Het coronavirus en de landeninformatie

Welke maatregelen gelden voor het beroepsgoederenvervoer per land in Europa?

Het coronavirus treft heel Europa. Wat vandaag nieuws is, kan morgen achterhaald zijn. Om een duidelijk, actueel en inzichtelijk overzicht te geven in de maatregelen die gelden voor het beroepsgoederenvervoer per land in Europa heeft TLN een interactieve kaart gemaakt waarin je per land kunt zien wat er speelt. Zodra er nieuwe informatie uit het buitenland bij ons bekend is, zal het op deze pagina aangevuld worden.
De reguliere landenkaart met informatie over transportdocumenten, milieuzones, feestdagen en meer vind je hier.

Deze informatie wordt continu geactualiseerd. Bij gebruik van informatie uit deze landenkaart is bronvermelding verplicht.
Laatste update: 10 mei 2022 14:03 uur. Disclaimer

Kaart Europa

Actuele informatie Europa

TLN houdt de ontwikkelingen per land nauwlettend in de gaten. De IRU heeft een lijst samengesteld met testlocaties, bekijk deze hier. Selecteer een land voor de actuele maatregelen.

Kaart Europa

Actuele informatie Albanië

Kaart Europa

Actuele informatie België

Kaart Europa

Actuele informatie Bosnië en Herzegovina

Kaart Europa

Actuele informatie Bulgarije

Kaart Europa

Actuele informatie Denemarken

Kaart Europa

Actuele informatie Duitsland

Kaart Europa

Actuele informatie Estland

Kaart Europa

Actuele informatie Finland

Kaart Europa

Actuele informatie Frankrijk

Kaart Europa

Actuele informatie Griekenland

Kaart Europa

Actuele informatie Hongarije

Kaart Europa

Actuele informatie Ierland

Kaart Europa

Actuele informatie Italië

Kaart Europa

Actuele informatie Kosovo

Kaart Europa

Actuele informatie Kroatië

Kaart Europa

Actuele informatie Letland

Kaart Europa

Actuele informatie Litouwen

Kaart Europa

Actuele informatie Luxemburg

Kaart Europa

Actuele informatie Macedonië

Kaart Europa

Actuele informatie Malta

Kaart Europa

Actuele informatie Moldavië

Kaart Europa

Actuele informatie Nederland

Kaart Europa

Actuele informatie Noorwegen

Kaart Europa

Actuele informatie Oostenrijk

Kaart Europa

Actuele informatie Polen

Kaart Europa

Actuele informatie Portugal

Kaart Europa

Actuele informatie Roemenië

Kaart Europa

Actuele informatie Rusland

Kaart Europa

Actuele informatie Servië

Kaart Europa

Actuele informatie Slovenië

Kaart Europa

Actuele informatie Slowakije

Kaart Europa

Actuele informatie Spanje

Kaart Europa

Actuele informatie Tsjechië

Kaart Europa

Actuele informatie Turkije

Kaart Europa

Actuele informatie Verenigd Koninkrijk

Kaart Europa

Actuele informatie Wit-Rusland

Kaart Europa

Actuele informatie Zweden

Kaart Europa

Actuele informatie Zwitserland

 • Albanië
 • België
 • Bosnië en Herzegovina
 • Bulgarije
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Finland
 • Frankrijk
 • Griekenland
 • Hongarije
 • Ierland
 • Italië
 • Kosovo
 • Kroatië
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Macedonië
 • Malta
 • Moldavië
 • Nederland
 • Noorwegen
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Rusland
 • Servië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Spanje
 • Tsjechië
 • Turkije
 • Verenigd Koninkrijk
 • Wit-Rusland
 • Zweden
 • Zwitserland

Algemene informatie
Internationaal en binnenlands personenvervoer is verboden. Het transport van goederen en medische benodigdheden is vrijgesteld van de verstrekking.

Informatiebronnen
Organisatie voor beroepsgoederenvervoer over de weg in Albanië

Algemene informatie
Het beroepsgoederenvervoer kan ongehinderd doorgaan er zijn geen beperkingen. De quarantaineverplichtingen voor degene die uit de rode zones komen zijn niet van toepassing op de transportsector.

Chauffeurs worden bij laad- en loslocaties sinds eind oktober 2021 gevraagd het mondkapje te dragen (wat in de praktijk al bij verschillende bedrijven gebeurde). De covid safe app is enkel voor het bijwonen van evenementen en in de horeca. Chauffeurs hoeven deze dus niet te tonen bij het uitvoeren van hun werkzaamheden.

De avondklok is vervangen door een samenscholingsverbod in de openbare ruimte dat geldt vanaf middernacht tot 5 uur ‘s morgens. Meer dan 3 personen, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld, mogen zich niet samen verplaatsen in de openbare ruimte als ze niet tot hetzelfde huishouden behoren.

Verhuizingen
Verhuizingen zijn niet toegestaan, tenzij de social distancing van 1,5 meter gegarandeerd kan worden. De verhuizing moet dringend en noodzakelijk zijn, het aantal helpers moet beperkt blijven, bij voorkeur tot de personen met wie men onder één dak woont en men moet de basishygiëneregels opvolgen. De beroepsfederatie voor de verhuizers (BKV) heeft voor haar leden een ‘’Corona Proof’’ certificaat ontworpen, wat geen verplicht document is maar een vorm van vrijblijvend “kwaliteitslabel” dat afgeleverd kan worden door de preventiedienst van de onderneming. Het is een soort audit die ondersteund wordt door de beroepsfederatie voor de verhuizers (BKV), als officieel ‘bewijs’ dat de onderneming “passende preventiemaatregelen” heeft genomen. Het document is specifiek voor BKV-leden en dus niet iets waar een Nederlandse onderneming wakker van moet liggen. De gids met aangeraden maatregelen specifiek voor de verhuissector, waar dus ook het document van de BKV op is gebaseerd, kan je hier terugvinden op de site van BKV en Federale Overheidsdienst Werk.

Benodigde documenten
Chauffeurs hoeven sinds 8 maart 2021 geen Passenger Locator Form meer in te vullen en mee te nemen. Chauffeurs zijn ook vrijgesteld van het bij zich hebben van een negatieve coronatest en een verplichte quarantaine.

Diverse Belgische overheden (Wallonië, de Vlaamse Waterwegen en het Gewest Vlaanderen) bevestigen dat er niet gehandhaafd wordt op het rijden van gevaarlijke stoffen met verlopen diploma’s/certificaten.

 

Rij- en rusttijden

Rijverboden
Geen.

Informatiebronnen
Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

Algemene informatie
Op deze website staat een toelichting van de overheid waarin staat uitgelegd dat de transportsector is vrijgesteld van de genomen maatregelen. Chauffeurs hoeven geen negatieve coronatest te laten zien en hoeven dus ook niet in quarantaine.

In artikel 3, lid (1), punt c) staat: “vrachtwagenchauffeurs die internationaal transport uitvoeren zijn niet verplicht om een ​​negatieve test voor COVID-19 te hebben, op voorwaarde dat hun verblijf in Bosnië en Herzegovina niet langer duurt dan 12 uur”.

Informatiebronnen
Federal Ministry of Transport and Communications

Algemene informatie
Van 1 december 2021 tot 31 maart 2022 gelden de bepalingen van de nieuwe verordening van het ministerie van Volksgezondheid:

Chauffeurs in de transportsector die Bulgarije binnenkomen, blijven vrijgesteld van de verplichting om een coronatest of een EU Digitaal Corona Certificaat te overleggen als ze aankomen uit andere landen dan de Republiek Mozambique, de Republiek Botswana, de Republiek Zuid-Afrika, Lesotho, Eswatini, de Republiek Namibië en de Republiek Zimbabwe.

