2,5 miljoen voor verplaatsing vervoer naar spoor of water

Ondernemers die goederen via het spoor of water willen vervoeren kunnen vanaf vandaag een subsidieaanvraag indienen met een maximum van 500.000 euro per project. Met deze subsidie wil het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bedrijven motiveren om meer via de trein of binnenvaart te transporteren.

Binnenvaart-1

In totaal trekt het ministerie van IenW hier 2,5 miljoen euro voor uit. Om in aanmerking te komen voor subsidie moeten bedrijven met een concreet voorstel komen hoe ze goederen via water of spoor willen vervoeren, in plaats van over de weg. Aanvragen kunnen tot uiterlijk 1 september 2021 worden ingediend bij uitvoeringsorganisatie Connekt.

Spoor en water
Voor ondernemers die hun transport willen verplaatsen naar het water geldt dat ze actief moeten zijn op de route tussen de Rotterdamse haven en Duitsland, via de regio’s Arnhem-Nijmegen en Venlo. Hiervoor is een totaalbedrag van 1,5 miljoen euro beschikbaar. Voorstellen voor verplaatsingen naar trein komen door heel Nederland in aanmerking voor de regeling. De pot voor deze overstap is 1 miljoen euro.

Modal Optimum
Om aan de groeiende vraag naar goederenvervoer te kunnen blijven voldoen en het goederentransport zo efficiënt mogelijk in te richten is optimaal gebruik van weg, spoor en water noodzakelijk. TLN streeft daarom naar een ‘Modal Optimum’, waarbij ondernemers altijd zelf de optimale modaliteitskeuze kunnen maken. Daarbij moeten verschillende modaliteiten niet met elkaar concurreren, maar elkaar juist aanvullen.