlaatpunt dat de exploitant van plan is te gebruiken: pogr @ primorsky.rupogr @ primorsky.ru (voor grensovergang Pogranichny) , krask@primorsky.ru (voor grenspost Kraskino) en polt@primorsky.ru (voor grenspost Poltavka).

De toegestane aankomstdatum wordt bepaald op basis van de huidige actuele capaciteit van de grensdoorlaatpost en het aantal reeds ingediende aanvragen.

Informatiebronnen
Russische regering

Algemene informatie
Beroepsgoederenvervoer is toegestaan. Niet-Servische chauffeurs met code 95 hoeven geen negatieve coronatest te overhandigen wanneer ze met de vrachtwagen de grens passeren. In dit document staat aanvullende informatie over de maatregelen.

Algemene informatie
Reizigers die uit landen komen die niet op deze lijst staan, waar Nederland helaas op ontbreekt, moeten doorreizen en Slovenië binnen 12 uur na binnenkomst verlaten.

Als dit niet gebeurt, is het verplicht om in quarantaine te gaan. Beroepschauffeurs zijn niet vrijgesteld van deze bepaling. Hoelang deze quarantaine duurt is nog niet duidelijk.

Rij- en rusttijden

De rij- en rusttijden zijn niet meer vrijgesteld. Gedurende de hieronder genoemde data was er een vrijstelling van toepassing, maar die is niet meer verlengd. De regeling zoals die gold is hieronder nog te raadplegen:

Periode 115 april – 14 mei (geldt voor nationaal en internationaal transport van goederen):
-Dagelijkse rijtijd max 11 uur
-Wekelijkse rijtijd max 60 uur
-2-wekelijkse rijtijd max 96 uur
-Pauze van 45 minuten na 5,5 uur
-Dagelijkse rust min 9 uur
-Wekelijkse rust mag later dan na 6 x 24 uur aanvangen
-Bestuurder mag de normale wekelijkse rust in de cabine genieten, mits er een adequate slaapvoorziening is en het voertuig stilstaat

Algemene informatie
Internationaal goederenvervoer blijft toegestaan en is vrijgesteld van de quarantainerichtlijnen. Internationale vrachtwagenchauffeurs zijn vrijgesteld van de avondklok die tot en met 14 november van toepassing is. Tijdens de avondklok moeten zij het Annex 3 (Green Lanes) formulier bij zich hebben en het Slowaaks grondgebied binnen 48uur na aankomst verlaten.

Benodigde documenten
Stand van zaken omtrent gedogen van rijbewijzen en code 95/CPC’s die gedurende de coronacrisis zijn verlopen – Slowakije heeft voorlopig een gedoogperiode.

Rij- en rusttijden

De rij- en rusttijden zijn niet meer vrijgesteld. Gedurende de hieronder genoemde data was er een vrijstelling van toepassing, maar die is niet meer verlengd. De regeling zoals die gold is hieronder nog te raadplegen:

Periode 19 maart – 31 mei (geldt voor nationaal en internationaal transport van goederen):
-Dagelijkse rijtijd max 11 uur
-Wekelijkse rijtijd max 60 uur
-2-wekelijkse rijtijd max 96 uur
-45 minuten pauze na 5,5 uur rijtijd
-Dagelijkse rust minimaal 9 uur

Algemene informatie
De noodtoestand is verlengd tot 19 mei 2021. Internationaal goederenvervoer is toegestaan. De transportsector wordt aangemerkt als essentieel, ongeacht het soort goederen dat wordt vervoerd. Het Spaanse Ministerie een interactieve kaart met toeristische accommodatie gepubliceerd met slaapgelegenheden die open blijven voor onder meer de chauffeurs in het beroepsgoederenvervoer.

De Spaanse regering heeft een avondklok ingesteld tussen 23.00 en 06.00 uur in het hele land. Het beroepsgoederenvervoer kan ongehinderd doorgaan.

Benodigde documenten
In de regio Galicië, Navarra, Aragón en La Rioja hebben chauffeurs in het beroepsgoederenvervoer te maken met aanvullende COVID-19-maatregelen.

