200 miljoen euro voor corona-doorstartkrediet mkb-bedrijven

Het kabinet op 21 mei 2021 bekend gemaakt dat zij 200 miljoen euro beschikbaar stelt voor leningen aan mkb-bedrijven die getroffen zijn door de coronacrisis. Het gaat om de mkb-bedrijven die door de coronacrisis behoorlijk veel schulden moesten aangaan en weinig tot geen middelen hebben voor een herstart.

Administratieve20lasten20en20regeldruk-3

Bij traditionele kredietverstrekkers is het verkrijgen van een lening voor deze mkb-bedrijven vaak onmogelijk. Het corona-doorstartkrediet kunnen ondernemers gebruiken voor herstarten, uitbreiden of aanpassen van hun bedrijfsactiviteiten. Belangrijkste voorwaarde is dat bedrijven komen tot goede afspraken met hun schuldeisers en dat het bedrijf in de kern gezond is.

Time Out
De bedrijven die hieraan voldoen kunnen in aanmerking komen voor een lening van maximaal € 100.000, onder aangepaste, gunstiger, voorwaarden. Het krediet is onderdeel van het Time Out Arrangement (TOA) en is bedoeld voor bedrijven met in de kern winstgevende bedrijfsactiviteiten, en die goede en bindende afspraken hebben gemaakt met hun schuldeisers.

Het gaat om ondersteuning voor bedrijven die daarbij gebruik maken van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). Met de WHOA is een nieuwe regeling in de Faillissementswet opgenomen, die het voor schuldenaren mogelijk maakt schulden te saneren door het aanbieden van een onderhands akkoord.

Gratis coaching
Qredits, de sociale kredietverstrekker, zal de aanvraag voor het TOA-krediet beoordelen en de leningen verstrekken. Ondernemers die het krediet ontvangen, krijgen van Qredits ook 12 maanden gratis coaching om hun bedrijf weer goed op de rails te krijgen. Bedrijven die aan de criteria voldoen, kunnen vanaf 1 juni aanvragen indienen.

Kijk voor meer informatie: Ben jij getroffen door de coronacrisis en heb jij geld nodig om te herstructureren?