Het coronavirus en de landeninformatie

Welke maatregelen gelden voor het beroepsgoederenvervoer per land in Europa?

Het coronavirus treft heel Europa. Elke dag vergaart TLN nieuwe informatie uit het buitenland. Wat vandaag nieuws is, kan morgen achterhaald zijn. Om een duidelijk, actueel en inzichtelijk overzicht te geven in de maatregelen die gelden voor het beroepsgoederenvervoer per land in Europa heeft TLN een interactieve kaart gemaakt waarin je per land kunt zien wat er speelt.

Deze informatie wordt continu geactualiseerd. Laatste update: 29 mei 12:02 uur. disclaimer

Kaart Europa

Actuele informatie Europa

TLN houdt de ontwikkelingen per land nauwlettend in de gaten. Selecteer een land voor de actuele maatregelen.

Kaart Europa

Actuele informatie Albanië

Kaart Europa

Actuele informatie België

Kaart Europa

Actuele informatie Bosnië en Herzegovina

Kaart Europa

Actuele informatie Bulgarije

Kaart Europa

Actuele informatie Denemarken

Kaart Europa

Actuele informatie Duitsland

Kaart Europa

Actuele informatie Estland

Kaart Europa

Actuele informatie Finland

Kaart Europa

Actuele informatie Frankrijk

Kaart Europa

Actuele informatie Griekenland

Kaart Europa

Actuele informatie Hongarije

Kaart Europa

Actuele informatie Ierland

Kaart Europa

Actuele informatie Italië

Kaart Europa

Actuele informatie Kosovo

Kaart Europa

Actuele informatie Kroatië

Kaart Europa

Actuele informatie Letland

Kaart Europa

Actuele informatie Litouwen

Kaart Europa

Actuele informatie Luxemburg

Kaart Europa

Actuele informatie Macedonië

Kaart Europa

Actuele informatie Malta

Kaart Europa

Actuele informatie Moldavië

Kaart Europa

Actuele informatie Nederland

Kaart Europa

Actuele informatie Noorwegen

Kaart Europa

Actuele informatie Oostenrijk

Kaart Europa

Actuele informatie Polen

Kaart Europa

Actuele informatie Portugal

Kaart Europa

Actuele informatie Roemenië

Kaart Europa

Actuele informatie Rusland

Kaart Europa

Actuele informatie Slovenië

Kaart Europa

Actuele informatie Slowakije

Kaart Europa

Actuele informatie Spanje

Kaart Europa

Actuele informatie Tsjechië

Kaart Europa

Actuele informatie Turkije

Kaart Europa

Actuele informatie Verenigd Koninkrijk

Kaart Europa

Actuele informatie Wit-Rusland

Kaart Europa

Actuele informatie Zweden

Kaart Europa

Actuele informatie Zwitserland

 • Albanië
 • België
 • Bosnië en Herzegovina
 • Bulgarije
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Finland
 • Frankrijk
 • Griekenland
 • Hongarije
 • Ierland
 • Italië
 • Kosovo
 • Kroatië
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Macedonië
 • Malta
 • Moldavië
 • Nederland
 • Noorwegen
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Rusland
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Spanje
 • Tsjechië
 • Turkije
 • Verenigd Koninkrijk
 • Wit-Rusland
 • Zweden
 • Zwitserland

Algemene informatie
Internationaal en binnenlands personenvervoer is verboden. Het transport van goederen en medische benodigdheden is vrijgesteld van de verstrekking.

Informatiebronnen
Organisatie voor beroeps-goederenvervoer over de weg in Albanië

Algemene informatie
Er zijn geen maatregelen voor het goederenvervoer in België.

TLN raadt aan indien tanken nodig is dit zoveel mogelijk op de route te doen die je al moet afleggen voor het laden/lossen. Mocht je eventueel staande worden gehouden, kan je door middel van de vrachtbrief de reden van je aanwezigheid op die locatie laten zien.

Verhuizingen zijn verboden tenzij men de social distancing permanent kan garanderen. Bij het dragen van meubels kan een afstand van 1,5 meter niet gegarandeerd worden en daarnaast geldt er ook een samenscholingsverbod voor meer dan 2 mensen.

Benodigde documenten
Al het beroepsgoederenvervoer is toegestaan. Wij adviseren alle vervoerders, met name koeriers, het volgende document digitaal aan de chauffeurs mee te geven. De Belgische staat heeft het goederenvervoer als vitale sector en cruciaal beroep gecategoriseerd. Het gebeurt helaas regelmatig dat handhavers aan de Belgische grens niet op de hoogte zijn van deze uitzondering.

Het gevolg is dat wanneer ze vinden dat een bepaald product niet essentieel is, ze besluiten de wagens het land niet in te laten.

Door dit document aan de handhaver te laten zien, toon je dat de Belgische overheid, op pagina 7 (16041) links onder, de gehele transportsector als essentieel heeft verklaard en dat je dus mag doorrijden.

Grensarbeiders in vitale sectoren en met cruciale beroepen kunnen vanaf 22 maart een vignet gebruiken om sneller de grens tussen België en Nederland te passeren. Het vignet dient om te voorkomen dat grensarbeiders in vitale sectoren en met cruciale beroepen worden opgehouden bij de grens en kan enkel door hen worden gebruikt. Het vignet is aan te vragen op de website van het Nationaal Crisiscentrum.

De Belgische overheid heeft een certificaat gemaakt voor buitenlandse werknemers die werkzaam zijn voor een Belgisch bedrijf en een Belgisch arbeidscontract hebben en/of voor grensarbeiders die voor  een Belgische onderneming werken, maar niet in België wonen. Dit attest is nodig om te laten zien dat je je mag verplaatsen over de grens. Heb je werknemers die hieronder vallen, neem dan zo’n ingevuld certificaat mee. Dit attest is principieel niet nodig voor vrachtwagenchauffeurs. Deze mogen nog steeds zonder aanvullend document naar of door België rijden.

Rij- en rusttijden:
Periode 12 april – 31 mei (Transport van essentiële goederen, inclusief voedsel, medicijnen, medische apparatuur en brandstof)
-Wekelijkse rijtijd maximaal 59 uur
-2-wekelijkse rijtijd maximaal 96 uur
-Wekelijkse rust mag later beginnen dan na 6 x 24 uur
-In elke vier weken tenminste 2 normale en 2 bekorte wekelijkse rusten
-De bekorte rust moet gecompenseerd worden voor het einde van de vierde week.

Daarnaast wordt van 12 april tot 31 mei 2020 het “cabineverbod” opgeheven. Dit betekent dat chauffeurs hun normale wekelijkse rust in de cabine van het voertuig kunnen nemen, op voorwaarde dat dit voertuig hiertoe is uitgerust. Deze vrijstelling geldt voor het nationaal en internationaal goederenvervoer en is niet beperkt tot het vervoer van uitsluitend levensnoodzakelijke goederen en geneesmiddelen.

LET OP: België versoepelt de dagelijkse rijtijd niet, daar waar dat in Frankrijk en Nederland bijvoorbeeld wel het geval is. Dat kan problemen in de handhaving opleveren. Hoewel er nu niet al te veel op rij- en rusttijden wordt gecontroleerd kan dat na de coronacrisis wel het geval zijn. Mocht je tegen een boete aanlopen in België door vrijstellingen in het buitenland die echter niet in België gelden, betaal dan geen onmiddellijke inning maar vraag altijd om een consignatie. Alleen dan kun je de boete later in beroep aanvechten.

Rijverboden
België sluit grens met NL, goederenvervoer mag door.