Chauffeurs die Galicië binnenkomen, moeten de autoriteiten via dit formulier op de hoogte stellen als ze de afgelopen 14 dagen in een van de volgende landen zijn geweest:

 1. Elk Afrikaans land.
 2. De volgende landen in Amerika: Argentinië, Aruba, Bahama’s, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Paraguay, Venezuela, Haïti, Jamaica, Nicaragua, Dominicaanse Republiek
 3. De volgende Aziatische landen: Bahrein, Bangladesh, India, Iran, Irak, Israël, Kazachstan, Kirgizië, Libanon, Oman, Palestina, de Filippijnen, Afghanistan, Bhutan, Brunei, Cambodja, Indonesië, Laos, Mongolië, Myanmar, Nepal, Pakistan, Syrië, Thailand, Jemen, Vietnam.
 4. de volgende Europese landen: Azerbeidzjan, Andorra, Armenië, België, Frankrijk, Nederland, Vaticaanstad, IJsland, Kosovo, Moldavië, Montenegro, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk,  Gibraltar
 5. De volgende oceanische staten: Guam, Frans-Polynesië
 6. De volgende regio’s (autonome gemeenschappen) van Spanje: Aragon, Castilla-La Mancha, Castilla y León en Catalonië, Ceuta, Madrid, Melilla, Murcia, Navarra, Baskenland en La Rioja.

De Spaanse vereniging CETM informeren ook dat bars/café’s en restaurants in Catalonië en Navarra gesloten zijn. Op dit moment wordt zeer veel moeite gedaan zodat restaurants op wegen en in industriegebieden open kunnen blijven, zodat de chauffeurs de bevolking kan blijven voorzien van voorraden die zo dringend nodig zijn.

De CETM wijst er ook expliciet op dat de bovengenoemde maatregelen, afhankelijk van de verdere ontwikkeling van de pandemie in Spanje op korte termijn kunnen worden verlengd, gewijzigd of opgeheven.

Op dit moment (12 oktober) hoef je nadat je op Nederlands, Belgisch of Frans grondgebied bent geweest geen registratie te doen wanneer je Galicië binnenrijdt.

Aangezien deze lijst aan verandering onderhevig is adviseren wij voor de meest actuele richtlijnen,  het overzicht onder het kopje ‘’neste momento’’ op deze website te raadplegen. Inmiddels staat Nederland ook op deze lijst.

Chauffeurs in het wegvervoer hoeven maar één melding in te dienen en niet elke keer dat ze de regio binnenkomen een melding, waardoor de datum van vertrek uit de regio leeg blijft, behalve als ze meer landen bezoeken.

Het is in de Spaanse regio’s Navarra en Aragón voor iedere bestuurder verplicht een formulier bij zich te hebben. In de regio Navarra is dat dit document en in Aragón dit document. Een vertaling van deze documenten tref je hier. Dit geldt alleen als de bestuurder zijn voertuig moet verlaten of er naartoe moet terugkeren. Als de bestuurder bijvoorbeeld alleen door de regio’s Navarra en Aragón moet rijden, of naar het centrum moet gaan waar de goederen geladen en/of gelost moeten worden is een attest niet nodig.

Voor de Spaanse regio La Rioja geldt een verplichting om dit document te allen tijde bij je te hebben. Een vertaling is hier te vinden.

Rij- en rusttijden

De rij- en rusttijden zijn niet meer vrijgesteld. Gedurende de hieronder genoemde data was er een vrijstelling van toepassing, maar die is niet meer verlengd. De regeling zoals die gold is hieronder nog te raadplegen:

Periode 14 april –  31 mei (geldt voor nationaal en internationaal transport van goederen):
-Dagelijkse rijtijd maximaal 11 uur
-Dagelijkse rust minimaal 9 uur
-Elke vier weken minimaal 4 wekelijkse rusten, waarvan minimaal 2 van minimaal 45 uur
-Bekorte rusten hoeven niet te worden gecompenseerd
-Bestuurder mag de normale wekelijkse rust in de cabine genieten, mits er een adequate slaapvoorziening is en het voertuig stilstaat.

