Pluimvee

Deelmarkt Veevervoer (SAVEETRA)

SAVEETRA (Samenwerkende Veetransporteurs) is dé branchevereniging voor de beroepsvervoerders in het veetransport. SAVEETRA zet zich in om voor haar leden zowel op nationaal als op Europees niveau de regelgeving werkbaar en uitvoerbaar te houden.

Dierenwelzijn en preventie van dierziekten zijn belangrijke aspecten binnen het veevervoer. Het vervoer van landbouwhuisdieren stelt daarom hoge eisen aan mens en materieel. Leden van SAVEETRA beschikken over de juiste kennis en ervaring om zorgvuldig met de dieren om te gaan.

Wat doet de deelmarkt?

De deelmarkt Veevervoer:

 • behartigt de belangen van de aangesloten veetransporteurs;
 • treedt op als gesprekspartner en voert regelmatig overleg met Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, NVWA en andere ketenpartners zoals LTO, V&L en COV;
 • informeert haar leden over vakspecifieke onderwerpen en ontwikkelingen en adviseert leden met individuele vragen;
 • ontwikkelt in samenspraak met haar leden een eigen strategie.

Wat speelt er in de deelmarkt?

De actuele onderwerpen die in deze deelmarkt spelen zijn:

Hitteprotocol
In geval van extreme temperaturen is het hitteprotocol van kracht. In het protocol worden richtlijnen gegeven voor het vervoeren van vee bij extreme temperaturen.

Overladen van runderen
Om op een nette werkbare manier runderen over te laden van een voorwagen op een aanhanger is SAVEETRA in gesprek met de overheid en sector over de wijze waarop dit in regelgeving beschreven wordt/

Stahoogtes en beladingsgraden
SAVEETRA is in gesprek met overheid en sector om invulling te geven aan normen voor stahoogten en beladingsgraden van verschillende diersoorten. Hierbij wordt rekening gehouden met dierenwelzijn en werkbaarheid.

Animal Health Law (Europese regelgeving)
De Animal Health Law (AHL) legt beperkingen en voorwaarden op aan dierbewegingen, om de verspreiding van eventueel aanwezige dierziekten te voorkomen. De ‘nieuwe Animal Health Law’ gaat in per april 2021. Tot die tijd worden regelmatig onderdelen open gesteld voor commentaar.

Leden en bestuur

De deelmarkt telt ongeveer 95 TLN-leden. Dit zijn specialisten die het vervoer verzorgen van uiteenlopende diersoorten (van kuikens tot paarden) met een diversiteit aan bestemmingen.

De deelmarkt Veevervoer heeft een eigen bestuur, bestaande uit leden van de deelmarkt.

De bestuursleden:

 • De heer E. Mandersloot (Mantrans B.V.) – voorzitter
 • De heer R. van Vlastuin (VlasTrans B.V.) – vicevoorzitter
 • De heer P. van Hal (Gloudemans Transporten Vinkel B.V.)
 • De heer M. Hazeleger (Hazeleger Transporten B.V.)
 • De heer H.W.T. Kamphof – (Kamphof Veetransport B.V.)
 • De heer S. van der Klocht (S&D Transport B.V.)
 • De heer A. Poll (Gebr. Poll  B.V.)
 • De heer A. Schaap (V.O.F. J. Schaap en Zoon)
 • De heer F.J.J. van den Eijnden – secretaris (Transport en Logistiek Nederland)

Hoe kan ik lid worden van de deelmarkt?

Voor het SAVEETRA-lidmaatschap is een deelmarktbijdrage van toepassing. Meer informatie is beschikbaar via het secretariaat van SAVEETRA. Bel met Frank van den Eijnden, tel. 088-45 67 195 of stuur een e-mail naar saveetra@tln.nl.