Informatiebronnen
Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

Algemene informatie
Vrachtverkeer kan gebruik maken van de volgende grensovergangen voor:
-richting Montenegro: Klobuk
-richting Servië: Vardište, Karakaj en Rača
-richting Kroatië: Šamac, Gradiška en Bijača

Informatiebronnen
Federal Ministry of Transport and Communications

Algemene informatie
-Bulgaarse vrachtwagenchauffeurs vallen ook onder de 14-daagse quarantaine, tenzij ze terugkeren naar Nederland, Spanje, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Noord-Ierland, Frankrijk, Duitsland of Zwitserland. In dit geval moeten ze in quarantaine blijven tot ze vertrekken;
-Niet-Bulgaarse chauffeurs uit EU-lidstaten kunnen goederen laden en lossen, maar moeten dan onmiddellijk het grondgebied van Bulgarije verlaten, met een maximum van 24 uur.
-Alle vrachtwagens die door het land rijden, ongeacht hun nationaliteit, worden begeleid door de politie.
-Daarnaast worden alle buitenlandse vrachtwagens die Bulgarije binnenkomen begeleid door de politie naar hun losplaats.

Het dragen van mondkapjes is vanaf nu verplicht voor chauffeurs in publieke plaatsen. We raden aan om deze te dragen zodra de cabine wordt verlaten.

De gezondheidsautoriteiten aan de grens geven een instructienota af aan de bestuurders die transiteren door Bulgarije, met vermelding van de bijzonderheden:

 • de datum en het tijdstip waarop zij het grondgebied moeten verlaten; en
 • de grensovergang waar ze moeten vertrekken.

In dit document, dat enkel in het Bulgaars beschikbaar is, staan de aanvullende richtlijnen die t/m 14 juni van toepassing zijn beschreven.

Rij- en rusttijden
Periode 17 april – 17 mei (geldt voor nationaal en internationaal transport van goederen)
-Dagelijkse rijtijd maximaal 11 uur
-Pauze van 45 minuten na 5,5 uur rijtijd
-Wekelijkse rust minimaal 24 uur
-Wekelijkse rust 24 uur mag alleen indien de bestuurder minstens in elke vier weken 2 rusten neemt van minimaal 45 uur, en de compensatie voor de verkorte rust moet gecompenseerd worden voor de volgende rust periode.

Informatiebronnen
Ministerie van Transport, Informatie technologie en communicatie

Algemene informatie
Denemarken sluit de grenzen, maar goederenvervoer blijft mogelijk. Deze regeling duurt tot en met 11 mei 2020.

 Alle kanalen van het goederenvervoer over de weg, zee en per spoor worden opengehouden zonder enige andere controle dan de normale douane- / paspoortcontroles op willekeurige basis.

Het internationale goederenvervoer (inclusief transito) over de weg moet echter plaatsvinden via de volgende grensposten: Frøslev, Sæd of Kruså. Houd er rekening mee dat de grensovergang van Kruså niet toegankelijk is voor voertuigen boven de 3,5 ton. Vrachtwagens kunnen de grensovergang bij Frøslev (E45) te gebruiken. De grensovergang bij Padborg en andere kleinere grensovergangen zijn gesloten. Vrachtvervoer kan ook worden uitgevoerd via de “blauwe grens” (Øresundbridge en veerboten).

Benodigde documenten
Stand van zaken omtrent gedogen van rijbewijzen en code 95/CPC’s die gedurende de coronacrisis zijn verlopen – Denemarken heeft een gedoogperiode tot 31 augustus

Rij- en rusttijden
Periode 13 maart – 11 april (geldt voor nationaal transport van goederen in Denemarken)
-Uitstel van de vereisten voor de wekelijkse rust

Informatiebronnen
Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Algemene informatie
Er zijn geen beperkingen voor grensarbeid bij de Nederlandse/Duitse grens.
Alle Duitse deelstaten hebben wetgeving ingevoerd die het gebruik van mondkapjes verplicht stelt om verdere verspreiding van het COVID-19-virus te voorkomen. Vanwege de federale structuur van Duitsland is er echter geen unieke landelijke bepaling die de exacte omstandigheden definieert. Om ervoor te zorgen dat definitief aan de wettelijke vereisten wordt voldaan, raadt onze Duitse zusterclub daarom aan dat chauffeurs een mondkapje dragen wanneer ze de cabine verlaten. Daarnaast heeft onze Duitse zusterclub ons laten weten dat een sjaal ook gebruikt mag worden als gezichtsbedekking.

Benodigde documenten
Stand van zaken omtrent gedogen van rijbewijzen en code 95/CPC’s die gedurende de coronacrisis zijn verlopen – Er geldt geen federaal besluit. Er zijn wel bondsstaten die zelf een versoepeling hebben ingevoerd waardoor chauffeurs een extra jaar krijgen om hun Code 95 te behalen. Zij mogen dus een jaar langer met hun ‘verlopen’ Code 95. Er is op het moment (23/3/20) geen volledig overzicht van de maatregelen in Duitsland.

Rij- en rusttijden
Periode 18 maart – 31 mei (geldt voor Transport van essentiële goederen zoals voedsel, medicijnen, medische beschermingsmiddelen en brandstoffen)
-Dagelijkse rijtijd maximaal 5 x 10 uur per week
-Mogelijkheid 2 verkorte wekelijkse rusten in 2 weken achter elkaar te genieten, mits:
1) De chauffeur minstens 4 wekelijkse rusten neemt in deze 4 achtereenvolgende weken, van welke er minstens 2 zijn van minimaal 45 uur;
2) De compensatie voor deze 2 verkorte rusten genoten wordt voor de volgende rustperiode

Rijverboden
Er is een overzicht van vrijstellingen rijverboden in Duitsland beschikbaar. Ook zijn hierin vrijstellingen van rijverboden op zondag en in de vakantie bijgewerkt. De meest actuele lijst vind je hier (vanaf pagina 6) . De BGL heeft bevestigd dat de vervaldata moeten worden gelezen als “tot en met”. De datum in het document is dus de laatste dag waarop operators kunnen profiteren van de schorsing.

Informatiebronnen
Bundespolizei

Algemene informatie
De regering heeft besloten de doorgang van de binnen- en buitengrenzen van Schengen tijdelijk te beperken en grenscontroles opnieuw in te voeren om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Alleen staatsburgers van Estland en houders van een Estse verblijfsvergunning (of verblijfsrecht) kunnen Estland binnenkomen, evenals buitenlandse staatsburgers met gezinsleden die in het land wonen. Internationaal wegtransport is hiervan vrijgesteld. Er zijn ook geen beperkingen voor het verlaten van het land.

 

Algemene informatie
De Finse regering beperkt het verkeer aan de grenzen. Het vracht- en goederenverkeer gaat gewoon door.

Eerder genoemde maatregelen in de regio Uusimaa (regio Groot-Helsinki) waardoor dit gebied volledig afgesloten was, zijn ingetrokken.

Op 2 april heeft de Finse regering een decreet uitgevaardigd met het oog op de continuïteit van het vervoer van gevaarlijke goederen. Door de huidige uitzonderlijke omstandigheden is het onmogelijk opleiding te geven en testen uit te voeren met betrekking tot beroepskwalificaties in het vervoer van gevaarlijke goederen. Daarnaast kunnen geplande en tussentijdse inspecties van tanks, of voertuiginspecties voor het vervoer van gevaarlijke goederen nauwelijks plaatsvinden. Daarom kan de geldigheid van licenties, goedkeuringen en certificaten die binnenkort aflopen, bij wijze van uitzondering in 2020 verder worden verlengd.

Rij- en rusttijden
Periode 26 april – 31 mei (geldt voor transport van goederen):
-Dagelijkse rijtijd max 11 uur
-Wekelijkse rijtijd max 60 uur
-Dagelijkse rust minimaal 8 uur
-Wekelijkse rust minimaal 24 uur
-Pauze 45 minuten na 5,5 uur rijtijd, opsplitsing alleen mogelijk in eerst 30, dan 15 minuten
-45 uur rust in de cabine toegestaan, mits er passende slaapfaciliteiten zijn in het voertuig en het voertuig stilstaat

Informatiebronnen
Organisatie voor beroeps-goederenvervoer over de weg

Algemene informatie
Goederenvervoer is toegestaan. Verhuizingen zijn sinds kort ook weer toegestaan. Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, heeft de Franse regering aangekondigd dat verhuizingen door professionele verhuizers onder bepaalde voorwaarden zijn toegestaan.