Het gebruik van een mondkapje is nog steeds verplicht in alle gesloten openbare plaatsen (behalve in eet- en drinkgelegenheden), en op open openbare plaatsen waar het niet mogelijk is om een fysieke afstand van 1,5 m te bewaren. Mondkapjes zijn te bestellen in de TLN Ledenwinkel.

Benodigde documenten
Vervoerders die naar/door Bulgarije rijden dienen vooraf een verklaring in te vullen en ondertekenen. De verklaring is hier in het Engels te downloaden.

De gezondheidsautoriteiten aan de grens geven een instructienota af aan de bestuurders die transiteren door Bulgarije, met vermelding van de bijzonderheden:

-de datum en het tijdstip waarop zij het grondgebied moeten verlaten; en de grensovergang waar ze moeten vertrekken.

Rij- en rusttijden
De rij- en rusttijden zijn niet meer vrijgesteld.

Rijverboden
Op 14 april 2020 heeft de Bulgaarse overheid aangekondigd dat het rijverbod op feestdagen, alsook het zomerrijverbod opgeheven is tot nader order.

Informatiebronnen
Ministerie van Transport, Informatie technologie en communicatie

Algemene informatie
Personen die Denemarken binnenkomen voor goederenvervoer of na het vervoer van goederen naar het buitenland zijn vrijgesteld van de verplichting tot testen en isoleren. Dit geldt voor zowel eigen als buitenlandse vrachtdiensten. Het soort goederen dat vervoerd wordt is hierin niet bepalend. Meer informatie over inreizen in Denemarken is hier te lezen.

Een Deens bedrijf is wettelijk toegestaan om een Covid-certificaat van bezoekers te eisen. Voor beroepschauffeurs betekent dit dat ze op locatie kunnen worden gevraagd om een vaccinatiebewijs, een herstelbewijs of een negatieve coronatest. Een negatieve sneltest is 48 uur geldig en negatieve PCR-test is 72 uur geldig. Het wordt aanbevolen om contact op te nemen met Deense partners en opdrachtgevers om te vragen of zij een Covid-certificaat van bezoekers eisen.

Per 26 november 2021 treedt in Denemarken een nieuwe wet in werking die werkgevers het recht geeft om werknemers te verplichten een Covid-certificaat te tonen of zich te laten testen en de resultaten bekend te maken. Door deze wetswijziging is het toegestaan dat een werkgever een werknemer verplicht een Covid-certificaat te laten tonen. Als een werkgever van deze mogelijkheid gebruik wil maken, moeten werknemers hiervan vooraf schriftelijk op de hoogte worden gesteld.

In steeds meer plaatsen is het dragen van een mondkapje in de buitenlucht verplicht. Het gebruiken van een sjaal als mondbedekking is toegestaan. Ook op de ferry’s zijn mondkapjes verplicht. Bij de grenzen worden willekeurige coronatesten uitgevoerd.

Onderaan op deze website vind je de locaties waar je zonder registratie/aanmelding vooraf zowel een PCR-test als een sneltest kunt afnemen.

Rij- en rusttijden
De rij- en rusttijden zijn niet meer vrijgesteld.

Informatiebronnen
Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Algemene informatie
Duitsland kent sinds 20.03.2022 geen landelijke/regionale 3G verplichting meer. Laad/losadressen zouden hier echter nog wel om kunnen vragen.

De chauffeur dient altijd een mondkapje binnen handbereik te hebben aangezien deze standaard worden benoemd bij de huisregels voor het betreden van de locaties op Duits grondgebied.

Duitsland hanteert per 1 oktober 2022 de zogenaamde ‘infectiebeschermingswet’. Deelstaten kunnen er voor kiezen dit toe te passen op hun grondgebied. Dit heeft behalve als laad/los adressen hier om vragen geen verdere gevolgen voor de transportsector.

FFP2-mondkapjes blijven landelijk verplicht in klinieken, verpleeghuizen en dokterspraktijken. Mondkapjes kunnen verplicht gesteld worden in lokale treinen en bussen, maar ook in binnenruimten, zoals winkels, restaurants en evenementenruimtes. Wie een negatieve test laat zien, moet vrijgesteld worden van zo’n verplichting in de Horeca en op evenementen.

Mondkapje
Met uitzondering van Beieren stellen Duitse Bundeslanden minimaal een medisch mondkapje (type I, II en IIR) verplicht bij het gebruik van het openbaar vervoer, bezoek aan alle winkels inclusief garages, tankstations en de daarbij behorende parkeerplaatsen. Beieren verplicht het gebruik van minimaal FFP2 mondkapjes. De TLN Ledenwinkel verkoopt medische mondkapjes type IIR.

Rij- en rusttijden
De rij- en rusttijden zijn niet meer vrijgesteld.

Rijverboden
Alle vrijstellingen van rijverboden op zon- en feestdagen voor goederenvervoer die zijn verleend door de Duitse Deelstaten als gevolg van de COVID-19-pandemie zijn niet meer van toepassing vanaf 1 juli 2021.

De rijverboden per Bundesland staan vermeld op dit overzicht van de BAG(pagina 7). Het advies is deze regelmatig te raadplegen. Hier tref je informatie over de Bundeslanden en de data waarop bepaalde goederen mogen worden vervoerd op dagen waarop normaal gesproken een rijverbod van toepassing is. Onder het kopje ‘’Hinweis’’ is te zien welke ritten zijn uitgezonderd.

Informatiebronnen
Bundespolizei

Algemene informatie
De regering heeft besloten de doorgang van de binnen- en buitengrenzen van Schengen tijdelijk te beperken en grenscontroles opnieuw in te voeren om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Alleen staatsburgers van Estland en houders van een Estse verblijfsvergunning (of verblijfsrecht) kunnen Estland binnenkomen, evenals buitenlandse staatsburgers met gezinsleden die in het land wonen. Internationaal wegtransport is hiervan vrijgesteld. Er zijn ook geen beperkingen voor het verlaten van het land.

Algemene informatie

Van 27 januari tot 25 februari zijn er zijn striktere regels wat betreft inreisbeperkingen en grenscontroles.

De transportsector is aangemerkt als essentieel en hierdoor volledig vrijgesteld, waardoor de werkzaamheden ongestoord kunnen worden uitgevoerd.

Op de website van de Finse overheid kan je Finse overheid kan je aanvullende informatie over dit onderwerp terugvinden.

Rij- en rusttijden
De rij- en rusttijden zijn niet meer vrijgesteld.

Informatiebronnen
Organisatie voor beroepsgoederenvervoer over de weg

Algemene informatie
Beroepsgoederenvervoer is toegestaan. Chauffeurs zijn vrijgesteld van de quarantaineverplichting. Er mag dubbel bemand worden gereden. Drie personen in de cabine mag niet. Houd rekening met de hygiënemaatregelingen in het land. Iedere vrachtauto moet water en zeep aan boord hebben (zie artikel 22). Ook wegwerphanddoeken en hydroalcoholische gel zijn verplicht. Bij het niet naleven van deze richtlijnen loopt men het risico beboet te worden.

Per 29 november heeft Frankrijk een aantal nieuwe maatregelen ingesteld:
-Mensen van 18 tot 64 jaar die hun laatste dosis vaccin vóór 17 juni hadden, moeten hun booster vóór 15 januari 2022 hebben ontvangen, zodat hun pas niet wordt gedeactiveerd. Chauffeurs in het beroepsgoederenvervoer zijn hiervan uitgezonderd.
-PCR en antigeentests hebben een geldigheid van 24 uur, in plaats van 48 of 72 uur
-Het dragen van een mondkapje is vanaf 29 november 2021 verplicht in alle publieke binnenruimtes.