Rijverboden
Spanje heeft op vrijdag 19 juni 2020 bekend gemaakt dat de reguliere rijverbodregeling vanaf 21 juni 00.00 uur weer ingaat voor vrachtauto’s.

Informatiebronnen
Ministerie van Binnenlandse Zaken, Directie Wegvervoer

Algemene informatie
Beroepsgoederenvervoer is toegestaan. Let op, een tweede persoon in de cabine moet in het bezit zijn van een code 95. Als iemand niet bevoegd is om een vrachtauto te besturen, mag hij niet mee voor bijvoorbeeld het helpen bij het laden en lossen. Sinds 16 april wordt er weer gecontroleerd op de correcte toepassing van de rij- en rusttijden.

Nieuwe maatregelen Tsjechië – 10 juli 2020
Tsjechië heeft haar Road Transport Act per 1 juli 2020 geactualiseerd, met de daarbij horende gevolgen voor buitenlandse vervoerders.

De volgende documenten moeten chauffeurs aan boord hebben wanneer ze in Tsjechië rijden:

 • Bewijs van vakbekwaamheid (code 95)
 • Een corona gerelateerd document dat bevestigt dat ze internationaal chauffeur zijn: in het Engels en Tsjechisch te downloaden
 • Een arbeidscontract waaruit blijkt dat de chauffeur een dienstverband heeft met het bedrijf moet aanwezig zijn. Dit arbeidscontract moet in het Tsjechisch vertaald worden.

De aanwezigheid van het arbeidscontract vloeit voort uit de controle op detacheringsrichtlijn. TLN vindt het onzinnig dat een arbeidscontract meegevoerd dient te worden en ook nog vertaald dient te worden in het Tsjechisch.

TLN twijfelt aan de rechtmatigheid van de maatregel, met name de verplichting tot vertaling het Tsjechisch. Om die reden heeft TLN bij het Nederlandse ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om opheldering gevraagd.

Om pragmatische redenen en om mogelijke boetes te voorkomen adviseert TLN wel om het arbeidscontract mee te nemen en om kosten te besparen het contract door een gratis vertaalmachine te halen, bijvoorbeeld te vertalen via Deeple of Google Translate.

Rij- en rusttijden

De rij- en rusttijden zijn niet meer vrijgesteld. Gedurende de hieronder genoemde data was er een vrijstelling van toepassing, maar die is niet meer verlengd. De regeling zoals die gold is hieronder nog te raadplegen:

Periode 15 april –  31 mei (geldt voor nationaal en internationaal transport van goederen):
-Dagelijkse rijtijd max 11 uur
-Wekelijkse rijtijd max 60 uur
-Twee wekelijkse rijtijd max 100 uur
-Wekelijkse rust mag uitgesteld worden tot later dan 6 x 24 uur
-Wekelijkse normale rust mag in het voertuig genoten worden, mits het voertuig stilstaat en een geschikte slaapfaciliteit heeft

Rijverboden
Met ingang van 18 mei 2020 heeft Tsjechië alle bestaande vrijstellingen op het weekend- en vakantierijverbod opgeheven.

Algemene informatie
Beroepsgoederenvervoer is toegestaan. Buitenlandse bestuurders die geen symptomen van COVID-19 vertonen kunnen zonder problemen het land in. Quarantainemaatregelen zijn niet van toepassing op chauffeurs in onze sector. Ook niet na 72 uur. Vrachtwagens die goederen vervoeren, zoals medicijnen, medische voorraden en voedselvoorraden en die dringend nodig zijn voor Turkije, krijgen voorrang om Turkije binnen te komen. De belangrijke relevante gezondheidsonderzoeken en, controles en beschermende maatregelen in het land blijven verplicht.

Benodigde documenten
Bij binnenkomst in het land zijn chauffeurs verplicht in te stemmen met een verbintenisbrief van het Turkse ministerie van Binnenlandse Zaken waarin staat dat ze rechtstreeks naar hun punt van bestemming rijden, behalve in noodgevallen, anders worden boetes opgelegd onder de Algemene Gezondheidswet.