De beroepsorganisaties (OTRE en CSD (Chambre syndicale du déménagement) hebben een “best practices”-gids opgesteld die de verhuisbedrijven in staat stelt “hun activiteiten te hervatten en tegelijkertijd de gezondheid van hun werknemers, hun klanten en alle mensen die zij tijdens de werkzaamheden tegenkomen, te beschermen”. Deze gids moet nog definitief worden gevalideerd door het Franse ministerie van Werkgelegenheid.

Enkele aanbevelingen uit deze gids zijn:

 • Twee verhuizers per voertuig, of 3 als er een achterbank is, maar met een vrije ruimte tussen de begeleiders.
 • Het dragen van een mondkapje.
 • Bij het collectief tillen van voorwerpen moeten de werknemers een veiligheidsbril of een vizier dragen zodra het onmogelijk is om de regels inzake physical distancing te respecteren. In Frankrijk bedraagt deze afstand 1 meter.
 • De klant dient zich op de dag van de verhuizing door slechts één persoon in de woning te laten vertegenwoordigen.

Benodigde documenten
Frankrijk heeft weer eens een nieuw attest ingevoerd: ‘’déclaration de déplacement en dehors de son département et à plus de 100 km de sa résidence’’.  Gelukkig zijn chauffeurs vrijgesteld van dit document.

Voor Nederlandse vervoerders is het Europees certificaat  voldoende bij internationale transporten richting Frankrijk. Je hoeft dus niet meer de 3 formulieren zoals eerder gecommuniceerd mee te geven aan de chauffeurs.

Bij cabotage in Frankrijk is het “justificatif de déplacement professionnel” wel verplicht.

Dit is de website waarop de formulieren te downloaden zijn. Voor het beroepsgoederenvervoer over de weg zijn de hierboven genoemde formulieren voldoende. Er zijn verschillende formulieren in omloop. Dit is de officiële website en wij adviseren dan ook deze documenten aan te houden. De documenten geef je fysiek mee aan de chauffeur. Een document is geldig voor de rest van de periode waarin de maatregelen vanwege COVID-19 van toepassing zijn.

TLN krijgt verder veel vragen over een gezondheidscertificaat, dat nodig zou zijn in Frankrijk. Dit is niet verplicht. Als de chauffeur dit certificaat toch mee wil nemen, kan hij deze bij zijn eigen huisarts opvragen.

Rij- en rusttijden
Periode 21 maart – 19 april (geldt voor nationaal en internationaal transport van goederen):
-2 keer per week mag de max rijtijd van 9 uur overschreden worden tot 10 of 11 uur
-Wekelijkse rijtijd max 60 uur
-2-wekelijkse rijtijd max 102 uur

Dubbel bemand rijden in Frankrijk is toegestaan, een bemanning van drie personen is niet toegestaan.

Rijverboden
Op 18 mei heeft de Franse regering bekend gemaakt de rijverboden tijdens Hemelvaart en Pinksteren voor bepaalde groepen op te schorten.

Van 20 mei 16:00 uur tot 21 mei 24:00 uur en van 31 mei 22:00 uur tot 1 juni 24:00 worden de rijverboden voor de volgende categorieën opgeheven:

 • Voertuigen die voedsel vervoeren (voor dierlijke of menselijke consumptie), gezondheidsproducten (voor de gezondheid van dieren of mensen), inclusief alle producten en materialen die nodig zijn voor hun productie en levering
 • Voertuigen die materialen, producten, uitrusting, apparaten, brandstoffen of vloeistoffen vervoeren die worden gebruikt voor openbare bouwwerken (bouw- of renovatiewerkzaamheden voor de dienstensector, industriële of commerciële gebouwen en collectieve huisvesting)
 • Voertuigen die vervaardigde producten vervoeren, inclusief alle producten en materialen die nodig zijn voor hun productie en levering
 • Voertuigen die pakketten vervoeren in verband met postverzending
 • Verhuiswagens (voor verhuizingen)

Het leeg terugbrengen van deze voertuigen is ook toegestaan ​​gedurende deze periode

Informatiebronnen
Organisatie voor beroepsgoederenvervoer over de weg

Algemene informatie
Griekenland heeft de zelfisolatiemaatregelen verlengd tot 16 mei. Het besluit bevat de volgende specifieke bepalingen voor vrachtwagenchauffeurs:
– Werknemers van alle nationaliteiten die zich bezighouden met internationaal transport (land, lucht of zee) moeten bij binnenkomst in Griekenland zonder vertraging ofwel direct door het land reizen of hun eindbestemming in Griekenland zelf bereiken. Nadat chauffeurs de eindbestemming in Griekenland hebben bereikt, gaat een tijdelijke isolatieperiode van 14 dagen van start. Vrachtwagenchauffeurs die per schip van Italië naar Griekenland reizen, wordt verzocht het volgende formulier in te vullen
Uitzonderingen op deze regel zijn van toepassing in de volgende gevallen:
– Wanneer er weer een nieuw internationaal transport wordt aangevangen. In dit geval kan de verplichte quarantaine op elk moment worden opgeheven, zelfs de dag nadat deze is begonnen;
– Wanneer er een cabotagetransport wordt aangevangen, moet de chauffeur geen 14 maar 7 dagen in zelfisolatie, vanaf de dag dat hij Griekenland binnenkwam. Vanwege de verplichte geïsoleerde week zijn cabotageactiviteiten dan niet mogelijk.
De maatregel is nu van toepassing van tot en met 15 mei, met een boete van 5.000 euro bij overtredingen

Benodigde documenten
Bestuurders moeten een attestformulier van hun werkgever overleggen, evenals een paspoort / identiteitsbewijs en de CMR om transportactiviteiten op Grieks grondgebied te bewijzen. Vrachtwagens die ethylalcohol, bederfelijke goederen en medische benodigdheden vervoeren, zijn vrijgesteld van de voorziening.

Rij- en rusttijden
Periode 18 april – 31 mei (geldt voor nationaal en internationaal transport van goederen):
-Dagelijkse rijtijd max 11 uur
-Wekelijkse rijtijd max 58 uur
-45 minuten pauze na 5,5 uur rijtijd
-Dagelijkse rust minimaal 9 uur
-Wekelijkse rust mag later beginnen dan na 6 x 24 uur
-De normale wekelijkse rust mag in het voertuig worden genoten, mits het een passende slaapfaciliteit heeft en het voertuig stilstaat

Rijverboden
Op 31 maart besloot het Griekse ministerie van Infrastructuur en Vervoer de verkeersverboden voor het verkeer van vrachtwagens op te schorten van 16 april tot 21 april (orthodox Pasen). De schorsing geldt ook van 30 april tot 3 mei (weekend van Labor Day).

Informatiebronnen
Ministerie van Verkeer

Algemene informatie
Hongarije heeft zijn binnen- en buitengrenzen voor het vervoer van passagiers met ingang van 17 maart gesloten. Het beroepsgoederenvervoer mag echter ongehinderd door. Goederentransporten mogen alleen via de aangewezen grenzen het land binnen/verlaten. De transitroutes zijn op de kaart blauw gemarkeerd. Tussenstops zijn alleen toegestaan ​​op aangewezen rustplaatsen / tankstations. Vervoerders moeten politiestempels / -stickers (stickers worden door de politie aan de grens meegegeven) op de voorruit geplakt hebben. Alleen de bestuurder is toegestaan ​​in de cabine; geen passagiers. Chauffeurs moeten het grondgebied zo snel en efficiënt mogelijk oversteken, zonder de verkeersregels te overtreden.