Sinds 13 november 2021 gelden beperkingen voor niet-ingeënte passagiers uit de volgende landen: Duitsland, Oostenrijk, België, Bulgarije, Kroatië, Estland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Letland, Litouwen, Nederland, Tsjechische Republiek, Roemenië, Slovenië en Slowakije. Mensen die uit deze landen komen, kunnen een test (antigenisch of PCR) laten zien die in de afgelopen 24 uur is uitgevoerd. Op 22 november 2021 zijn Luxemburg, Polen en Zwitserland toegevoegd aan deze lijst. Beroepschauffeurs zijn vrijgesteld van deze maatregel.

Wegrestaurants
Volgens de Franse Zusterorganisatie (FNTR) zullen gezondheidsbewijzen (pass sanitaire) bij veel cafés en restaurants langs de weg ook verplicht worden gesteld voor chauffeurs. Onder gezondheidsbewijs wordt verstaan: of een vaccinatiebewijs, of een negatief testresultaat, of een verklaring herstellend te zijn van het coronavirus.

Via deze link tref je een overzicht van restaurants langs de weg waar chauffeurs in het beroepsgoederenvervoer géén gezondheidspas hoeven te hebben.

Klik op deze link om de kaart te bekijken met daarop de ligging van de restaurants. Deze kaart wordt continu bijgewerkt volgens de gepubliceerde decreten van de lokale overheid.

Verhuizingen
Verhuizingen zijn weer toegestaan. Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, heeft de Franse regering aangekondigd dat verhuizingen door professionele verhuizers onder bepaalde voorwaarden zijn toegestaan.

De beroepsorganisaties (OTRE en CSD (Chambre syndicale du déménagement) hebben een gids met instructies opgesteld die de verhuisbedrijven helpt hun activiteiten te hervatten en tegelijkertijd de gezondheid van hun werknemers, hun klanten en alle mensen die zij tijdens de werkzaamheden tegenkomen, te beschermen.

Enkele aanbevelingen uit deze gids zijn:
-Twee verhuizers per voertuig, of 3 als er een achterbank is, maar met een vrije ruimte tussen de begeleiders.
-Het dragen van een mondkapje. (Mondkapjes zijn vanaf nu ook te bestellen in de TLN Ledenwinkel. Klik hier.
-Bij het collectief tillen van voorwerpen moeten de werknemers een veiligheidsbril of een vizier dragen zodra het onmogelijk is om de regels inzake physical distancing te respecteren. In Frankrijk bedraagt deze afstand 1 meter.
-De klant dient zich op de dag van de verhuizing door slechts één persoon in de woning te laten vertegenwoordigen.

Benodigde documenten
Formulieren
De Franse overheid heeft op haar website een overzicht gepubliceerd met daarop de formulieren die per situatie verplicht zijn .

 1. Elke wegvervoerder die op het nationale grondgebied aankomt, moet een Europees certificaat voor werknemers in de internationale transportsector overleggen. Dit is dus voor het vervoer over de weg.
 2. Elke wegvervoerder die vanuit Ierland of VK over zee rechtstreeks naar Frankrijk komt, moet vóór het instappen, evenals aan de autoriteiten die met grenscontrole zijn belast, deze verklaring op erewoord verstrekken. Hierbij de Engelse versie.
 3. Alle wegvervoerders die vanuit het buitenland over zee rechtstreeks naar Frankrijk komen, (met uitzondering van iedereen die uit Europa en het Verenigd Koninkrijk) moeten vóór het instappen, evenals aan de autoriteiten die belast zijn met de controle van de grenzen, deze verklaring op erewoord verstrekken.

Door het ondertekenen van een verklaring op erewoord gaat de chauffeur akkoord met het volgende:
-Chauffeur heeft geen symptomen corona.
-Chauffeur is naar zijn weten in de veertien dagen voorafgaand aan de reis niet in contact is geweest met iemand die besmet is met het coronavirus.
-Chauffeur beseft dat bij zijn aankomst op het nationale grondgebied een coronatest uitgevoerd kan worden.

Chauffeurs uit het VK
De voorwaarden die van toepassing zijn op passagiers die uit het VK komen zijn:
-Gevaccineerde personen moeten een PCR- of antigeentest laten zien die niet ouder is dan 48 uur.
-Ongevaccineerde personen moeten een PCR- of antigeentest laten zien die niet ouder is dan 24 uur.

Negatieve coronatest
Vrachtwagenchauffeurs die vanaf het Europese continent arriveren hoeven geen negatieve coronatest bij zich te hebben. Op de website van de Franse overheid is te lezen dat de transportsector is vrijgesteld van het hebben van een negatieve Coronatest bij binnenkomst.

Rij- en rusttijden
De rij- en rusttijden zijn niet meer vrijgesteld.

Informatiebronnen
Organisatie voor beroepsgoederenvervoer over de weg

Algemene informatie
Het beroepsgoederenvervoer is toegestaan. Het PLF is sinds 15 maart 2022 niet meer verplicht.

De transportsector is vrijgesteld van de zogenoemde PCR-test en hoeft geen negatieve coronatest af te nemen óf te overhandigen. Met uitzondering van binnenkomst via Kakavia en Evzoni en op de veerboot-route van Italië naar Griekenland.

Tot en met 26 juni 2021 06:00 uur ’s ochtends geldt een zelftestverklaring op de veerbootroute Italië-Griekenland. Vrachtwagenchauffeurs, ongeacht hun nationaliteit, die vrachtvervoer uitvoeren op de veerbootroutes Italië-Griekenland (naar de havens van Patras, Igoumenitsa en Corfu) moeten in de vertrekhaven een COVID-19-zelftestverklaring met negatief resultaat indienen voordat ze aan boord van het schip gaan. Bij aankomst in de Griekse haven moeten chauffeurs de bovenstaande zelftestverklaring aan de bevoegde Griekse autoriteiten overleggen en worden ze onderworpen aan een verplicht onderzoek voor COVID-19-antigeen sneltest.

Hier kun je het formulier downloaden.

In de havens van Patras en Igoumenitsa worden sneltests uitgevoerd op alle personen die Griekenland binnenkomen via Italië, en sinds 25 februari 2021 worden in Promahonas (GR-BUL) sneltests uitgevoerd. Dit veroorzaakt lange wachtrijen en vertragingen bij de BCP. Er is ook een dagelijks quotum ingevoerd van 400 personen die via Kakavia en Evzoni binnenkomen, dit geldt niet voor vrachtwagenchauffeurs.

De Griekse regering heeft vanaf 24 oktober aanvullende maatregelen aangekondigd. De nieuwe maatregelen omvatten het volgende:
– Een avondklok van 00:30 tot 05:00 uur in de regionale eenheden categorie 3 (oranje zone) en 4 (rode zone). Attika en Thessaloniki zijn in deze categorieën opgenomen (een volledige kaart waarop is aangegeven om welke regio’s in Griekenland het gaat, is hier te vinden).
– Er is een vrijstelling voor degenen die ’s nachts werken en voor noodgevallen. Vrachtwagenchauffeurs die ’s nachts in de verboden zones werken, moeten een attest van hun werkgever hebben. De Griekse regering heeft hiervoor geen specifiek sjabloon beschikbaar gesteld.
– Mondkapjes zijn zowel binnen als buiten verplicht.