Informatiebronnen
Ministerie van Verkeer

Algemene informatie
Het beroepsgoederenvervoer is toegestaan. Britse chauffeurs die tijdens hun vakantie een risicogebied hebben bezocht (inclusief tussenlanding) en terugkeren naar het Verenigd Koninkrijk, moeten verplicht in quarantaine.

De status ‘’toerist’’ weegt dan zwaarder dan de status ‘’beroepschauffeur’’. Chauffeurs uit andere EU lidstaten zijn vrijgesteld van deze isolatieverplichting.

Op de heffing regelingen voor weggebruikers (LEZ, ULEZ en de Congestion charge) was in mei 2020 enkele weken een opschorting van toepassing. Deze is opgeheven en er wordt weer gecontroleerd. Op deze pagina staat aanvullende informatie over de Congestion charge en de tijdelijke verhoging van de tarieven en venstertijden vanwege de toegenomen drukte op de wegen.

Op 28 juni kondigde de regering aan dat de LEVY voor vrachtwagengebruikers, die wordt toegepast op vrachtwagens van 12 ton of meer, voor een jaar wordt geschorst. De schorsing loopt van 1 augustus 2020 tot 31 juli 2021. Vanaf augustus wordt automatisch een heffingspercentage van nul toegepast op de normale VED / Levy-verlengingsdatum van een voertuig. De schorsing wordt toegepast op vrachtwagens in het VK en in het buitenland die geregistreerd staan ​​via de wegen in het VK. Buitenlandse marktdeelnemers die de heffing al als jaarlijkse betaling hebben betaald, kunnen via hun gebruikersaccount een terugbetaling voor de periode van 1 augustus 2020 tot en met 31 juli 2021 aanvragen. Buitenlandse vervoerders hoeven dus tussen 1 augustus 2020 en 31 juli 2021 niet te betalen voor het gebruik van het Britse netwerk.

Bij recent bezoek aan Denemarken geen toegang tot VK
Vrachtwagenchauffeurs die niet in het VK woonachtig zijn en de afgelopen 14 dagen vanuit of door Denemarken hebben gereisd, kunnen het VK niet meer binnenkomen. Inwoners van het VK die na 6 november 2020 om 4 uur ’s ochtends in Engeland aankomen nadat ze in de afgelopen 14 dagen vanuit of door Denemarken zijn gereisd, inclusief vrachtwagenchauffeurs, moeten zichzelf isoleren, samen met hun huishouden. Op deze pagina heeft de Britse overheid de maatregelen waarvan de transportsector helaas niet is vrijgesteld, gepubliceerd.

Benodigde documenten

 1. Registratie

Chauffeurs zijn uitgezonderd van verplichte quarantaine, maar moeten zich wel registreren, 48 uur voordat ze het VK inreizen.
Registratie kan voorafgaand aan de reis via deze link. Het registratieformulier moet uitgeprint meegenomen worden of ingevuld digitaal beschikbaar zijn.

Chauffeurs moeten een vrachtbrief en een communautaire vergunning hebben (ervan uitgaande dat het voertuig groot genoeg is om er een te vereisen). Ook moeten ze Annex 3 van de Europese Commissie/Green Lanes (het EC International Workers COVID-document) bij zich hebben.

Chauffeurs die het Contact Locator-formulier invullen, kunnen aangeven dat ze zijn vrijgesteld, met de vermelding dat ze vrachtbezorger zijn. Op de vraag waar ze verblijven kunnen ze het adres gebruiken waar ze overnachten of van het depot waar gelost moet worden. Als ze in hun cabine verblijven voor rustperiodes (die op erkende parkeerplaatsen moeten worden genomen, en niet aan de kant van de weg) kunnen ze aangeven dat ze in de cabine slapen en het kenteken van het voertuig inbrengen.  Ze moeten wel een mobiel telefoonnummer hebben.

Veel velden zijn niet van toepassing, vul daar gewoon ‘no’ in, anders kom je niet verder in het formulier.

 1. Bewijs van werkzaamheden in de transportsector

Naast het registratieformulier is ook een bewijs nodig dat de chauffeur beroepsmatig het land in komt. Een CMR vrachtbrief of ander bewijsmateriaal, zoals bijvoorbeeld een brief van de werkgever, wordt geaccepteerd

De Britse overheid heeft voor wie dat wil een modelbrief opgesteld dat gebruikt kan worden. Klik hier voor deze brief.