Veetransporten
In Hongarije kunnen veetransporten een 24-uurs rust nemen op de daarvoor bestemde controleposten. Chauffeurs dienen dit wel vooraf aan de Hongaarse politie door te geven via torzs@orfk.police.hu. Onder de huidige maatregelen zal een chauffeur, wanneer die voor een dergelijk lange periode stopt, automatisch in quarantaine gesteld worden. Dat is niet het geval wanneer de chauffeur een controlepost aandoet. Na de 24-uurs rustperiode, voor vertrek, dient de chauffeur een schriftelijke toestemming (‘permission’) van de politie te verkrijgen. Deze moet ook aangevraagd worden via torzs@orfk.police.hu. In alle gevallen dient hier in hoofdletters “LIVE ANIMAL TRANSIT TRANSPORT.” op te staan.

Benodigde documenten
Stand van zaken omtrent gedogen van rijbewijzen en code 95/CPC’s die gedurende de coronacrisis zijn verlopen – In Hongarije blijven verlopen documenten geldig tot 15 dagen na einde noodmaatregelen

Rij- en rusttijden
Periode 20 april – 31 mei (geldt voor nationaal en internationaal transport van goederen):
Dagelijkse rijtijd max 11 uur
-Wekelijkse rijtijd max 60 uur
-2-wekelijkse rijtijd max 105 uur
-45 minuten pauze na 5,5 uur
-Dagelijkse rust min 9 uur
-Wekelijkse rust min 24 uur, mits gecompenseerd, OF:
-Uitstel van de wekelijkse rust naar minimaal na 7 x 24 uur

Informatiebronnen
Organisatie voor beroeps-goederenvervoer over de weg

Algemene informatie
De Ierse regering heeft een aangepast reisadvies uitgegeven, waaronder het beperken van bewegingsvrijheid gedurende 14 dagen voor degenen die Ierland binnenkomen en naar getroffen gebieden zijn geweest. Goederenvervoer is hiervan vrijgesteld.

In Ierland stoppen CLdN Ro-Ro SA, Cobelfret Ferries en Seatruck Ferries met het vervoeren van bemande vrachtwagens. De veerbedrijven blijven wel onbegeleide opleggers, containers en wissellaadbakken verschepen.

Rij- en rusttijden
Periode 21 april – 31 mei (geldt voor nationaal en internationaal transport van goederen, er wordt nadruk op gelegd hier alleen gebruik van te maken als het absoluut noodzakelijk is.):
-2-wekelijkse rijtijd max 11 uur OF:
-Wekelijkse rust uiterlijk na 7 x 24 uur, binnen 2 weken nog wel steeds 1 normale en 1 gereduceerde rust of 2 normale rusten.
-Wekelijkse rijtijd max 60 uur
-2-wekelijkse rijtijd max 96 uur
-Dagelijkse rust mimimaal 9 uur

Informatiebronnen
Ministerie van Verkeer

Algemene informatie
TLN adviseert dringend om voor alle Italië transporten contact op te nemen met de opdrachtgever dan wel klant, om te beoordelen of het betreffende transport is toegestaan.

Italië publiceerde een decreet 18 om de crisis aan te pakken. Het maakt een verlenging van de geldigheidsduur van een aantal vergunningen en certificaten in verband met het wegvervoer mogelijk, evenals verlengingen voor de betaling van douanerechten.

Benodigde documenten
Tot 2 juni moeten buitenlandse chauffeurs die in Italië actief zijn nog steeds een verklaring in vrije vorm hebben waaruit blijkt dat ze werkzaam zijn en momenteel als chauffeur werken. Na het bericht dat chauffeurs geen attesten meer bij zich dienen te hebben, heeft de Italiaanse overheid gecommuniceerd dat een attest nog steeds nodig is, weliswaar sterk vereenvoudigd. Het document is hier te downloaden. Een Nederlandse vertaling van dit document is hier beschikbaar.

Dit document is nu alleen nog geldig en van toepassing bij verplaatsingen tussen twee verschillende regio’s binnen het land zelf.

Tot 2 juni kan het vrachtvervoer van / naar Sicilië alleen worden uitgevoerd via de haven van Messina-Tremestieri. De regels voor vrachtvervoer van / naar Sardinië blijven ongewijzigd.

Rijverboden
De rijverboden in het weekend en op feestdagen die van toepassing zijn op voertuigen met een MTM van meer dan 7,5 ton zijn voor onbepaalde tijd opgeheven. Ook op 10 mei en 17 mei geldt deze opheffing van de rijverboden.

Informatiebronnen
Ministerie van Verkeer

Algemene informatie
De regering van Kosovo heeft de tarieven (handelsverbod van 100% belasting op alle goederen uit Servië en Bosnië Herzegovina) op de invoer van grondstoffen uit Servië en BH opgeheven en heeft de annulering van alle tarieven per 1 april aangekondigd. Het opheffen van deze handelsbarrière was een verzoek van de EU en de VS. Aangezien het verbod op 22 maart werd opgeheven, is het nog steeds onduidelijk wat de grensprocedure is voor vrachtvoertuigen op de grensposten van Servië en Kosovo. Vrachtwagens staan ​​momenteel stil bij de grensovergang.

 

Algemene informatie
Kroatië heeft nieuwe maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus in het land te beperken. Er gelden speciale beperkingen voor transportactiviteiten.
Grensoverschrijdend beroepsgoederenvervoer is toegestaan en er kan geladen en gelost worden.

Wanneer de chauffeur (met een niet-Kroatische nationaliteit) het land binnen 24 uur na binnenkomst weer verlaat, hoeft hij niet in quarantaine. De chauffeur moet echter verplicht in het voertuig blijven tot hij het land verlaat.
Als de chauffeur (met een niet-Kroatische nationaliteit) na het arriveren in Kroatië langer dan 24 uur in het land is moet hij verplicht op zoek naar een accommodatie. Hiervoor dient er contact opgenomen te worden met de dienst voor civiele bescherming van de provincie op de plaats waar de goederen worden gelost / geladen en daar worden voorzien van accommodatie. De chauffeur (met een niet-Kroatische nationaliteit) mag dan maximaal 14 dagen in de accommodatie blijven (naast het naleven van het beleid om het appartement niet te verlaten tenzij er een dringende behoefte is).

Rij- en rusttijden
Periode 18 maart – 16 april (geldt voor nationaal en internationaal transport van levens- en gezondheidsproducten, zoals:
-Distributie van voedsel en gerelateerde branches;
-Distributie van brandstof
-Transport van ruwe grondstoffen
-Levensmiddelen en veevoer
-Medicijnen en medische apparatuur
-Distributie van materiaal naar ziekenhuizen en andere publieke instanties)
-Dagelijkse rijtijd max 11 uur
-Wekelijkse rijtijd max 60 uur
-2-wekelijkse rijtijd max 96 uur
-45 minuten pauze na 5,5 uur rijtijd
-Dagelijkse rust minimaal 9 uur
-Wekelijkse rust minimaal 24 uur zonder compensatie

Informatiebronnen
Ministerie van Verkeer

Benodigde documenten
Sinds 18 maart 2020 moeten mensen die Letland binnenkomen, de volgende aanvraagformulieren invullen en indienen bij de grensdienst:
-Formulier voor alle vrachtvervoerders (inclusief buitenlanders die via Letland reizen), waarmee de persoon “zich ertoe verbindt geen openbare ruimtes te bezoeken”. Parkeermaatregelen en tankstation vallen niet onder deze maatregelen.

Het formulier is beschikbaar in het Engels.