Grenzen goederenvoer – update 10 augustus 2020
Voor het goederenvervoer is de toegang over land toegestaan aan de volgende grenzen:

1.Kakavia (GR-ALB)
2.Krystallopigi (GR-ALB)
3.Evzoni (GR-MD)
4.Promachona (GR-BUL)
5.Ormenio (GR-BUL)
6.Nymfaia (GR-BUL)
7.Kipi (GR-TUR)

De Grieks-Bulgaarse grensovergang bij Promahonas-Kulata is vanaf 7 augustus om 23:00 uur de enige landgrens die 24 uur per dag open is. Alle andere landgrenzen naar Griekenland zullen elke nacht van 23:00 tot 07:00 uur plaatselijke tijd gesloten zijn. Deze beperking geldt voor alle voertuigen (goederen- en personenvervoer). De enige landgrens die openstaat voor passagiers is de Grieks-Bulgaarse grensovergang bij Promahonas-Kulata. Van alle andere landgrenzen mogen alleen passagiers met uitzonderlijke redenen om Griekenland binnen te komen, de grens oversteken (vaste bewoners, familieleden, werkredenen, studenten, medische redenen, etc.).

Dit is een algemene beperking voor iedereen en tot nu toe zijn er geen vrijstellingen aangekondigd. Onze zusterorganisatie, OFAE, werkt momenteel aan het verkrijgen van vrijstellingen voor bederfelijke en ADR-goederen. Deze beperkende maatregelen hebben geen invloed op de zeegrenzen. De veerbootroutes van Italië naar Griekenland en vice versa zijn normaal. Het gebruik van gezichtsmaskers is verplicht aan boord.

Rij- en rusttijden
De rij- en rusttijden zijn niet meer vrijgesteld.

Informatiebronnen
Ministerie van Verkeer

De Hongaarse regering heeft alle coronamaatregelen opgeheven. Sinds 7 maart 2022 is binnenkomst in Hongarije zonder beperkingen mogelijk.

Algemene informatie
Beroepsgoederenvervoer is toegestaan. Sinds 6 maart 2022 zijn de coronamaatregelen komen te vervallen. Een PLF, negatief testbewijs, vaccinatie, quarantaine etc. zijn dus niet meer van toepassing.  De Ierse overheid verschaft via haar website meer informatie.

Rij- en rusttijden
De rij- en rusttijden zijn niet meer vrijgesteld

Algemene informatie
Het beroepsgoederenvervoer is toegestaan. Sinds 1 juni 2022 is een QR-code of negatief testresultaat (Green Pass) niet meer verplicht. Alleen bij bezoek aan een ‘health facility’ zoals ziekenhuizen is een Green Pass verplicht, met als doel de patiënten te beschermen.

PLF
Sinds 1 mei 2022 hebben chauffeurs geen verplichting meer om het passenger locator form in te vullen.

Rijverboden
Geen uitzonderingen. Alle rijverboden worden toegepast.

Informatiebronnen
Ministerie van Verkeer
Ministerie van Buitenlandse Zaken en Internationale Samenwerking
Confetra

Algemene informatie
De regering van Kosovo heeft de tarieven (handelsverbod van 100% belasting op alle goederen uit Servië en Bosnië Herzegovina) op de invoer van grondstoffen uit Servië en BH opgeheven en heeft de annulering van alle tarieven per 1 april aangekondigd. Het opheffen van deze handelsbarrière was een verzoek van de EU en de VS. Aangezien het verbod op 22 maart werd opgeheven, is het nog steeds onduidelijk wat de grensprocedure is voor vrachtvoertuigen op de grensposten van Servië en Kosovo. Vrachtwagens staan ​​momenteel stil bij de grensovergang.

Algemene informatie
De quarantainerichtlijn voor onze sector is komen te vervallen. Beroepsgoederenvervoerders die door Kroatië reizen, mogen alleen de snelwegen gebruiken. Als de chauffeur via secundaire wegen de grens oversteekt, moet hij de kortste route naar de snelweg nemen om zijn doorvoer door het land te vervolgen. Stoppen in rustgebieden is toegestaan ​​mits social distancing wordt gehandhaafd, zowel binnen als buiten. Er moet bij het verlaten van de cabine altijd mondbedekking worden gedragen.

Rij- en rusttijden
De rij- en rusttijden zijn niet meer vrijgesteld.

Informatiebronnen
Ministerie van Verkeer

Algemene informatie
Het beroepsgoederenvervoer is toegestaan en aangemerkt als essentieel (zie paragraaf 35.4.3). Bij de grenzen worden steekproefsgewijs testen afgenomen. Let op: de testen worden ook uitgevoerd bij personen die een geldig vaccinatiebewijs hebben, of een bewijs hebben herstellende te zijn van Covid-19. Voor de transportsector gelden geen specifieke uitzonderingen.

Van 21 oktober 2021 tot en met 14 november 2021 gelden er beperkingen op nachtelijke verplaatsingen. Van 20.00 tot 05.00 uur zijn mensen verplicht in hun woon- of werkplek te blijven. Iedereen die gedurende deze tijd zijn woon- of werkplek verlaat, moet een eigen verklaring invullen (zie de modellen hieronder in het Lets, Engels en Russisch). Aangezien er geen specificatie is voor internationaal vracht- en personenvervoer, is het aan te bevelen deze formulieren in te vullen.

Lets formulier
Engels formulier
Russisch formulier

Benodigde documenten
Sinds 12 oktober 2020 moet iedereen die Letland binnenkomt een elektronische vragenlijst invullen waarna er een QR-code zal worden ontvangen die aan de douane getoond dient te worden.

Het invullen van de vragenlijst is verplicht voor alle bezoekers, dus ook voor chauffeurs in het beroepsgoederenvervoer en moet uiterlijk 48 uur voor aankomst in Letland worden ingevuld.

De persoon moet zijn naam, achternaam, persoonlijke code voor Letse staatsburgers (BSN), telefoonnummer voor contact, adres van de werkelijke woonplaats waar de persoon beschikbaar is, en naam van het land (inclusief datum van vertrek) waar de persoon is geweest gedurende de laatste 14 dagen voor aankomst in Letland, enz. Elke volwassene dient een aparte vragenlijst in te vullen.

Zodra de vragenlijst is ingevuld, ontvangt de persoon die op het grondgebied van Letland aankomt een QR-code waarmee de indiening van gegevens wordt bevestigd. Wanneer je de QR-code kwijtraakt, kan je met een functie op de startpagina jouw e-mailadres invoeren en de QR-code opnieuw opvragen. De verkregen gegevens worden doorgestuurd naar de autoriteiten, namelijk: Staatspolitie, Staatsgrenswacht en het Centrum voor ziektepreventie en -controle.

Vanaf 10 februari 2021 eist Letland naast de hierboven genoemde registratie ook de aanwezigheid van een ingevulde Annex 3 (Green Lanes) voor de transportsector.

Rij- en rusttijden
De rij- en rusttijden zijn niet meer vrijgesteld.

Informatiebron:
Cabinet of Ministers of the Republic of Latvia

Algemene informatie
Beroepsgoederenvervoer is toegestaan. Iedereen, ongeacht zijn nationaliteit, die de landgrens naar Litouwen passeert, moet een online formulier invullen voordat hij het land binnenkomt. Dit geldt ook voor alle beroepschauffeurs.

Op dit formulier staat ook de verplichting van een negatief testresultaat dat niet ouder dan 72 uur is. Het resultaat moet een vertaling in het Litouws, Engels of Russisch hebben.