De werkgever kan dus zelf kiezen welke van de hiervoor genoemde documenten gebruikt worden voor het aantonen van het beroepsmatig arriveren in het Verenigd Koninkrijk.

Rij- en rusttijden

De rij- en rusttijden zijn niet meer vrijgesteld. Gedurende de hieronder genoemde data was er een vrijstelling van toepassing, maar deze is per 31 mei beëindigd. De regeling zoals die gold is hieronder nog te raadplegen:

Periode 23 maart – 31 mei (geldt voor al het transport van goederen in Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland):
-Dagelijkse rijtijd max 11 uur OF:
-Wekelijkse rust uiterlijk na 7 x 24 uur, binnen 2 weken nog wel steeds 1 normale en 1 gereduceerde rust of 2 normale rusten.
-Wekelijkse rijtijd max 60 uur
-2-wekelijkse rijtijd max 96 uur
-Pauze van 45 minuten na 5,5 uur rijtijd
-Dagelijkse rust minimaal 9 uur

Informatiebronnen
Organisatie voor beroeps-goederenvervoer over de weg

De grenzen zijn volledig gesloten voor personenvervoer. Het beroepsgoederenvervoer kan zonder problemen de grens passeren. Chauffeurs die doorvoer transporten uitvoeren, zijn verplicht het grondgebied van Wit-Rusland te verlaten via de kortste mogelijke route. Dit moet gebeurd zijn uiterlijk de dag na de dag van binnenkomst op Wit-Russisch grondgebied. Dit geldt niet wanneer er sprake is van een voertuigongeval (pech), en/of bij lossen, overslag of vervanging van het voertuig als daar melding van is gemaakt in de transportovereenkomst. Tijdens periodes waarin wordt gestopt, mogen chauffeurs op doorvoer het terrein van de stop-/parkeerplaatsen niet verlaten voor rust en/of maaltijden.

Algemene informatie
Zweden gaat de grenzen sluiten. Het goederenvervoer blijft toegestaan, er is geen aanvullend formulier nodig.

Rij- en rusttijden

De rij- en rusttijden zijn niet meer vrijgesteld. Gedurende de hieronder genoemde data was er een vrijstelling van toepassing, maar die is niet meer verlengd. De regeling zoals die gold is hieronder nog te raadplegen:

Periode 15 april – 31 mei (Geldt voor alle transport van goederen in Zweden):
-Dagelijkse rijtijd max 11 uur
-Wekelijkse rijtijd max 60 uur
-2-wekelijkse rijtijd 120 uur
-Dagelijkse rust minimaal 9 uur
-Wekelijkse rust minimaal 24 uur

Kortere rust dan 45 uur mag in de cabine

Informatiebronnen
Organisatie voor het beroepsgoederenvervoer

Algemene informatie
Internationaal goederenvervoer blijft toegestaan en kan gebruik maken van alle grenzen. Chauffeurs zijn tijdens het beroepsgoederenvervoer vrijgesteld van de maatregelen die tegen de verspreiding van het virus zijn genomen. Op deze website staat bij artikel 4 de beschrijving van de uitzonderingen op de transportsector volgens de Zwitserse overheid.

Rij- en rusttijden

De rij- en rusttijden zijn niet meer vrijgesteld. Gedurende de hieronder genoemde data was er een vrijstelling van toepassing, maar die is niet meer verlengd. De regeling zoals die gold is hieronder nog te raadplegen:

Periode 19 maart – 19 april (geldt voor transport van essentiële goederen en basisgoederen mits de onderneming een officieel certificatie heeft ontvangen van het Federal Office for National Economic Supply (Appovisionnenenment Economique du Pays (AEP):
-2-wekelijkse rijtijd max 112 (2 x 56) uur
-Dagelijkse rust 9 uur (max 5 keer tussen 2 wekelijkse rusten)
-Wekelijkse rust van 45 uur mag verkort worden tot 36 uur

Informatiebronnen
Ministerie van Verkeer