Rij- en rusttijden
Periode 27 maart – 25 april (geldt voor nationaal en internationaal transport van goederen):
Dagelijkse rijtijd max 11 uur
-Wekelijkse rijtijd max 60 uur
-2-wekelijkse rijtijd max 96 uur
-45 minuten pauze na 5,5 rijtijd
-Verkorte wekelijkse rust zonder compensatie

Algemene informatie
Litouwen heeft opnieuw beperkingen ingevoerd aan de grenzen van Polen en Letland. Met ingang van 14 maart is het voor vreemdelingen niet toegestaan ​​het land binnen te komen met enig vervoermiddel. Uitgezonderd zijn inwoners van Litouwen, personen die in dienst zijn bij Litouwse bedrijven en chauffeurs in het beroepsgoederenvervoer. Internationaal goederenvervoer van en naar Litouwen blijft gewoon mogelijk.

Benodigde documenten
Chauffeurs die naar óf door Litouwen rijden, moeten per direct alle tussenstops die tijdens hun internationale route zijn gemaakt noteren. Op een A4 of willekeurig document noteren de chauffeurs de tussenstops, de reden van de stop en de duur hiervan. Dit geldt voor zowel Litouwse als buitenlandse chauffeurs.

Algemene informatie
Geen beperkingen goederenvervoer in Luxemburg, wel kunnen er korte wachttijden zijn aan de grenzen.

Op 8 april heeft de regering de geldigheid van certificaten van vakbekwaamheid die tijdens de coronacrisis vervallen met zes maanden verlengd. De geldigheid van ADR-certificaten wordt verlengd over verschillende perioden. De volledige lijst is hier te raadplegen.

Het dragen van mondbedekking bij het verlaten van de cabine is verplicht.

Rij- en rusttijden
Periode 15 april – 31 mei (geldt voor nationaal en internationaal transport van goederen):
-Dagelijkse rijtijd maximaal 11 uur, niet vaker dan 3 keer per week
-2-wekelijkse rijtijd max 96 uur
-Wekelijkse rust mag later dan 6 x 24 uur beginnen, mits compensatie de volgende week plaatsvindt
-Wekelijkse normale rust mag in de cabine plaatsvinden, zolang er een geschikte slaapcabine in het voertuig zit en het voertuig stilstaat

Luxemburg heeft overeenstemming bereikt over een tijdelijke en beperkte versoepeling van de handhaving van rij- en rusttijden voor de chauffeurs die betrokken zijn bij de binnenlandse en internationale levering van goederen. Deze versoepeling wordt verleend overeenkomstig artikel 14, lid 2, van Verordening (EG) nr. 561/2006. Deze tijdelijke versoepeling geldt vanaf 19 maart 2020 en loopt tot 17 april 2020.

Luxemburg heeft duidelijk gemaakt dat de veiligheid van bestuurder en weg niet in gevaar mag worden gebracht. Van chauffeurs mag niet worden verwacht dat ze rijden terwijl ze moe zijn – werkgevers blijven verantwoordelijk voor de gezondheid en veiligheid van hun werknemers en andere weggebruikers.

Voor de bovengenoemde categorie chauffeurs worden de volgende bepalingen tijdelijk als volgt versoepeld:
– Afwijking van artikel 6, lid 2: vervanging van de maximale wekelijkse rijlimiet van 56 uur door een van 60 uur.
-Afwijking van artikel 6, lid 3: vervanging van de maximale tweewekelijkse rijlimiet van 90 uur door een van 96 uur.
-Afwijking van artikel 8, lid 6: uitstel van een wekelijkse rusttijd van meer dan zes tot 24 uur.

Rijverboden
De weekendrijverboden zijn voor onbepaalde tijd opgeheven.

Informatiebronnen
Ministerie van Verkeer

Algemene informatie
Sinds 24 maart moeten alle vrachtbedrijven die goederen exporteren een vergunning krijgen van de Staatsinspectie voor Gezondheid en Gezondheid, afgegeven door vrachtvervoersverenigingen. Het internationale goederenvervoer gaat door. Wel kunnen er vertragingen bij de grenzen zijn.

Informatiebronnen
Ministerie van Verkeer

Algemene informatie
De Maltese regering heeft aangekondigd dat vanaf 17 maart quarantaine ook verplicht is voor chauffeurs die met hun vrachtwagens in Malta aankomen. Daarom moeten transportbedrijven, om quarantaine te vermijden, de trailer / container zonder begeleiding verzenden.

Rij- en rusttijden
Periode 18 maart – 16 april (geldt voor internationaal transport van goederen):
-Dagelijkse rijtijd max 11 uur
-Dagelijkse rust min 9 uur

Algemene informatie
Momenteel zijn er slechts 15 grensdoorlaatposten in Moldavië. Internationaal goederenvervoer hoeft zich niet te houden aan zelfisolatie bij afwezigheid van klinische tekenen van luchtweginfectie of koorts.

Informatiebronnen
Organisatie voor beroeps-goederenvervoer over de weg

Voor alle informatie over Nederlandse maatregelen, verwijzen we je graag door naar deze pagina.

Rij- en rusttijden
Periode 15 april – 31 mei (geldt voor nationaal en internationaal transport van goederen):
-Dagelijkse rijtijd max 11 uur
-Wekelijkse rijtijd max 58 uur
-2-wekelijkse rijtijd max 96 uur
-Dagelijkse rust minimaal 9 uur

Informatiebronnen
Ministerie van Verkeer

Algemene informatie
Tirol heeft een andere verordening uitgegeven. Deze verordening verlengt de bestaande maatregelen tot 12 april 2020. Om de verdere verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te voorkomen, is het verboden openbare plaatsen op het hele nationale grondgebied te betreden, terwijl de veiligheid en doorstroom van de toeleveringsketen en het vrije verkeer van goederen voor alle gemeenten is gegarandeerd. Transport van levensmiddelen en afvalinzamelingsbedrijven mogen doorgaan.

Houdt er rekening mee dat de milieustickers vanwege de coronamaatregelen niet op elke locatie beschikbaar zijn. Er wordt echter nog steeds gecontroleerd op naleving hiervan. De stickers zijn te verkrijgen bij alle grensstations. Raadpleeg de website van de OEAMTC voor de meest actuele informatie.

Onze Oostenrijkse zusterclub heeft TLN laten weten dat er boetes van €25,- worden uitgeschreven voor het niet dragen van een mondkapje. Chauffeurs dienen deze bij het uitstappen te allen tijde op te hebben.

Bij dubbel bemande ritten dient een afstand van 1 meter worden aangehouden en te allen tijde een mondkapje worden gedragen. Bij het verlaten van de cabine is het daarnaast ook verplicht een mondkapje te dragen.

De volgende grensovergangen dienen door het beroepsgoederenvervoer gebruikt te worden:

Bij de Italiaanse grens:
-Brenner
-Sillian
-Reschenpass
-Thörl-Maglern

Op deze website staat aangegeven welke overgangen bij de Italiaanse grens gesloten zijn.

Bij de Zwitserse grens:
-Tirol – Pfunds
-Vorarlberg – Mäder
-Vorarlberg – Lustenau
-Vorarlberg – Hohenems
-Vorarlberg – Wohlfurt

Bij de Slowaakse grens:
-Kittsee – Bratislava/Jarovce
-Hohenau – Moravský Svätý Ján

Rij- en rusttijden
Periode 16 maart – 14 april (geldt voor nationaal en internationaal transport):
-Dagelijkse rijtijd max 11 uur
-Wekelijkse rijtijd max 60 uur
-2-wekelijkse rijtijd max 100 uur
-45 minuten pauze na 5,5 uur rijtijd
-Dagelijkse rust minimaal 9 uur
-Wekelijkse rust mag later dan na 6 x 24 uur beginnen

De regering heeft een tijdelijke versoepeling aangekondigd van de handhaving van rij- en rusttijden voor chauffeurs om knelpunten als gevolg van de huidige crisis op te heffen. De opgeheven maatregelen zijn die in de artikelen 6 tot en met 9 van de EU-verordening nr. 561/2006. Deze uitzondering geldt van 16 maart 2020 tot 14 april 2020. De opgeheven maatregelen zijn de volgende:

-Art. 6 (1): vervanging van de maximale dagelijkse rijlimiet van 9 uur door een van 11 uur;
-Art. 6 (2): vervanging van de maximale wekelijkse rijlimiet van 56 uur door een van 60 uur;
-Art. 6 (3): vervanging van de maximale tweewekelijkse rijlimiet van 90 uur door een van 100 uur;
-Art. 7: vervanging van de minimale dagelijkse pauzevereisten door het opleggen van een pauze van 45 minuten na 5 en een half uur;
-Art. 8 (2): Vermindering van de dagelijkse rustbehoefte van 11 naar 9 uur;
Art. 8 (6): wekelijkse rusttijd van ten minste 24 uur na zes perioden van 24 uur.