Chauffeurs zijn alleen vrijgesteld van quarantaine bij doorreis of bij levering/ophalen van vracht zonder in Litouwen te verblijven. Bij transit is een negatieve Coronatest niet verplicht.

Benodigde documenten
Iedereen die Litouwen binnenkomt moet dit online formulier voor aankomst invullen. Dit geldt ook voor chauffeurs die op doorreis door Litouwen zijn. Via dit formulier ontvang je ook een QR-code. Het niet verstrekken van de code leidt tot een boete van 500 – 1500 euro. Chauffeurs die naar óf door Litouwen rijden, moeten alle tussenstops die zij tijdens de internationale route maken noteren. Chauffeurs kunnen dit op een A4 of ander willekeurig document noteren. Zij moeten alle tussenstops, de reden van de stop en de duur van de stop noteren. Dit geldt voor zowel Litouwse als buitenlandse chauffeurs.

Hier vind je de link met een lijst van de laboratoria voor coronatesten die betaalde diensten verlenen in Litouwen.

Algemene informatie
Geen beperkingen goederenvervoer in Luxemburg, wel kunnen er korte wachttijden zijn aan de grenzen.

Luxemburg voert op 15 januari 2022 een nieuwe regel in om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan: “3G” op de werkplek. Elke werknemer, werknemer of zelfstandige, moet zijn ingeënt, genezen of getest om toegang te krijgen tot hun werkplek. De “3G”-regel geldt niet voor vrachtwagenchauffeurs van buitenlandse vervoerders, behalve voor cabotagevervoer.

Voor de transportsector betekent dit het volgende:
– De “3G”-regel is niet van toepassing op chauffeurs op doorreis door Luxemburg.
– Er werd ook beslist dat de “3G”-regel niet van toepassing is op chauffeurs van buitenlandse transportbedrijven die naar Luxemburg komen om te lossen/laden en het land vervolgens weer te verlaten (geen tijdslimiet, zodat de chauffeur zijn dagelijkse/wekelijkse rust in Luxemburg kan doorbrengen ).

Uitzondering: De “3G”-regel is wel van toepassing op chauffeurs van buitenlandse transportbedrijven als ze cabotageactiviteiten uitvoeren in Luxemburg. In dit geval is de buitenlandse vervoerder op dezelfde manier verantwoordelijk voor zijn chauffeur als een Luxemburgse vervoerder.

Belangrijk: aangezien sommige bedrijven kunnen besluiten om de “3G”-regel op hun terreinen ook voor externe personen op te leggen, moet elke vervoerder die naar Luxemburg komt, vooraf contact opnemen met de bedrijven waar hij van plan is te laden/lossen om verrassingen te voorkomen.

Op 8 april 2021 heeft de regering de geldigheid van certificaten van vakbekwaamheid die tijdens de coronacrisis vervallen met zes maanden verlengd. De geldigheid van ADR-certificaten wordt verlengd over verschillende perioden. De volledige lijst is hier te raadplegen.

Het dragen van mondbedekking bij het verlaten van de cabine is verplicht. Mondkapjes zijn vanaf nu ook te bestellen in de TLN Ledenwinkel. Klik hier.

Rij- en rusttijden
De rij- en rusttijden zijn niet meer vrijgesteld.

Rijverboden
De weekendrijverboden zijn voor onbepaalde tijd opgeheven.

Informatiebronnen
Ministerie van Verkeer

Algemene informatie
Sinds 24 maart moeten alle vrachtbedrijven die goederen exporteren een vergunning krijgen van de Staatsinspectie voor Gezondheid en Gezondheid, afgegeven door vrachtvervoersverenigingen. Het internationale goederenvervoer gaat door. Wel kunnen er vertragingen bij de grenzen zijn.

Informatiebronnen
Ministerie van Verkeer

Algemene informatie
De Maltese regering heeft aangekondigd dat vanaf 17 maart quarantaine ook verplicht is voor chauffeurs die met hun vrachtwagens in Malta aankomen. Daarom moeten transportbedrijven, om quarantaine te vermijden, de trailer / container zonder begeleiding verzenden.

Rij- en rusttijden
De rij- en rusttijden zijn niet meer vrijgesteld.

Algemene informatie
Momenteel zijn er slechts 15 grensdoorlaatposten in Moldavië. Internationaal goederenvervoer hoeft zich niet te houden aan zelfisolatie bij afwezigheid van klinische tekenen van luchtweginfectie of koorts.

Informatiebronnen
Organisatie voor beroepsgoederenvervoer over de weg

Algemene informatie
Beroepsgoederenvervoer is zonder beperkingen toegestaan.

Nederland heeft met ingang van 15 juni het VK aangewezen als zeer hoog risicogebied vanwege de COVID-situatie. Het besluit betekent dat reizigers vanuit het VK naar Nederland de volgende verplichtingen hebben:

– Een quarantaineplicht bij aankomst in NL
– Een negatieve PCR test bij aankomst in NL
– Een negatieve antigeentest bij vertrek via georganiseerd vervoer

De transportsector is uitgezonderd van deze maatregelen. Ook als het verblijf in het VK langer dan 48 uur heeft geduurd is er voor binnenkomst in Nederland geen test nodig en hoeft men niet in quarantaine. Zowel via de ferry als de kanaaltunnel kan er goederenvervoer en transport plaatsvinden. Wel moeten chauffeurs een quarantaineverklaring invullen. Op de quarantaine verklaring staat vermeld dat er ‘supporting documents’ moeten worden getoond, daaronder worden o.a. Code 95 en de vrachtbrief genoemd. Hier zullen meerdere soorten documenten worden toegestaan, als daaruit blijkt dat de chauffeur voor het goederenvervoer op pad is.

Informatie over testlocaties vind je terug op deze link.

Aanvullende informatie over transport en logistiek en corona is te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Algemene informatie
Beroepschauffeurs zijn vrijgesteld van een quarantaine of het voorleggen van een negatieve coronatest.

Benodigde documenten
Alle personen, ook beroepschauffeurs, die het Noorse grondgebied betreden moeten zich voor binnenkomst registreren. Gebruik voor de registratie het formulier dat onder andere in het Engels beschikbaar is. Ook chauffeurs die in de cabine slapen moeten zich registreren. Het is voldoende de postcode te vermelden van de plaats waar het voertuig is gestationeerd. Op deze link vind je aanvullende informatie.

Rij- en rusttijden
De rij- en rusttijden zijn niet meer vrijgesteld.

Informatiebronnen
Ministerie van Verkeer

UPDATE: per maandag 22 november gaat Oostenrijk in complete lockdown. De transportsector is hiervan uitgezonderd. Beroepsgoederenvervoer kan gewoon doorgaan.

Algemene informatie
De gehele COVID-19 inreisverordening is niet van toepassing voor mensen die het land binnenkomen voor het “initieren van goederen- en passagiersverkeer”. Er is ook geen registratieplicht. Dit geldt ook voor mensen die met hun eigen auto naar werk in Oostenrijk reizen. Dit moet wel aangetoond worden. Daarnaast is transit ook uitgezonderd. Om aan te tonen dat de chauffeur onder de vrijstelling valt is het advies om het Annex 3 (Green Lanes) van de Europese Commissie mee te geven.

Algemene informatie
De transportsector is vrijgesteld van een digitale registratieplicht, testverplichting en zelfisolatie, volgens paragraaf 8 van de Covid-19 Entry Ordinance. Om aan te tonen dat de chauffeur onder de vrijstelling valt is het advies het Annex 3 (Green Lanes) van de Europese Commissie mee te geven.

Oostenrijk past per 1 november 2021 een nieuwe COVID-verordening toe. Het gaat om een bewijs (3G-certificaat) waarmee op werkplekken bij fysieke contacten wordt aangetoond dat iemand is hersteld, gevaccineerd of getest. De Coronacheck app wordt ook geaccepteerd.

In geval van een negatief testresultaat dient een officieel certificaat in het Duits of Engels overhandigd te worden. Een Antigeen-test mag niet ouder zijn dan 24 uur en een PCR-test niet ouder dan 72 uur en een officieel bewijs van een antilichaam niet ouder dan 90 dagen.

Werkzaamheden van vrachtwagenchauffeurs worden niet als fysieke beroepen beschouwd.

Let op: Beroepschauffeurs hebben alleen in de volgende gevallen geen 3G-certificaat nodig:

– Geen fysiek (persoonlijk) contact (bijv. laden en lossen door derden)
– Maximaal twee buitencontacten van maximaal 15 minuten (bijv. 1x laden en 1x lossen, telkens met persoonlijk contact).

Onze Oostenrijkse zusterorganisatie heeft bevestigd dat 2-G alleen van toepassing is in de horeca (eten in restaurants, enz.). Bestuurders die niet gevaccineerd/hersteld zijn (2G) mogen niet eten/drinken in een restaurant.
Een supermarkt betreden, ongeacht of je gevaccineerd/hersteld/getest bent is toegestaan indien een FFP-2-masker wordt gedragen.

Dubbel bemand
Dubbel bemande ritten zijn toegestaan mits de juiste veiligheidsafstanden van 1 meter en de algemene COVID-19 gedragsregels in acht worden genomen.

Rij- en rusttijden
De rij- en rusttijden zijn niet meer vrijgesteld.

Rijverboden
Er zijn geen opheffingen van rijverboden vanwege de coronacrisis. Alle rijverboden zijn weer van toepassing.

Let op: de huidige sectorale rijverboden in de regio Tirol blijven wel van toepassing.

Algemene informatie
De quarantaineverplichting die veel landen opleggen aan chauffeurs die terugkeren naar hun thuisland, heeft Polen voor internationaal actieve chauffeurs opgeschort. Chauffeurs die via hun bestuurderskaart of rijbewijs met Code 95 erop kunnen aantonen dat zij beroepschauffeur zijn, hoeven niet in quarantaine. Bovendien mogen zij naar het buitenland reizen als zij niet met de vrachtwagen zelf de grens met Polen passeren. De regelgeving is op deze pagina terug te vinden.

Chauffeurs die in Polen aan het werk zijn, zijn verplicht een gezichtsmasker te dragen wanneer ze zich buiten hun cabine bevinden. Indien er twee personen in de cabine zijn moeten beiden tijdens het rijden een gezichtsmasker dragen. Mondkapjes zijn vanaf nu ook te bestellen in de TLN Ledenwinkel. Klik hier.

Sinds 17 december 2021 worden er bij de Poolse grenzen testbewijzen gevraagd om toegang te krijgen tot het land. De transportsector is hiervan vrijgesteld.

Rij- en rusttijden

-Dagelijkse rijtijd max 11 uur
– Wekelijkse rusttijd max 60 uur
-2- wekelijkse rusttijd max 96 uur
– 45 minuten pauze na 5 en een half uur rijtijd.
– 45 uur rust in cabine toegestaan
– chauffeur die hiervan gebruik maakt moet dit noteren op de printout of de analoge schijf.

Duur:
4 maart tot 2 april 2022

Informatiebronnen
Q&A Polen

Algemene informatie
Het beroepsgoederenvervoer is toegestaan. Per 1 december 2021 zijn in Portugal nieuwe maatregelen in gegaan.
Reizigers (dus ook transportpersoneel) die via de landgrens naar Portugal komen, moeten het volgende bij zich hebben:
a) EU Digitaal Corona Certificaat; of
b) Een negatief testresultaat*

*-een negatieve PCR-test hebt die niet ouder is dan 72 uur voor vertrek, of;
-een negatieve antigeentest hebt die niet ouder is dan 48 uur voor vertrek.

Zelftesten worden niet geaccepteerd.

Als je uit een hoog risico gebied komt, heb je zowel een negatieve coronatest als een EU digitaal Corona Certificaat nodig. Transportpersoneel uit een hoog risico gebied hoeft alleen een EU digitaal Corona Certificaat bij zich te dragen.

Uitgesloten van deze testverplichting (ook afkomstig uit ‘hoog risico’ landen) en ook als ze het EU Digitaal Corona Certificaat van vaccinatie of herstel kunnen overleggen:
-Grensarbeiders. Dit zijn mensen die regelmatig werk uitoefenen binnen een straal van 30 km van de grens.
-Werknemers in essentiële diensten, zoals chauffeurs die betrokken zijn bij het vervoer van goederen en passagiers over de weg;
-Werknemers van hulp- en beveiligingsdiensten.

Elke reiziger die Portugal binnenkomt zonder een digitaal certificaat van vaccinatie, herstel of testen, wordt door de autoriteiten verzocht om een coronatest uit te voeren op een door de lokale gezondheidsautoriteit aan te wijzen locatie. Deze plaats moet zich bevinden binnen een straal van 30 km van de plaats waar de inspectie plaatsvindt en de geteste burger moet wachten op het resultaat. De coronatest moet je zelf betalen. Wie deze coronatest weigert uit te voeren, krijgt een boete.

Als er in een Portugese regio een avondklok van toepassing is kunnen chauffeurs in de transportsector hun werkzaamheden uitvoeren wanneer ze in het bezit te zijn van Annex 3 (Green Lanes) van de Europese Commissie.

Verder kan je hier en via deze pagina checken welke parkings en tankstations geopend zijn.

Maatregelen voor social distancing zijn verplicht en mondkapjes moeten worden gedragen in openbare ruimtes en/of wanneer sociale afstand niet mogelijk is. Mondkapjes zijn ook te bestellen in de TLN Ledenwinkel.

Rij- en rusttijden
De rij- en rusttijden zijn niet meer vrijgesteld.

Algemene informatie
Beroepsgoederenvervoer is toegestaan. De Roemeense autoriteiten hebben een interactieve kaart gepubliceerd, waar de nodige tankstations en parkeer- en rustplaatsen zich bevinden.

Chauffeurs in het beroepsgoederenvervoer zijn vrijgesteld van quarantaine en RT-PCR-tests, ongeacht het land en de zone waar zij vandaan komen.

De lijst met landen/gebieden volgens de cumulatieve incidentie van COVID-19 wordt elke week op vrijdag bijgewerkt en is hier (in het Roemeens) beschikbaar.
Nederland is op de lijst terug te vinden onder “Olanda”.

Benodigde documenten
Onze Roemeense zusterorganisatie heeft laten weten dat het ‘’declaratie formulier’’ niet langer in gebruik is. Wel wordt geadviseerd het ‘’Annex 3 formulier’’ mee te geven aan chauffeurs wanneer ze Roemenië binnenrijden. PLF is sinds 12 maart niet meer in gebruik en hoeft dus niet meer worden ingevuld.

Rij- en rusttijden
De rij- en rusttijden zijn niet meer vrijgesteld.

Rijverboden
Er geldt nog steeds een rijverbod op het gedeelte Boekarest-Ploiesti van de DN1.

Algemene informatie
Het beroepsgoederenvervoer is toegestaan.

Benodigde documenten
Vervoerders die naar de stad Chita (Zabaikalye-gebied) gaan, moeten een digitale pas verkrijgen door zich op dit portaal aan te melden (Engelse versie hier).