Rijverboden
Het rijverbod op feestdagen en in weekenden voor vrachtwagens van meer dan 7,5 ton is tot 17 mei opgeschort.

Let op: de huidige sectorale rijverboden in de regio Tirol blijven wel van toepassing

Algemene informatie
De quarantaineverplichting die veel landen opleggen aan chauffeurs die terugkeren naar hun thuisland, heeft Polen voor internationaal actieve chauffeurs opgeschort. Chauffeurs die via hun bestuurderskaart of rijbewijs met Code 95 erop kunnen aantonen dat zij beroepschauffeur zijn, hoeven niet in quarantaine. Bovendien mogen zij naar het buitenland reizen als zij niet met de vrachtwagen zelf de grens met Polen passeren.

Vanaf 23 april zijn chauffeurs die in Polen aan het werk zijn verplicht een gezichtsmasker te dragen wanneer ze zich buiten hun cabine bevinden. Indien er twee personen in de cabine zijn moeten beiden tijdens het rijden een gezichtsmasker dragen.

Rij- en rusttijden
Periode 18 maart – 16 april (geldt voor nationaal en internationaal transport van goederen en personen):
-Dagelijkse rijtijd max 11 uur
-Wekelijkse rijtijd max 60 uur
-2-wekelijkse rijtijd max 96 uur
-Pauze van 45 minuten na 5,5 uur rijtijd

Periode 17 april – 31 mei (geldt voor nationaal en internationaal transport van goederen en personen):
De normale wekelijkse rust mag, als de chauffeur er voor kiest, in het voertuig worden doorgebracht mits er een goede slaapfaciliteit in de cabine is het voertuig stilstaat
-Chauffeurs moeten de redenen van de afwijking vermelden op de achterkant van de tachograafschijf of printout.
-De afwijking mag niet leiden tot achteruitgang in de arbeidsomstandigheden van chauffeurs of verkeersveiligheid

Informatiebronnen
Q&A Polen

Algemene informatie
Op 3 april kondigde de president van Portugal een nieuw decreet aan waarbij de termijn voor de momenteel geldende maatregelen werd verlengd; deze maatregelen blijven van toepassing tot 17 april 2020. Om de verspreiding van Covid-19 te voorkomen, moeten bedrijven waar mogelijk telewerken en moeten niet-essentiële winkels sluiten. De binnengrenzen blijven gesloten voor het wegverkeer. Internationaal vrachtvervoer, grensoverschrijdende pendelaars en hulpverleningsvoertuigen zijn vrijgesteld van deze beperking. Er blijven echter alleen grote grensovergangen met Spanje open: Quintanilha, Tui, Vilar Formoso, Elvas, Castro Marim, Vila Verde de Raia (Chaves), Monfortinho (Castelo Branco), Marvão (Portalegre) en Vila Verde de Ficalho (Beja). Internationaal goederen- en goederenvervoer is toegestaan, ongeacht het soort dienstverrichting of het soort vervoerde goederen. Bestuurders moeten echter de hygiënische en sanitaire vereisten respecteren die zijn opgesteld om de verspreiding van het virus te voorkomen.

In de gemeente Ovar is de noodtoestand van kracht en gelden aanvullende richtlijnen voor het beroepsgoederenvervoer.

Benodigde documenten
Tijdens de paasperiode moeten beroepsgoederenchauffeurs een verklaring met handtekening van hun werkgever bij zich hebben wanneer ze aan het werk zijn. De verklaring is bedoeld om onnodige verplaatsingen van mensen tijdens deze paasperiode te voorkomen. Het formulier kan hier worden gedownload. Bekijk de niet-officiële vertaling hier. De verplichting om een ​​dergelijk document bij zich te hebben zal in werking treden van 9 april 00.00 uur tot 13 april 00.00 uur. Gedurende deze periode is de verplaatsing van personen alleen toegestaan ​​om professionele redenen (inclusief vrachtvervoerchauffeurs) of specifieke behoeften (om naar het ziekenhuis te gaan, apotheken of om voedsel te kopen).

Rij- en rusttijden
Periode 23 maart – 6 april (geldt voor al het transport):
-Overschrijding van de dagelijkse rijtijd
-Wekelijkse rust (geen nadere norm bekend)

Benodigde documenten
Het Roemeense ministerie van Binnenlandse Zaken heeft nieuwe maatregelen aangekondigd, welke op 15 april met 30 dagen zijn verlengd. Internationaal- en nationaal goederenvervoer is uitgezonderd van deze nieuwe maatregelen. Bestuurders van vrachtwagens van meer dan 2,4 ton die aankomen in of door rode gebieden of gele gebieden zijn gereden, worden niet onderworpen aan quarantaine- of isolatiemaatregelen als ze bij de grensdoorlaatpost geen symptomen vertonen die verband houden met het coronavirus. Alle personen (ook vrachtwagenchauffeurs) die Roemenië binnenkomen, moeten een formulier invullen. Sjablonen van deze formulieren zijn hier in het Roemeens en Engels beschikbaar. Bestuurders van vrachtwagens van meer dan 2,4 ton zijn verplicht om bij de grensdoorlaatpost individuele beschermingsmiddelen aan te hebben, zoals handschoenen en gezichtsmasker. Daarnaast dient de chauffeur documenten voor te leggen die de reisroute naar de bestemming bevestigen.

Update 6 april 2020: De Roemeense overheid heeft in een nieuw militair decreet no 7 een aantal maatregelen afgekondigd, die ook van toepassing zijn op internationaal vervoer. De maatregelen zijn niet altijd even helder, TLN zoekt dit verder uit. De belangrijkste artikelen hieronder samengevat:

Vervoer waarbij geladen/gelost wordt in Roemenië:
-Artikel. 12. – Bij binnenkomst in Roemenië, moeten chauffeurs die geen corona-symptomen hebben een verklaring op eigen verantwoordelijkheid invullen, conform een model door het Ministerie van Transport. Onbekend is helaas nog waar dat model te verkrijgen is, wellicht aan de grens. De chauffeur hoeft niet in quarantaine mits de werkgever voor beschermende maatregelen zorgt.
-Artikel. 13. – Het bepaalde in artikel 12 is ook van toepassing voor chauffeurs die met hun vrachtwagen of een ander vervoermiddel naar een andere lidstaat reizen om hun woonplaats te bereiken. Bij terugkomst moet de chauffeur een door de werkgever ondertekend certificaat bij zich hebben. Onduidelijk is echter welk certificaat. TLN zoekt uit of het EU certificaat dat de Europese Commissie bij de oprichting van de green lanes heeft ontworpen voldoende is.

Transito door Roemenië:
-Artikel. 14.1 – Chauffeurs die in Roemenië transiteren hoeven bovenstaande verklaring niet bij zich te hebben, indien zij aan de volgende voorwaarden voldoen:
a) Ze gebruiken alleen de door de overheid verplicht aangewezen transitcorridors en grensposten.
Afwijking hiervan is verboden.
b) de transittijd door Roemenië mag niet meer dan 48 uur duren, incl. genomen pauzes/rusten.
c) Parkeren uitsluitend toegestaan op parkeerplaatsen gelegen op de aangewezen transitcorridors.
d) Chauffeur moeten dit formulier invullen bij binnenkomst en verlaten van het land.