Vervoerders die van plan zijn de grens met China in de Primorye-regio over te steken, moeten uiterlijk twee dagen vóór de aankomstdatum bij de grens van Kraskino (RUS) – Hunchun (CHN) een aanvraag indienen om een ​​slot in de wachtrij te krijgen ), Pogranichny (RUS) – Suifenhe (CHN), Poltavka (RUS) – Dongning (CHN).

Het aanvraagformulier moet worden ingevuld, afgedrukt, ondertekend en per e-mail worden verzonden naar de volgende adressen, afhankelijk van het grensdoorlaatpunt dat de exploitant van plan is te gebruiken: pogr @ primorsky.rupogr @ primorsky.ru (voor grensovergang Pogranichny) , krask@primorsky.ru (voor grenspost Kraskino) en polt@primorsky.ru (voor grenspost Poltavka).

De toegestane aankomstdatum wordt bepaald op basis van de huidige actuele capaciteit van de grensdoorlaatpost en het aantal reeds ingediende aanvragen.

Informatiebronnen
Russische regering

Algemene informatie
Beroepsgoederenvervoer is toegestaan. Niet-Servische chauffeurs met code 95 hoeven geen negatieve coronatest te overhandigen wanneer ze met de vrachtwagen de grens passeren. In dit document staat aanvullende informatie over de maatregelen.

Algemene informatie
Slovenië heeft landen ingedeeld in kleuren naar aanleiding van de epidemiologische situatie in dat land. Momenteel staat een deel van Nederland (Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland en Limburg) op de groene lijst en de rest van Nederland op de oranje lijst. Dit kan veranderen. Raadpleeg voor vertrek daarom hier de lijst (doorscrollen tot halverwege de pagina).

Uitzondering
Personen die in het handelsverkeer werkzaam zijn en die het vervoer van goederen of personen naar de Republiek Slovenië verrichten zijn uitgezonderd van quarantaine en testverplichting tot en met 15 augustus 2021. Ook als het land op de rode lijst staat. Bestuurders die zonder vrachtwagen Slovenië binnen willen rijden vallen niet onder deze uitzondering.

Het vervoer van goederen en passagiers op doorreis** die de Republiek Slovenië binnen 8 uur na binnenkomst verlaten, en personen die handel drijven en het vervoer van goederen of personen uit de Republiek Slovenië verrichten en binnen 8 uur na uitgang terugkeren naar de Republiek Slovenië zijn ook uitgezonderd.

**Doorreis betekent dat een persoon Slovenië binnen 12 uur moet verlaten en dat zijn reis moet worden voltooid zonder onnodige en overbodige stop- en verlaatroute.

Rij- en rusttijden
De rij- en rusttijden zijn niet meer vrijgesteld.

Algemene informatie
Internationaal goederenvervoer blijft toegestaan en is vrijgesteld van de quarantainerichtlijnen. Per 9 juli 2021 zijn er strengere grenscontroles voor personen die Slowaaks grondgebied betreden. De transportsector is hiervan vrijgesteld.

Internationale vrachtwagenchauffeurs zijn vrijgesteld van een eventuele avondklok indien ze het land binnen 48 uur verlaten en in het bezit zijn van het Annex 3 (Green Lanes) formulier.

Benodigde documenten
Stand van zaken omtrent gedogen van rijbewijzen en code 95/CPC’s die gedurende de coronacrisis zijn verlopen – Slowakije heeft voorlopig een gedoogperiode.

Rij- en rusttijden
De rij- en rusttijden zijn niet meer vrijgesteld.

Algemene informatie
Internationaal goederenvervoer is toegestaan. De transportsector wordt aangemerkt als essentieel, ongeacht het soort goederen dat wordt vervoerd.  Het beroepsgoederenvervoer kan ongehinderd doorgaan.

Het Spaanse Ministerie heeft een interactieve kaart met toeristische accommodatie gepubliceerd met slaapgelegenheden die open blijven voor onder meer de chauffeurs in het beroepsgoederenvervoer.

Benodigde documenten

Alle personen die vanuit een ander land naar Spanje reizen (zonder uitzonderingen) moeten een Health Control Form (FCS) invullen. Voor aankomst per vliegtuig of boot gelden andere formulieren.
Hier kun je de meestgestelde vragen over binnenkomst in Spanje nalezen.

In de regio Galicië, Navarra, Aragón en La Rioja hebben chauffeurs in het beroepsgoederenvervoer te maken met aanvullende COVID-19-maatregelen.

Chauffeurs die Galicië binnenkomen, moeten de autoriteiten via dit formulier op de hoogte stellen als ze de afgelopen 14 dagen in een van de volgende landen zijn geweest:

 1. Elk Afrikaans land.
 2. De volgende landen in Amerika: Argentinië, Aruba, Bahama’s, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Paraguay, Venezuela, Haïti, Jamaica, Nicaragua, Dominicaanse Republiek
 3. De volgende Aziatische landen: Bahrein, Bangladesh, India, Iran, Irak, Israël, Kazachstan, Kirgizië, Libanon, Oman, Palestina, de Filippijnen, Afghanistan, Bhutan, Brunei, Cambodja, Indonesië, Laos, Mongolië, Myanmar, Nepal, Pakistan, Syrië, Thailand, Jemen, Vietnam.
 4. de volgende Europese landen: Azerbeidzjan, Andorra, Armenië, België, Frankrijk, Nederland, Vaticaanstad, IJsland, Kosovo, Moldavië, Montenegro, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk,  Gibraltar
 5. De volgende oceanische staten: Guam, Frans-Polynesië
 6. De volgende regio’s (autonome gemeenschappen) van Spanje: Aragon, Castilla-La Mancha, Castilla y León en Catalonië, Ceuta, Madrid, Melilla, Murcia, Navarra, Baskenland en La Rioja.

Chauffeurs in het wegvervoer hoeven maar één melding in te dienen en niet elke keer dat ze de regio binnenkomen een melding, waardoor de datum van vertrek uit de regio leeg blijft, behalve als ze meer landen bezoeken.

Het is in de Spaanse regio’s Navarra en Aragón voor iedere bestuurder verplicht een formulier bij zich te hebben. In de regio Navarra is dat dit document en in Aragón dit document. Een vertaling van deze documenten tref je hier. Dit geldt alleen als de bestuurder zijn voertuig moet verlaten of er naartoe moet terugkeren. Als de bestuurder bijvoorbeeld alleen door de regio’s Navarra en Aragón moet rijden, of naar het centrum moet gaan waar de goederen geladen en/of gelost moeten worden is een attest niet nodig.

Voor de Spaanse regio La Rioja geldt een verplichting om dit document te allen tijde bij je te hebben. Een vertaling is hier te vinden.

Rij- en rusttijden
De rij- en rusttijden zijn niet meer vrijgesteld.

Informatiebronnen
Ministerie van Binnenlandse Zaken, Directie Wegvervoer

Algemene informatie
Beroepsgoederenvervoer is toegestaan. Let op, een tweede persoon in de cabine moet in het bezit zijn van een code 95-certificaat. Een tweede persoon die niet bevoegd is om een vrachtauto te besturen, mag niet mee om bijvoorbeeld te helpen bij het laden en lossen. Er wordt gecontroleerd op de correcte toepassing van de rij- en rusttijden.

Negatieve coronatest
Bij binnenkomst in Tsjechië is de transportsector vrijgesteld van registratieplicht en testverplichting. Er zijn geen controles meer aan de grens bij Tsjechië. Sinds 2 mei 2021 wordt Tsjechië door Duitsland niet meer aangemerkt als hoog incidentiegebied maar als risicogebied. Dit betekent dat er geen registratieplicht meer is en er ook geen negatieve coronatest aanwezig hoeft te zijn.