-Artikel 14.2 – In geval van niet-naleving van de in paragraaf 14.1 genoemde voorwaarden, zal de chauffeur verplicht in quarantaine moeten. De kosten zijn eveneens voor de chauffeur/werkgever.
-Artikel 14.3 – Bij binnenkomst in Roemenië krijgt de chauffeur aan de grens van de inspectie voor de controle van het wegvervoer een speciale transito sticker, die hij goed zichtbaar op de voorruit moet plakken.

De Roemeense autoriteiten hebben een interactieve kaart gepubliceerd, waar de nodige tankstations en parkeer- en rustplaatsen zich bevinden.

Rij- en rusttijden
Periode 18 maart – 31 mei (geldt voor nationaal en internationaal transport van goederen):
-Dagelijkse rijtijd max 11 uur
-Pauze van 45 minuten na 5,5 uur rijtijd
-Dagelijkse rust minimaal 9 uur
-Wekelijkse rust mag later beginnen dan na 6x 24 uur

Rijverboden
Op 4 april heeft de National Company for Road Infrastructure Administration (CNAIR) de rijverboden voor voertuigen zwaarder dan 7,5 ton op het Ploiesti-Brasov-deel van de nationale weg DN1 (E60) opgeheven. De maatregel geldt tot 16 april.

Er geldt nog steeds een rijverbod op het gedeelte Boekarest-Ploiesti van DN1.

Algemene informatie
Alle personen die vanuit het buitenland in Rusland arriveren moeten gedurende 14 dagen in quarantaine. Internationaal beroepsgoederenvervoer is hiervan uitgezonderd. Het is voor chauffeurs echter verplicht om individuele beschermingsmiddelen te gebruiken / dragen en de regels voor persoonlijke hygiëne te volgen.

Vanaf 20 maart heeft de Russische regering voor een periode van een maand alle beperkingen (inclusief douane) op de levering van basisconsumptiegoederen opgeheven en is er een “groene corridor” opgezet voor importeurs en grote winkelketens. Bij invoer van een aantal goederen, waaronder geneesmiddelen en medische producten, is een nulrecht geheven.

Van 21 maart tot 25 april 2020 is de gewichtscontrole van voertuigen die basisvoedingsmiddelen en niet-voedselconsumptiegoederen (levensmiddelen, babyartikelen, medicijnen) vervoeren, per aanhangwagen en opleggers met tentzijde, opgeheven.

Deze maatregel is genomen volgens het plan van de Russische regering om te zorgen voor duurzame economische ontwikkeling in relatie tot de verslechterende situatie als gevolg van de verspreiding van de infectie met het coronavirus. Momenteel is er geen specifieke beperking opgelegd aan bemanningen die betrokken zijn bij internationaal transport in Rusland.

Informatiebronnen
Russische regering

Rij- en rusttijden
Periode 115 april – 14 mei (geldt voor nationaal en internationaal transport van goederen):
-Dagelijkse rijtijd max 11 uur
-Wekelijkse rijtijd max 60 uur
-2-wekelijkse rijtijd max 96 uur
-Pauze van 45 minuten na 5,5 uur
-Dagelijkse rust min 9 uur
-Wekelijkse rust mag later dan na 6 x 24 uur aanvangen
-Bestuurder mag de normale wekelijkse rust in de cabine genieten, mits er een adequate slaapvoorziening is en het voertuig stilstaat

Algemene informatie
Volgens CESMAD-Slowakije mogen alle internationale chauffeurs die betrokken zijn bij het internationale goederenvervoer over de weg hun activiteiten uitvoeren.

Nadat het verkeer in Slowakije op 27 maart volledig vast leek te lopen vanwege de opstoppingen aan de Hongaarse grens, besloot Slowakije de grenzen te sluiten voor vrachtauto’s van meer dan 7,5 ton. Momenteel zijn de grenzen weer open, is al het vrachtverkeer toegestaan en is de situatie op de weg stabiel.

Benodigde documenten
Stand van zaken omtrent gedogen van rijbewijzen en code 95/CPC’s die gedurende de coronacrisis zijn verlopen – Slowakije heeft voorlopig een gedoogperiode.

Rij- en rusttijden
Periode 19 maart – 31 mei (geldt voor nationaal en internationaal transport van goederen):
-Dagelijkse rijtijd max 11 uur
-Wekelijkse rijtijd max 60 uur
-2-wekelijkse rijtijd max 96 uur
-45 minuten pauze na 5,5 uur rijtijd
-Dagelijkse rust minimaal 9 uur

Rijverboden
Op 28 april hebben de Slowaakse autoriteiten besloten het rijverbod op te heffen dat oorspronkelijk gepland stond op 1, 3, 8 en 10 mei.

Algemene informatie
Internationaal goederenvervoer van en naar Spanje blijft mogelijk. De noodtoestand is van kracht. Goederenvervoer is vrijgesteld van de genomen maatregelen. Het is nog niet duidelijk hoe lang de noodtoestand van kracht zal zijn.

Er is een nieuw besluit ingevoerd waarin staat aangegeven dat betaald vakantieverlof van 30 maart tot 9 april moet worden opgenomen door degenen die werken in gebieden die als niet-essentieel worden beschouwd. Het beroepsgoederenvervoer is hiervan uitgezonderd. Mocht je moeten laden of lossen in Spanje, communiceer dan eerst met de klant/opdrachtgever.

Het Spaanse Ministerie heeft een toelichting gepubliceerd over de toepassing van Koninklijk Besluit 10/2020, dat betaald verlof regelt voor mensen die in niet-essentiële sectoren werken.
Het ministerie verduidelijkt dat de status van “essentieel” geldt voor soorten werknemers en niet voor soorten goederen, dus er is geen lijst van “essentiële goederen”.
In de laatste alinea van de toelichting staat duidelijk dat mensen die bij de in- of uitvoer van welke soort goederen of materialen dan ook zijn vrijgesteld van de toepassing van het besluit.
Daarom wordt de transportsector als essentieel beschouwd, ongeacht het soort goederen dat wordt vervoerd.

Daarnaast heeft het Spaanse Ministerie een lijst met toeristische accommodatie gepubliceerd (interactieve kaart) met slaapgelegenheden die open blijven voor onder meer chauffeurs die zich bezighouden met het vervoer van passagiers en goederen.

Benodigde documenten
Spaanse vrachtwagenchauffeurs moeten vanwege de verscherpte maatregelen onderweg een bepaald document bij zich hebben wanneer ze zich in dat land op de weg bevinden. Op het niet hebben van dit document staan hoge boetes.

Vanwege de onzekerheid over de procedures en controles die worden uitgevoerd bij wegvervoer en tot verdere verduidelijking wordt gegeven, moedigt onze Spaanse zusterclub ASTIC chauffeurs aan om een door de afzender of de geadresseerde ondertekend certificaat aan boord te hebben waarin staat dat het vervoeren van goederen essentieel is, overeenkomstig de bijlage van Koninklijk Besluit 10/2020 (zie Bijlage (ANNEX) voor de Nederlandse versie).

Laat de afzender of geadresseerde dit document opstellen waarna een ondertekende versie aan de chauffeur meegegeven wordt voordat hij Spanje binnenrijdt. Bestuurders wordt ook geadviseerd om de aansprakelijkheidsverklaring, ondertekend door het bedrijf, in de bijlage van Verordening 307/2020 aan boord te hebben. Klik hier voor de invulhulp.  TLN gaat in gesprek met de overheid om dit probleem aan te kaarten.