Let op: aangezien Duitsland een termijn van 10 dagen hanteert en Tsjechië tot en met 1 mei 2021 als hoog incidentiegebied werd beschouwd, betekent dit dat iedereen (ook chauffeurs) zich tot en met 11 mei 2021 dient te registreren (behalve bij transit Duitsland) als ze binnen de periode van 10 dagen in Tsjechië zijn geweest.

Voorbeeld 1: chauffeur is op 1 mei 2021 in Tsjechië (hoog incidentiegebied) geweest en rijdt op 3 mei 2021 Duitsland binnen (behalve transit Duitsland).

In dit geval is een registratie verplicht. Deze chauffeur zal tot en met 11 mei 2021 een registratie moeten doen wanneer hij Duitsland binnenrijdt.

Voorbeeld 2: chauffeur is op 2 mei 2021 in Tsjechië (risicogebied) geweest en rijdt op 3 mei 2021 Duitsland binnen (behalve transit Duitsland).

De chauffeur is in de afgelopen 10 dagen, en dus periode dat Tsjechië als hoog incidentiegebied werd aangemerkt, niet in die landen geweest en hoeft zich dan niet te registreren.

Documenten
De volgende documenten moeten chauffeurs aan boord hebben wanneer ze in Tsjechië rijden:

 • Bewijs van vakbekwaamheid (code 95)
 • Een corona gerelateerd document dat bevestigt dat ze internationaal chauffeur zijn: in het Engels en Tsjechisch te downloaden.
 • Een arbeidscontract waaruit blijkt dat de chauffeur een dienstverband heeft met het bedrijf moet aanwezig zijn. Dit arbeidscontract moet in het Tsjechisch vertaald worden. De aanwezigheid van het arbeidscontract vloeit voort uit de controle op detacheringsrichtlijn. TLN vindt het onzinnig dat een arbeidscontract meegevoerd dient te worden en ook nog vertaald dient te worden in het Tsjechisch.

TLN twijfelt aan de rechtmatigheid van de maatregel, met name de verplichting tot vertaling het Tsjechisch. Om die reden heeft TLN bij het Nederlandse ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om opheldering gevraagd.

Om pragmatische redenen en om mogelijke boetes te voorkomen adviseert TLN wel om het arbeidscontract mee te nemen en om kosten te besparen het contract door een gratis vertaalmachine te halen, bijvoorbeeld te vertalen via Deeple of Google Translate.

Rij- en rusttijden
De rij- en rusttijden zijn niet meer vrijgesteld.

Rijverboden
Met ingang van 18 mei 2020 heeft Tsjechië alle bestaande vrijstellingen op het weekend- en vakantierijverbod opgeheven.

Algemene informatie
Beroepsgoederenvervoer is toegestaan. Buitenlandse bestuurders die geen symptomen van COVID-19 vertonen kunnen zonder problemen het land in. Quarantainemaatregelen zijn niet van toepassing op chauffeurs in onze sector. Ook niet na 72 uur. Vrachtwagens die goederen vervoeren, zoals medicijnen, medische voorraden en voedselvoorraden en die dringend nodig zijn voor Turkije, krijgen voorrang om Turkije binnen te komen. De belangrijke relevante gezondheidsonderzoeken en, controles en beschermende maatregelen in het land blijven verplicht.

Benodigde documenten
Bij binnenkomst in het land zijn chauffeurs verplicht in te stemmen met een verbintenisbrief van het Turkse ministerie van Binnenlandse Zaken waarin staat dat ze rechtstreeks naar hun punt van bestemming rijden, behalve in noodgevallen, anders worden boetes opgelegd onder de Algemene Gezondheidswet.

Informatiebronnen
Ministerie van Verkeer

Het Verenigd Koninkrijk heft per 18 maart 2022 04:00 uur alle coronamaatregelen op. Dit betekent dat onder andere de testverplichting en PLF komen te vervallen. Op deze pagina tref je de berichtgeving vanuit de Engelse overheid.

 

De grenzen zijn volledig gesloten voor personenvervoer. Het beroepsgoederenvervoer kan zonder problemen de grens passeren. Chauffeurs die doorvoer transporten uitvoeren, zijn verplicht het grondgebied van Wit-Rusland te verlaten via de kortste mogelijke route. Dit moet gebeurd zijn uiterlijk de dag na de dag van binnenkomst op Wit-Russisch grondgebied. Dit geldt niet wanneer er sprake is van een voertuigongeval (pech), en/of bij lossen, overslag of vervanging van het voertuig als daar melding van is gemaakt in de transportovereenkomst. Tijdens periodes waarin wordt gestopt, mogen chauffeurs op doorvoer het terrein van de stop-/parkeerplaatsen niet verlaten voor rust en/of maaltijden.

Wit-Rusland heeft hiervoor het verplichte gebruik van navigatieapparatuur uitgebreid voor goederen die Wit-Rusland vanuit Polen over de weg binnenkomen, zowel voor bilaterale ritten als voor transit.
De wijzigingen zijn aangebracht in het Regeringsbesluit #311 en treden in werking met ingang van 9 december 2021.

Bovenstaande verplichting is niet van toepassing op:

– goederen die onder douanevervoersregeling worden vervoerd van de regio Kaliningrad in Rusland naar Wit-Rusland via Litouwen of Polen, tot zwaar en(of) omvangrijk transport, waarvoor een speciale vergunning vereist is, en
– aan goederen onder douanekonvooi.

Algemene informatie
Het goederenvervoer blijft toegestaan en er is geen aanvullend formulier/registratie nodig. Het land kent inreisbeperkingen maar de Zweedse overheid heeft laten weten dat chauffeurs in onze sector hun werkzaamheden zonder problemen kunnen uitvoeren.

In het decreet dat door de Zweedse overheid is gepubliceerd staat in Paragraaf 4.2 dat de transportsector volledig is vrijgesteld van alle maatregelen tijdens deze pandemie. Er waren op 21 januari 2021 enkele Nederlandse vervoerders teruggestuurd naar Denemarken nadat Zweedse handhavers dit decreet niet correct hanteerden. Dit misverstand is dezelfde avond aangekaart door de brancheorganisaties waarna het transport de volgende dag weer kon plaatsvinden.

Rij- en rusttijden
De rij- en rusttijden zijn niet meer vrijgesteld.

Informatiebronnen
Organisatie voor het beroepsgoederenvervoer

Algemene informatie
Vanaf 27 november 2021 20:00 uur is Nederland virusvariant gebied voor Zwitserland. Dit houdt in dat reizigers vanuit Nederland een negatieve coronatest moeten overleggen en in quarantaine moeten. Beroepschauffeurs hoeven voor het inreizen in Zwitserland geen negatieve coronatest te overleggen. Ook is de transportsector uitgezonderd op de nieuwe quarantaineregel.

Benodigde documenten
Alle reizigers die Zwitserland binnenkomen – of ze nu ingeënt, hersteld of met een negatieve test zijn – moeten het inreisformulier invullen.

Vrijstellingen:
De vereisten voor het test- en inreisformulier zijn niet van toepassing op reizigers op doorreis door Zwitserland zonder te stoppen, chauffeurs die beroepsmatig mensen of goederen vervoeren, en grensoverschrijdende forenzen of mensen die vanuit grensgebieden binnenkomen.

Meer informatie over het inreizen in Zwitserland.


Rij- en rusttijden

De rij- en rusttijden zijn niet meer vrijgesteld.

Informatiebronnen
Ministerie van Verkeer