31-03-2020       Bron: Astic

Rij- en rusttijden
Periode 14 april –  31 mei (geldt voor nationaal en internationaal transport van goederen):
-Dagelijkse rijtijd maximaal 11 uur
-Dagelijkse rust minimaal 9 uur
-Elke vier weken minimaal 4 wekelijkse rusten, waarvan minimaal 2 van minimaal 45 uur
-Bekorte rusten hoeven niet te worden gecompenseerd
-Bestuurder mag de normale wekelijkse rust in de cabine genieten, mits er een adequate slaapvoorziening is en het voertuig stilstaat.

Rijverboden
De volgende rijverboden zijn opgeschort voor de gehele duur van de noodtoestand:
– Weekverboden voor voertuigen van meer dan 7,5 ton
– Weekend- en feestverboden voor ADR-voertuigen
– Week-, feest- en weekendverboden voor exceptioneel transport
– Alle verkeersverboden voor transportvoertuigen in Catalonië en Baskenland.

Informatiebronnen
Ministerie van Binnenlandse Zaken, Directie Wegvervoer

Algemene informatie
Tsjechië sluit de grenzen, maar goederenvervoer blijft mogelijk. Tsjechië schort de handhaving van de rij- en rusttijden op. Deze versoepeling geldt tot 16 april.

Op sommige delen van het wegennet geldt een inhaalverbod. Vanaf 19 maart 2020 gelden voor de grensvakken van de snelwegen D1, D2, D5, D8 en D11 gedurende 60 dagen de volgende beperking: in de richting van de grensovergangen mogen vrachtwagens van meer dan 3,5 ton niet inhalen.

Vanwege de Covid-19 maatregelen zijn enkele grenzen gesloten in Tsjechië. Raadpleeg deze link voor de meest actuele informatie.

Tsjechië staat alleen een extra persoon op de vrachtauto toe als deze persoon ook over een code 95 beschikt. Als iemand niet bevoegd is om een vrachtauto te besturen, mag deze persoon niet mee voor bijvoorbeeld het helpen bij het laden en lossen.

Rij- en rusttijden
Periode 15 april –  31 mei (geldt voor nationaal en internationaal transport van goederen):
-Dagelijkse rijtijd max 11 uur
-Wekelijkse rijtijd max 60 uur
-Twee wekelijkse rijtijd max 100 uur
-Wekelijkse rust mag uitgesteld worden tot later dan 6 x 24 uur
-Wekelijkse normale rust mag in het voertuig genoten worden, mits het voertuig stilstaat en een geschikte slaapfaciliteit heeft

Rijverboden
Met ingang van 18 mei 2020 heeft Tsjechië alle bestaande vrijstellingen op het weekend- en vakantierijverbod opgeheven.

Algemene informatie
Beroepsgoederenvervoer is toegestaan. Vrachtwagens die goederen vervoeren, zoals medicijnen, medische voorraden en voedselvoorraden die dringend zijn voor Turkije, krijgen voorrang om Turkije binnen te komen. Buitenlandse bestuurders die geen symptomen van COVID-19 vertonen en die van plan zijn Turkije binnen 72 uur na binnenkomst te verlaten, worden niet onderworpen aan een quarantaineperiode van 14 dagen. Turkse chauffeurs die geen symptomen van COVID-19 vertonen, mogen Turkije verlaten zonder quarantaineprocedures. De belangrijke relevante gezondheidsonderzoeken en, controles en beschermende maatregelen in het land blijven verplicht.

Benodigde documenten
Bij binnenkomst in het land zijn chauffeurs verplicht in te stemmen met een verbintenisbrief van het Turkse ministerie van Binnenlandse Zaken waarin staat dat ze rechtstreeks naar hun punt van bestemming rijden, behalve in noodgevallen, anders worden boetes opgelegd onder de Algemene Gezondheidswet.

Informatiebronnen
Ministerie van Verkeer

Algemene informatie
De Britse regering heeft maatregelen getroffen tegen het coronavirus. Britse staatsburgers wordt afgeraden naar het buitenland te reizen wanneer dit niet urgent is. Deze maatregelen hebben geen invloed op internationaal en binnenlands vrachtvervoer. Ook heffingenregelingen voor weggebruikers in Londen zijn tot nader order tijdelijk opgeschort. Dit omvat de congestieheffing, de centrale Londense ULEZ en de Londense LEZ.

Onze Britse zusterclub heeft een document opgesteld voor chauffeurs die zich willen verplaatsen van huis naar hun standplaats. Het is meerdere keren voorgekomen dat chauffeurs staande werden gehouden door de lokale politie. Het document laat duidelijk zien waarom het voor beroepschauffeurs is toegestaan om zich op de weg te bevinden. Het formulier hoeft niet ingevuld of ondertekend te zijn. Het digitaal meebrengen van het formulier is voldoende.

TLN adviseert leden om het formulier (digitaal) mee te nemen.

Rij- en rusttijden
Periode 23 maart – 31 mei (geldt voor al het transport van goederen in Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland):
-Dagelijkse rijtijd max 11 uur OF:
-Wekelijkse rust uiterlijk na 7 x 24 uur, binnen 2 weken nog wel steeds 1 normale en 1 gereduceerde rust of 2 normale rusten.
-Wekelijkse rijtijd max 60 uur
-2-wekelijkse rijtijd max 96 uur
-Pauze van 45 minuten na 5,5 uur rijtijd
-Dagelijkse rust minimaal 9 uur

Informatiebronnen
Organisatie voor beroeps-goederenvervoer over de weg

Chauffeurs die doorvoer transporten uitvoeren, zijn verplicht het grondgebied van Wit-Rusland te verlaten via de kortste mogelijke route. Dit moet gebeurd zijn uiterlijk de dag na de dag van binnenkomst op Wit-Russisch grondgebied. Dit geldt niet wanneer er sprake is van een voertuigongeval (pech), en/of bij lossen, overslag of vervanging van het voertuig als daar melding van is gemaakt in de transportovereenkomst. Tijdens periodes waarin wordt gestopt, mogen chauffeurs op doorvoer het terrein van de stop-/parkeerplaatsen niet verlaten voor rust en/of maaltijden.

Algemene informatie
Zweden gaat de grenzen sluiten. Het goederenvervoer blijft toegestaan, er is geen aanvullend formulier nodig.

Rij- en rusttijden
Periode 15 april – 31 mei (Geldt voor alle transport van goederen in Zweden):
-Dagelijkse rijtijd max 11 uur
-Wekelijkse rijtijd max 60 uur
-2-wekelijkse rijtijd 120 uur
-Dagelijkse rust minimaal 9 uur
-Wekelijkse rust minimaal 24 uur

Kortere rust dan 45 uur mag in de cabine

Informatiebronnen
Organisatie voor het beroepsgoederenvervoer

Algemene informatie
De grenzen van Zwitserland zijn gesloten. Internationaal goederenvervoer blijft toegestaan. Deze maatregel duurt tot 19 april.

Het internationale goederenvervoer wordt niet beïnvloed door de maatregelen en alle grensdoorlaatposten staan ​​open voor vrachtbewegingen. Bij sommige grensovergangen zijn ook groene rijstroken voor de invoer, uitvoer en doorvoer van medische producten, levensmiddelen, brandstofvoorraden en post. Klik hier voor een overzicht van de grensovergangen die zijn uitgerust met groene rijstroken voor bepaalde goederen.

Rij- en rusttijden
Periode 19 maart – 19 april (geldt voor transport van essentiële goederen en basisgoederen mits de onderneming een officieel certificatie heeft ontvangen van het Federal Office for National Economic Supply (Appovisionnenenment Economique du Pays (AEP):
-2-wekelijkse rijtijd max 112 (2 x 56) uur
-Dagelijkse rust 9 uur (max 5 keer tussen 2 wekelijkse rusten)
-Wekelijkse rust van 45 uur mag verkort worden tot 36 uur

Informatiebronnen
Ministerie van Verkeer